måndag 31 december 2018

Nytt år nya utmaningar

Idag är det sista dagen som jag har rollen som kommunstyrelsens ordförande i Gävle. Jag tillträdde efter en turbulent tid i kommunen där det fattas en del tvivelaktiga beslut som tillslut landade på mig att städa upp.

Mandatperioden som gått har varit mycket lärorik och bra för Gävleborna. Genom att socialdemokraterna förlorade makten och Alliansen till slut kunde ta över ledningen har vi kunnat visat på ett nytt ledarskap. Det har varit nyttigt för våra tjänstemän och för alla politiker i kommunen. Att som socialdemokraterna tidigare kunnat styra i 100 år utan att behöva lyssna på oppositionen över huvud taget har inte varit bra för Gävle. Att då kunna bryta så långt maktinnehav är nyttigt i sig och banar väg för ett bättre Gävle.


Själv har jag i början haft rollen som fullmäktiges ordförande vilket är en roll utan direkt politisk makt. Den påminner lite om talmannens roll i riksdagen där jag haft som uppgift att få en bra och respektfull debatt i fullmäktige samt en del representation. Jag lyckades få till ett bättre klimat i fullmäktige där man respekterar varandra och inte använder tillmälen på varandra vilket inte är helt okontroversiellt. Jag fick även till det så vi slapp långa voteringar och kunde rösta via voteringssystem istället för manuella namnupprop.

Från Mars i år har jag haft rollen som kommunstyrelsens ordförande vilket har inneburit ett stort ansvar men också ett stort inflytande på Gävle och dess utveckling. Att kunna göra några stora förändringar under det dryga halvåret var inte möjligt men vi lyckades hålla ihop Alliansen och fullfölja det vi påbörjat. Tyvärr så höll inte Alliansen ihop efter valet vilket är mycket tråkigt, vi hade kunnat fortsätta samarbeta ytterligare fyra år och kanske till och med kunnat fortsätta leda kommunen tillsammans.

Jag är tacksam och stolt över den tid jag varit med och lett kommunen. Vi har gjort skillnad för människor på riktigt där vi kunnat höja kunskapsnivåerna i skolan, infört nya utbildningar anpassade efter företagens behov.

Vi har påbörjat en resa inom plan och bygglov där vi har kunnat lyfta fram behovet av en växande och fungerande stad där alla trafikslag behövs. Vi har fått stopp på ohämmade jakten på Gävlebor och fått en mer positiv attityd. När det gäller bygglovsprocessen har vi påbörjat förändringsarbetet av attityder från att alltid utgå från motstånd och nejsägare mot allt till att att vara mer positiv i kontakten med Gävleborna och se möjlighet istället för hinder.

Vi har även påbörjat förändring i planeringsprocesser och exploatering där vi behandlar alla lika och arbetar som en stor kommun. Jag har mött en del gnissel om detta men tillslut så är våra företagare och Gävlebor nöjda över att man känner sig mer rättvist behandlad. Det krävs inte längre ”rätt” kontakter för att kunna utveckla sin verksamhet i Gävle, utan alla ges samma möjligheter. Som kommunalråd har jag försökt vara så tillgänglig som möjligt, vilket har uppskattats av Gävleborna.
Till slut var det kul att vara med och få igenom en markförsäljning till Microsoft som ska etablera sig i kommunen. Det är nog det största som hänt i Gävle på många år, förutom maktskiftet 2016 såklart. Jag hoppas att de kommer igång snabbt och inte stöter på några nejsägare i kommunen utan att det går smidigt för deras etablering(som jag såklart hoppas alla etableringar ska uppleva)

Det har varit mycket lärorika år för mig och för moderaterna Gävle. Det är inte enkelt att leda en kommun utan det kräver god samarbetsförmåga och lyhördhet. Man måste även ändra mindset från opposition och vara emot till att faktiskt vara för och stå upp för kommunen och dess förvaltningar och tjänstemän. Inget parti kan diktera villkoren längre utan vi måste prata med varandra vilket är bra. Jag kommer ta med mig mina nya erfarenheter till mitt nygamla uppdrag i Regionen med ambitionen att bilda en ny majoritet 2022.

Nu återstår bara att önska den nya majoriteten lycka till. Och jag hoppas att vänstersvängen inte blir för skarp. Tyvärr så ser jag redan en återgång till den gamla S-maktfullkomligheten där man vill jaga bilister istället för utsläpp, man ignorerar oppositionen och risken är stor att maktpartiet har återuppstått(om det ens var borta).

lördag 15 december 2018

Ny tid med nygammal majoritet i kommunen

Valet gick inte så bra som vi moderater hade hoppats på men även om vi gjort ett mycket bättre val så hade inte läget förändrats så mycket efter valet. Vi var den mindre minoriteten efter valet 2104 och var lite mindre nu efter 2018. Vi lyckades få makten 2015 och vi har behållit den fram tills nu., Vi visade att det gick att ta över efter nästan 100 år socialistiskt styre, inte helt enkelt men det gick.

