fredag 15 augusti 2014

Besök på Hudiksvalls sjukhus

I går besökte Samverkan Gävleborg Hudiksvalls sjukhus för att höra om sommarsituationen på sjukhuset. Hur har beläggningsläet sett ut och vad är medarbetarnas uppfattning? Det var mycket svårt att få möjlighet att komma till avdelningarna, endast två avdelningar tog emot oss.

Kort kan man säga att läget har också vart ansträngt på sjukhuset i Hudiksvall.

Det verkade vara helt olika situationer på de två avdelningarna. När man på ena avdelningen inte haft några problem att hitta sommarvikarier har den andra inte har fått tag på tillräckligt med personal. Känslan när man kom in på avdelningarna var helt olika, på den ena avdelningen fick vi möjlighet att prata med personal utan att chefen var närvarande men på den andra var både enhetschef och verksamhetschef med under hela besöket. Där verksamhetschefen var med så fanns det inte mycket som var problematiskt, det enda var att det var svårt att rekrytera medarbetare. På den andra avdelningen fanns det mycket konkreta synpunkter på vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

Personalen hade fått semester som man hade önskat på ena avdelningen men på den andra avdelningen var det fasta semesterperioder som gällde och chefen såg det som positivt att man hade ett rullande schema på vilken semester period på fem år. "Nu vet man fem år i förväg när man ska ha semester"

Slutsatsen blir att det skiljer sig mellan avdelningarna och orsaken bör man ta reda på. Hur kan det komma sig att en avdelning inte har problem att rekrytera varken sommarvikarier eller nya medarbetare medan grannavdelningen brottas med svårigheter att rekrytera och personalen säger upp sig.

Trycket på vårdavdelningarna på sjukhuset har ökat sedan man tog bort observationsplatserna på akuten. Det verkar som ledningen inte förstår att om man minskar vårdplatser på ett ställe så hamnar patienterna i någon korridor på en annan avdelning.

Min övertygelse blir starkare för varje besök jag gör, Landstinget behöver en ny personalpolitik och ett nytt ledarskap.

4 kommentarer:

 1. Bra slutsats Patrik, jag är av samma uppfattning!

  SvaraRadera
 2. Ett gott ledarskap - tydligt, synligt och bekräftande - är en bristvara idag...tyvärr. Låt oss se till att Gävleborgs Landsting får ett nytt värdigt ledarskap och en personalpolitik med fokus på utveckling och medinflytande. För patientens bästa.

  SvaraRadera
 3. Hej! När du pratar om ledarskap - menar du det politiska ledarskapet eller tjänstemannaledarskapet? Jag får uppfattningen att du inte är så nöjd med tjänstemännen. Vad händer med tjänstemannaledningen om ni får makten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det yttersta ansvaret ligger alltid hos den politiska ledningen. Den politiska ledningen tillsätter sedan den ledande tjänstemannen. Vi går till val på nytt ledarskap i landstinget och ytterst är det den politiska ledningen som måste stå för ett nytt ledarskap. De tjänstemän vi har idag genomför det som den politiska majoriteten vill. Idag präglas landstinget av ett hierarkiskt ledarskap och vi vill ersätta det med ett mer lyssnande och närvarande. Detta gäller såväl inom det politiska ledarskapet men på tjänstemannasidan.

   Radera