Hade vi behållit våra mandat eller till och med gått fram en del så hade vi fortfarande varit i minoritet och varit beroende av stöd från andra partier. När sedan det framkom att våra f.d. Alliansvänner i kommunen hellre gick över till ett S-styre så blev jag lite förvånad och besviken. Men vi moderater måste rannsaka oss själva, hade vi kunnat förhandla annorlunda och vad hade hänt om vi fört samtalen på ett annat sätt efter årets val. Efter 2014, när läget var ungefär lika, så lyckades vi hålla ihop Alliansen trots att det fanns krafter som ville splittra oss.

Jag har mina förklaringar till varför det blev som det blev och där finns det såklart en stor orsak som beror på de interna stridigheterna inom mitt parti som såklart påverkar hur andra partier ser på oss moderater. Jag hoppas nu att den nya ledningen för M i Stadshuset verkligen gör allt man kan för att återfå en borgerlig ledning senast 2022. Tyvärr så har jag sett på många andra håll hur svårt det kan vara.

Det som även gör mig besviken är hur C och L väljer att beskriva det nya och gamla samarbetet. Enligt min mening och som jag uppfattat de övriga partiernas företrädare så har vi jobbat bra tillsammans, alla har varit lika viktiga. För att symbolisera detta så var det viktigt för oss M att alla partier bara hade ett kommunalråd och mantrat ett parti en röst var något som vägledde oss. När det har blivit diskussioner, som det såklart blir, så har jag alltid frågat om alla känner sig som vinnare. Ingen ska känna sig som förlorare i ett M-lett samarbete.

Sedan handlar politik om att få gehör för just sin politik och där kan man se en tydlig skillnad från den gamla ledningen till den nya. Vi var alla överens om det nya bibliotekets placering, nu blir det på gamla stället som kostar hundratals miljoner mer och som även blir ytterligare ett kulturhus. Vi var överens om att inte bygga kommunala parkeringshus, men nu ser det ut att bli fler av den varan. Man vill även i den nya majoriteten begränsa människors valfrihet inom omsorgen. Sedan när vi kommer till att sälja ytterligare lägenheter av allmännyttan så är det nu stopp, trots att de två Allianspartierna i majoriteten varit de mest drivande att sälja.

Som sagt så kommer det bli mycket nygammalt i Gävle vilket jag bara kan beklaga för Gävleborna. Men vi moderater kommer fortsätta arbeta för det vi tror på och för våra borgerliga värderingar, det som tidigare enade oss i Alliansen i Gävle.

fredag 7 december 2018

Rörig tid i politiken

Nu har det gått en tid sedan valet och vi kan konstatera att det är rörigt politiskt. Nationellt finns fortfarande ingen regering och vi vet inte om eller när det blir en sådan.
Regionalt fortsätter den styrande majoriteten som inget har hänt, dock lite försvagad.

Kommunalt så har två av Allianspartierna valt att alliera sig med socialdemokraterna istället. Resultatet i valet var inte så mycket annorlunda än förra valet utan Alliansen hade kunnat försökt att fortsätta leda kommunen i minoritet men så blev inte resultatet.

Anledningarna till detta är säkert flera men vi moderater måste verkligen fundera på om vi kunde ha fört samtalen med andra partier på annat sätt och om vår strategi verkligen var lyckad. Jag tror att vi hade kunnat få ihop det om vi verkligen hade velat det. Men nu blir det opposition i 4 år där borgerligheten är splittrad. Väljarnas dom över detta är något vi får se först om fyra år.

Inom partiet har det varit rörigt och det finns mycket man kan säga om våra interna processer. Men nu har våra fullmäktigegrupper i länets kommuner och i regionen bestämt hur laguppställningen ska se ut de kommande fyra åren. Vissa tycker säkert det blev väldigt bra andra tycker nog tvärt om.
För min egen del så kommer jag gå tillbaks till regionen och arbeta som regionråd vilket känns bra. När jag förra vintern fick frågan om jag kunde tänka mig att gå över till kommunen så tackade jag ja till det. Jag gjorde det inte för att jag inte tyckte jag hade mer att ge i regionen utan jag gjorde det för att partiet helt enkelt bad mig där det fanns ett mycket starkt stöd.

Den moderata fullmäktigegruppen valde nu efter valet en ny gruppledning och nytt kommunalråd i Gävle som jag önskar all lycka till. Jag kommer däremot fortsätta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande fram till årsskiftet, och jag säger som vår partiledare att nu kör vi ända in i kaklet. Sedan är det socialdemokraterna som återtar den yttersta makten. Jag har också sagt att jag alltid finns till hands om det är något den nya moderata ledningen vill ha hjälp med eller vill ha råd och tips, men annars kommer mitt fokus nu finnas i regionpolitiken.

Jag kommer däremot sitta kvar i kommunfullmäktige och förvalta det stöd som Gävleborna gav mig.


söndag 16 september 2018

Valet är över och rösterna är räknade

Då var valrörelsen över och väljarna har gett sin dom. Tyvärr räckte det inte hela vägen för att Alliansen skulle bli större än de rödgröna i riksdagen utan det skiljer endast ett mandat. Vem som sedan bildar regering är helt ovisst idag. Moderaterna backade men samtidigt gick våra Alliansvänner framåt vilket är glädjande.
Generellt kan vi säga att vi moderater I länet lyckades ganska bra. Vi backar mindre i riksdagsvalet än nationellt och går fram i de flesta kommunvalen men där vi går emot trenden är i de två kommuner vi haft KSO-posten, Gävle och Ljusdal.

Ser vi lite snabbt på Gävles resultat så kan vi konstatera att vi lyckas lite bättre än riksdagsvalet. I Gävle brukar lika många rösta på oss i alla tre valen, det visar sig bl.a. 2010 när resultatet var 27,2 för kommun, 26,8 för region och 27,2 för riksdagen. 2014 hände något, då röstade 25,2% på oss i kommunen medan endast 21% röstade på oss riksdagsvalet, då beskrevs det som Blanck-effekten. I årets val så var vi tillbaks på samma resultat i de tre valen, 19% i kommunen, 18,1% i regionen och 18,2% i riksdagen. Vi ligger dock fortfarande lite plus i kommunen jämfört med riskdag och region.

Vi har tappat i en del distrikt där vi senast var starka exempelvis Fridhem(-10%) men Olsbacka(bara -5,6%), Trödje(-11%) Hille(-10%) Söder (-10,7%) Villastaden (-9,8%) Väster S (-10%)

Vad dessa tillbakagångar beror på måste såklart analyseras. Det är såklart svårt att se vart väljarströmmarna går men några snabba slutsatser drar i alla fall jag.


  • De väljare vi vann 2014 på att man var trött på dåvarande S-kommunalråd har vi tappat tillbaks till S, det kan ses i deras siffror också. De backar i riksdagsvalet men går fram i kommunen.
  • Det fanns en oro för att vi skulle gå ihop med SD, vilket vi fick signaler om att våra motståndare spridit rykten om. Det kan vi även läsa om i tidningen igår
  • Man spred lögner om att vi ville införa marknadshyror inom allmännyttan, vilket såklart påverkar de som bor hyreslägenheter.
  • Vi drev trygghetsfrågorna ganska hårt lokalt och man pratade inte om de frågor som man lyfte fram vid dörrknackningarna, exempelvis skolan.
  • Vi tappar stort på vissa håll på landsbygden och det är oroande, det skulle kunna bero på diskussionen om småskolorna.
  • Sedan har man kanske inte märkt så stor skillnad med Alliansstyre jämfört med de rödgröna, det tar tid att förändra en kommun det har vi inte hunnit på 2,5år.

Sedan finns det säkert många andra analyser och orsaker..

Det jag också noterar är att en del valfläsk från andra partier inte har gett någon positiv effekt. S backade i Forsbacka och Hedesunda trots att man lovade saker till Forsbacka bruk och ishall.

En grundligare analys behöver göras när rösträkningen är klar och personkryssen är räknade, det kan finnas sådana effekter också.

torsdag 6 september 2018

Ny Ishall/Allaktivtetshus i Hedesunda?

I veckan bjöds de politiska partierna in för ett möte om Allaktivitetshus i Hedesunda. Det var S,M och C som närvarade och tyvärr fick jag förhinder i sista stund så jag kunde själv inte närvara. Det som är intressant i detta är socialdemokraternas ingång, de fortsätter att lova allt till alla även lokalt. Investeringen finns visserligen med i deras investeringsramar för kommande mandatperiod men det är fortfarande mycket som är oklart, trots detta lovar man för fullt att detta kommer ske i etapp 1. Vad sedan denna etapp 1 innebär vet vi ju såklart inte, det framgår inte i deras budget.

Vi moderater tar ansvar för Gävle och lovar inte allt till alla. När det gäller just ishallar i kommunen så finns det en del att önska. Vi säger inte nej till att bygga tak över befintlig rink i Hedesunda, men innan man gör det bör man fundera på hur vi kan göra detta på bästa sätt för våra kommuninvånare. Vi ser gärna att man på sikt bygger tak över alla våra konstfrusna utomhusrinkar, men i vilken ordning och när bör vi fundera på.

I Alliansens gemensamma budget för 2019 så finns inte denna investering med och inget av Allianspartierna drev denna fråga i vår budgetprocess. Däremot så ser jag gärna att vi tar ett helhetsgrepp om rinkfrågan, vilka som det byggas tak över och när. Kan vi göra detta så man kombinerar en sådan investeringar med andra som ska göras. Varför samlokaliserar vi inte en sådan hall med skolan eller annan verksamhet. För det är viktigt att vi utnyttjar våra gemensamma lokaler som optimalt som möjligt, att bygga en hall som inte används fullt ut är inte att ta ansvar för skattebetalarnas pengar.

tisdag 4 september 2018

Oärlig valrörelse

Valrörelsen pågår för fullt och vi politiker kampanjar konstant. För min egen del har jag kört på sedan 1 augusti och jobbat på dygnet runt.

Partiernas strategier varierar men vi moderater försöker hela tiden ha det vuxna samtalet och prata om vår politik. Tyvärr så har andra partier andra strategier och man kan se en viss desperation från bl.a. socialdemokraterna. Vi har under den senaste tiden läst om deras utspel där man anklagar oss för att stå för saker vi inte gör. Bl.a. kör man fram att vi vill shockhöja hyrorna och införa marknadshyror, vilket såklart inte stämmer. Man påstår även att sossarna i Gävle satsar 80mnkr mer på skolan i sin budget än Alliansen vilket inte heller stämmer, det är endast 25mnkr mer i deras budgetanslag(sedan finns det andra saker som gör denna skillnad mindre). Tyvärr så genomskådar inte media detta utan man fortsätter sprida deras felaktigheter. Exempelvis så kan man idag läsa om att revisorerna riktar skarp kritik mot mig som kommunstyrelseordförande i min hantering av rättelsen av beslut om bitr. kommundirektör. Att det inte finns stöd för ett sådant påstående skriver inte media utan man fortsätter sprida den falska bilden. Jag har läst revisionsapporten och där står det inget om någon kritik, vilket jag såklart påpekat för media. Dessutom påstår man felaktigt att den ökade kostnaden för rättelsen är 2,2mnkr vilket inte stämmer, hade inte beslutet rättats så hade det kostat mer. Att alternativkostnaden om en rättsprocess, som en del vill att vi inleder, kostar över 7,5mnkr skriver man inte heller.

Det är som sagt tråkigt med en valrörelse som inte handlar om vad partier faktiskt vill och media som inte kontrollerar felaktiga påstående. Men jag kommer inte sjunka till samma låga nivå utan förhålla mig till de samhällsproblem som finns och prata om våra moderata politiska lösningar.
Som jag brukar säga, det goda vinner alltid till slut (även om man ibland kan tro motsatsen)

lördag 11 augusti 2018

Hyllning av två hockeyhjältar i Gävle

Idag så fick jag äran att hylla två av Gävles hockeyhjältar, Christian Djoos och Nicklas Bäckström. Det var idag som Stanleycupbucklan skulle äntra Gavlerinken för första gången. Jag har nog inte riktig insett hur stort detta är för Gävle och ishockeyn i stan och i Sverige. Gävle har aldrig tidigare haft bucklan på besök och nu är den här i två dagar, idag i Gavlerinken och imorgon i Valbo hockeyhall.

Jag tillsammans med mina Alliansvänner fick möjlighet att prata lite kort med dem och vi var på plats och kände på stämningen i Gavlerinken där jag fick överlämna Gävles hedersutmärkele, bra gjort för Gävle.
Att Gävle är Sveriges främsta hockeystad är inte någon hemlighet och att vi nu får besök av hockeyvärldens främsta trofé är riktigt kul. Det märktes också att Gävleborna ser detta också, över 1500 pers var där idag.

Det vi ibland glömmer bort är alla andra föreningar i Gävle som gör detta möjligt, det är inte bara Brynäs som skolar framtidens hockeylegender utan även våra övriga föreningar.  Dessa dagars hyllningar visar på detta när StanleyCup pokalen även äntrar Valbo Hockeys arena.

Imorgon så fortsätter hyllandet, då ska jag till Valbo och tillsammans med Valbo Hockey hylla Nicklas.

onsdag 1 augusti 2018

En testballong i Gävle utan luft

Idag publicerar Svenska Dagbladet en uppföljningsartikel om det politiska läget i Gävle. Vi träffade dem under vårt budgetfullmäktige i juni och det känns som man missuppfattat läget.

Alliansen tog över ledningen av Gävle kommun efter det att socialdemokraterna valde att lämna alla ordförandeposter när de förlorat budgetomröstning inför 2016. Varför de valde att göra det har inte tidningen försökt att ta reda på. Man har tidigare beskrivit Alliansens maktövertagande som en moderat testballong. Detta kan såklart inte vara mer fel, vi moderater i Gävle är ingens testballong! Däremot så kanske det kan ses som SDs testballong vilket ändå är en tes som SVD nu försökt få fram, men det får SD i så fall ta ansvar för.

Hela artikeln ger ett visst sken av hopplöshet och uppgivenhet. Det beskrivs som ett misslyckande och att politiskt kaos har uppstått. Att Alliansen skulle ha misslyckats att regera när de rödgröna kastade in handduken kan inte heller var mer än fel. Vi har alltså haft ordförandeposter i tre år. Vi har fått igenom en politisk förändring som aldrig skulle ha skett om vi inte haft dessa poster. Att se detta som ett misslyckande känns mycket märkligt, och dessutom om vi i Alliansen inte ser det som det varför skriver journalist att det är så.

Jag har inte hört någon tidning skriva att andra rödgröna minoritetsstyren har varit misslyckade och politiskt kaos har uppstått, men när det är Alliansen som styr så vill man beskriva det så. Detta trots att dagens Alliansledning inte beskriver det som något misslyckande. Att sedan sossarna tycker det är ett misslyckande kanske beror på att de nu är i opposition och hade räknat med att Alliansstyret skulle kapsejsa direkt.

Sedan blir jag besviken på den socialdemokrat som uttalar sig. Hon påstår att vi bara kört på och inte tagit hänsyn till oppositionen. Detta kan inte vara mer än fel. Vi har öppnat upp beredningsprocesserna och har hela tiden försökt att informera och föra dialog, att de rödgröna sedan inte vill ha dialog är såklart deras beslut och inget som vi kan tvinga dem till. Gävle har under dessa tre år blivit lite mer öppet och vi har ett litet bättre samtalsklimat där alla partier kommer till tals.

Dessutom förklarade jag för journalisten att när man styr i minoritet så krävs det mer av en ledning och man måste lyssna till alla. Vi lägger inte fram förslag som vi vet inte kommer gå igenom(detta till skillnad från regeringen som gör just det) Sedan kan det vara så att vi inte vet hur det kommer sluta när vi sitter på kommunfullmäktige, men det innebär att fullmäktige har just den makt de ska ha. Tidigare var fullmäktige ett transportkompani som inte hade någon direkt makt, utan det var arbetarkommunen som styrde Gävles utveckling. Jag förklarade för journalisten att det är just så här demokrati ska fungera, alla partier har det inflytande utifrån antal mandat de har i fullmäktige. Annars kan det vara så att en majoritet med 51% gör upp i slutna rum och sedan kör man över de andra 49%. Just detta har vi moderater upplevt i 100 år i Gävle och jag själv upplevt 12 år i regionen.

Sedan finns det något lösryckt citat i tidningen som kan krävas ett förtydligande.

Jag säger till tidningen ”Tror man på alla människors lika värde så är en sverigedemokrat lika mycket värd som en vänsterpartist, man måste behandla dem lika”

Detta är något som kommer från mina grundvärderingar om varje individs unika okränkbara värde. Jag ser just varje människa som unik och ingen är mer värd än någon annan. Då blir min slutsats att en Sverigedemokrat har samma människovärde som en moderat, socialdemokrat eller vänsterpartist. Och den som inte gör det har för mig en annan människosyn och lever inte som man lär, d.v.s. säger man att alla människor är lika mycket värda så kan man inte säga att en sverigedemokrat är mindre värd än någon annan.

Jag hoppas att detta inlägg förklarar den märkliga artikel som SVD skrivit och jag utvecklar gärna detta resonemang ytterligare om det är någon som vill veta den verkliga sanningen om testballongen i Gävle.

måndag 16 juli 2018

Vart ska turistbyrån i Gävle hålla till?


Det har diskuterats en del vart vår Turistbyrå ska ha sin verksamhet. Tidigare var Turistbyrån lokaliserad i Gallerian nian i en liten undanskymd plats som krävde mycket bemanning eftersom den ska vara öppen när gallerian är öppen. Sedan flyttade man till Rådhuset in till en butikslokal i korsningen Norra Rådmansgatan och Drottninggatan. Där tog man ett A-läge för en eventuell butiksägare och man valde bl.a. därför att flytta in den till receptionen/kundtjänst i stadshuset. Där har den varit i några år.

Förra sommaren praktiserade jag på turistbyrån en dag för att få en känsla av vilka människor de möter och hur det fungerar. Eftersom den är samlokaliserad med reception/kundtjänst så fick jag en bra inblick i deras arbete också. Det var faktiskt först då jag förstod att det var olika medarbetare som jobbade i kundtjänst och turistbyrån, vilket är ganska självklart med tanke på de olika uppdrag de har. Men jag tror inte det är det för våra turister och Gävlebor.


Så inför denna sommar fanns det önskemål om att flytta turistbyrån till vår nya Gästhamn.  Många turister söker numer information på annat sätt än vad man tidigare gjort, man använder mycket internet och jag vet ärligt talat inte när jag var på en turistbyrå senast, förutom Gävle såklart. De som ändå dyker upp är såklart mycket blandat men en del utländska husbilsresenärer, båtgäster dyker såklart upp (Det var bl.a. de jag fick träffa förra sommaren) Andra är bilburna turister och då är kanske Gävle centrum(än så länge) inte är den mest tillgängliga delen av staden.


Från en början var jag skeptiskt men eftersom turistnäringen hade önskat det så var det väl något vi skulle kunna titta på och försöka med en sommar. Är man inte beredd att prova något nytt så har man inte heller möjlighet att utveckla en verksamhet, och vi vill alla utveckla vår turistverksamhet. Sedan får vi efter sommaren utvärdera och se om det fungerade bättre eller sämre och om det av de effekter som näringen ändå hade hoppats på.


Samtidigt som just turistbyrån flyttade så blev jag nyfiken vad som händer med den service som vi tillhandahåller till Gävleborna i receptionen i Stadshuset. Där blev jag försäkrad om att de tjänsterna skulle fortsätta och om det kommer in en turist och frågar om något så ska man självklart hjälpa dem till rätta. Kassan skulle finnas kvar så ville man köpa biljetter eller något annat så skulle det också vara möjligt. Även detta är något som vi få utvärdera efter sommaren, hur har Gävleborna upplevt denna förändring.


Men nu ska jag göra ett besök i Gästhamnen och kolla av med dem hur det fungerar turistbyrån och sedan ska det bli intressant att ta del av den utvärdering som kommer att göras. Och sedan är den stora frågan vart tar turistbyrån vägen härnäst. Jag tror inte att Gästhamnen är så het i november/december. Vi kanske ska ha den på Gävlebro, Konserthuset, Nian, Rådhuset eller varför inte Stadshuset igen. För min är inte placeringen den viktigaste utan hur vi kan ge våra turister den bästa och mest tillgängliga servicen.

torsdag 12 juli 2018

Vilket ansvar har jag över min familjs agerande?

Det pågår nu en medial diskussion om vice statsministerns bil och huruvida hennes familj kan ha en av de värsta miljövidriga bilarna. Hon blev påkommen i TV och hennes förklaring var att hennes man behöver det i sitt arbete för han transporterar ”väldigt väldigt tunga stenar”. En del är sakfrågan, vad tycker man om bilar och hur ska vi komma tillrätta med klimatutmaningarna. Men det intressanta blir  varför hon ska jaga andra bilister medans hennes sambo ska klara sig undan med att han transporterar stenar, som han förmodligen inte ens får transportera med den bilen. Tror inte hon att andra har behov av att transportera saker och människor.

Men ska en förtroendevald ställas till svars för vad en sambo eller familj gör?
För mig som förtroendevald är det viktigt att alltid leva som jag lär och för mig är det viktigt att även min familj gör det. Jag kommer aldrig komma undan med att någon i familjen gör saker som är olagliga eller inte heller oetiska. Det handlar ytterst om värderingar och vad man tror på. Jag tror att man i familjen delar mycket av sina värderingar, det är det som håller oss samman.

Eftersom en del av mina grundvärderingar handlar om att leva efter lag/ordning och rättvisa så skulle det inte vara okej för mig om min fru eller någon annan i familjen gör något som är olagligt, exempelvis fuskar med skatten eller begår andra brott. Skulle jag upptäcka något sådant så är det min skyldighet att agera. Detta gäller såklart även saker som inte är olagliga men oetiska, exempelvis skatteplanering.


Samtidigt som jag försöker efterleva dessa ställningstagande så kommer jag inte ställa krav på att andra gör det, men de måste kunna tåla en granskning. För jag är helt övertygad att om det var en moderat toppolitiker som hade en sambo som inte höll sig inom de moraliska och lagliga gränserna så skulle den granskas mycket hårt. Nu ifrågasätter man denna granskning och det känns som det beror på att det i detta fall är en miljöpartist, men jag hoppas verkligen jag har fel.

söndag 8 juli 2018

Då var fotbolls-VM slut för denna gång.


Det känns tråkigt med ett så snöpligt slut på VM för Sveriges del, jag hade hoppats och hade känslan att de skulle hålla sig kvar längre. Men efteråt kan man konstatera att de gjorde en riktigt bra laginsats, och det är bara att gratulera. Det påminner nog lite grann som vi har det i politiken. De har sin stora tävling vart fjärde år, vilket vi också har. När tävlingen sedan pågår så kommer man till ett snabbt avslut, antingen förlorar man eller vinner man. Oavsett vad som sker så blir det en stor tomhet. Man är så laddad och har så hög energi ända in i slutet även om man ligger under, för vår del kanske i opinionsmätningar, så kämpar man in i det sista.

För min del så har vi bara hittills varit på uppvärmningen inför finalen den 9 september. Jag och mina moderatvänner har laddat inför detta och är väl förberedda, nu filar vi på de sista strategierna och budskapen för att från den 1:e augusti är det full fart framåt.


En skillnad däremot är om vi lyckas i valet så börjar det stora jobbet den 10 september. Vinner man VMguld så kan man fira lite längre men sedan är det över. En annan skillnad är också om vi vinner valet så gör vi skillnad för andra människor i deras vardag, man får mer i plånboken, välfärden fungerar bättre och man kan känna sig trygg med att det finns fler poliser. Sådan skillnad gör ändå inte idrotten, även om vissa ibland kan tro det.

lördag 30 juni 2018

Problematiskt med ny islamisk friskola i Gävle


Vi har kunnat läsa i GD om att en muslimsk skola ska starta i Bomhus. Jag fick veta att detta var på gång för några veckor sedan när jag läste på Twitter om en annons om att man sökte lärare till en ny islamisk skola. Detta är mycket oroande utveckling. Tillstånd ges av skolinspektionen och kommunerna får yttra sig över ansökan om etablering. Alliansen i Gävle avstyrkte såklart ansökan men skolinspektionen beviljade ansökan ändå.
Jag är av princip för etableringsfrihet när det gäller verksamheter inom välfärdssektorn. Det är genom att man fritt kan etablera sig som det skapas reell valfrihet. Men i detta fall är jag mycket kritisk, ska man kunna välja en sådan friskola med ytterst tveksam inriktning?


Nu påstår de som ska starta skolan att den visserligen inte är islamistisk utan grundar sig på vetenskap. Men det som oroar är kopplingen som tidningarna skriver om till moskén i Gävle som visat sig ha kopplingar till icke önskvärda organisationer.
Dessutom visar erfarenheten från liknande friskolor att man inte lever upp till de mest grundläggande värderingarna i Sverige om alla människors lika värde, hur tänker skolinspektionen säkerställa att man lever upp till det? 


Nu kommer tyvärr denna etablering användas av andra politiska krafter inför valet. SD kommer använda dem mot invandring medan vänstersidan kommer använda detta mot valfrihet och friskolor i största allmänhet. Men de kommer i alla fall inte kunna hävda att det är vinstintresse som styr i alla fall.
Vad kan vi då göra från kommunen?  inte så mycket eftersom det är staten som beviljar tillstånd och har tillsyn av alla skolor. Men vi kan påvisa för skolinspektionen så fort vi får veta eller se något som strider mot lagar och regler.

onsdag 20 juni 2018

Lika(rättigheter, skyldigheter, möjligheter) För Alla Föreningar i Gävle

Igår träffade vi Allianskommunalråd några av Gävles idrottsföreningar. Det är alltid intressant att samtala med dem och höra om allt fantastiskt arbete de gör för Gävle. Nu hade vi bjudit in för att se hur vi kan hitta ytterligare finansiering av deras verksamhet. Det märktes att det börjar närma sig sommar, många av föreningarna hade inte möjlighet att närvara. Men de som var där hade vi mycket bra samtal med.

Bl.a. så kolla vi av hur de ser på namnsponsring av de arenor de använder. Idag har kommunen namngett själva och exempelvis på Gavlehov så ska alla arenor heta något på Gavle, Gavlevallen Gavlehovshallen, Gavlerinken o.s.v. Nyligen så var förslaget att döpa om Gunder Häggstadion till något liknande som de övriga, typ Gavlearenan. Vi sade redan när detta var uppe att vi vill ha dialog med våra föreningar och varför inte låta dem sälja namnen istället och ta intäkterna.

Vi prata även om andra utmaningar som sponsorskyltar, driftsavtal, kioskverksamheterna och elitsponsring. Det som framkom var att det är väldigt viktigt att alla föreningar behandlas rättvist och likvärdigt, eller som vi nu säger i valtider…. Lika för alla, rättigheter, skyldigheter och framförallt möjligheter

Mycket av det som togs upp ligger redan hos Kultur och Fritidsnämnden och de jobbar redan bra med frågan, men det är aldrig fel att även vi kommunalråd är med i den dialogen och när det gäller arenanamnen så är det, av någon anledning, en kommunstyrelsefråga.

Samtalen kommer att fortsätta under hösten och jag ser fram emot att vi tillsammans med våra föreningar skapar goda villkor och möjligheter för att våra fantastiska föreningar ges större ekonomiska möjligheter.

tisdag 12 juni 2018

Annorlunda Regionfullmäktige

Idag hade Regionen budgetfullmäktige. Återigen så planerade man in det samma dag som Gävles skolor har skolavslutning. När vi beslutade om datum för alla årets fullmäktige i november förra året så valde man medvetet att detta fullmäktige skulle vara just på Gävles skolavslutningsdag, majoriteten var inte intresserad över huvudtaget att planera en annan dag så att det inte skulle krocka med någon av kommunernas skolavslutningar.

Så därför valde jag idag att hoppa över den första delen av budgetdebatten. Det var dessutom mitt första regionfullmäktige där jag inte har huvudansvaret för moderaterna, detta eftersom jag har lämnat posten som regionråd. Däremot så närvarade jag på resten av dagen som slutade med att vi alla sjöng den blomstertid nu kommer.

Det var ovanligt att inte vara delaktig i talarstolen under ett regionfullmäktige. Detta gjorde jag såklart medvetet för att min efterträdare ska leda de moderata styrkorna i debatten. Vi valde även vårt nya andra regionråd idag, Birgittha Bjerkén. Ett mycket bra val som kommer bidra med mycket erfarenhet och klokskap i kommande debatter.

Det var inte lätt att inte gå upp i talarstolen, speciellt när vi debatterade ny hälsovalshandbok. En fråga som jag arbetat med under många år, jag var mycket delaktig när vi tog fram vårt vårdvalsystem och de justeringar som är gjorda genom åren. Det finns mycket att diskutera för att utveckla vårt vårdvalsystem, det är i grundet ett mycket bra system men det kan såklart alltid bli bättre. Handboken revideras varje år och vi kan se att majoriteten har tyvärr gjort förändringar de senaste åren som inte är särskilt bra. Denna gång så var jag inte helt överens med den moderata gruppen om de justeringar som vi vill göra. För mig är det viktigt att man värnar de tre grundprinciperna i vårdvalsystemet, fri etableringsrätt, konkurrensneutralitet och fritt val för patienterna. När det tummas på någon av dessa principer så reagerar jag, men idag valde jag att inte ta den debatten.

onsdag 30 maj 2018

Alliansbudget

Idag presenterar Allians Gävle vår budget för 2019. Den kommunala ekonomin är god, såväl Alliansen som tidigare kommunledningar har skött ekonomin väl. Däremot finns det en del orosmoln på himlen. Vi får signaler om att de demografiska utmaningarna blir allt större och dessutom så har vi svårt att rekrytera nya medarbetare till offentlig sektor. Därför lägger vi en ansvarsfull budget och lovar inte allt till alla.

Det är en annorlunda budgetprocess som sker inom kommunen. Jag har tidigare varit van i regionen att själv jobba fram allt budgetunderlag. Nu gör tjänstemännen det stora jobbet som vi politiker sedan får förhålla oss till och göra justeringar och tillägg. Kommunen har en målstyrning men allt mer av de politiska delarna utgörs av specifika uppdrag som vi vill få utförda under nästa år. Så istället att fokusera på målen och vad vi vill uppnå så blir det på vad vi vill göra på detaljnivå.

Jag tror att Gävle kommun skulle må bra av att se över budgetprocessen. Antingen väljer man att fortsätta ha en målstyrning med vad man vill uppnå eller så släpper man det och detaljstyr från politiken vad man vill att vi ska göra. Jag tror att det första alternativet är bäst, då har vi möjlighet att fokusera på resultat och våra nämnder och verksamheter får jobba med insatser för att nå målen.
Sedan måste de politiska skillnaderna finnas i budgetalternativen. Vi kunde se hur de rödgröna fokuserade på uppdrag till nämnderna och bolagen i budget för 2018 istället att tala om vad man vill uppnå. Detta ställer nu till det, det fokuseras väldigt mycket på uppdragen om att exempelvis bygga Växthus istället för att fokusera på hur vi ska förbättra kunskapsnivån i skolan.

I Alliansens budget finns det några saker som vi vill fokusera på och vi har samlat dem under begreppen, skola – trygghet - företagande

Skola
Vi vill att vi fortsätter att fokusera på skolresultat och minska barngrupperna. Även om vi har en stor utmaning att rekrytera legitimerade lärare så måste vi säkerställa att vi har fler vuxna i skolan. Skolhälsovården och den psykosociala hälsan är extra viktigt att vi tar tag i. När jag var aktiv som regionråd så lyfte vi detta under flera år och vi till och med föreslog att regionen ska ta över av delar av skolhälsovården. Vi vill också införa daglig fysisk aktivitet för eleverna i skolan.

Trygghet

Den tredje övergripande området är trygghet. Det handlar om såväl fysisk som välfärdstrygghet. Man ska alltid känna sig trygg i att röra sig i kommunen, det kan handla på vägen för barnen till skolan eller när man själv är ute sent på kvällen i centrum. Men det handlar också om att man känner sig trygg i att det allmänna finns det som ett skyddsnät om ens egna krafter inte räcker till.

Företagande

För att Gävle ska kunna fortsätta växa och skapa välstånd för Gävleborna krävs att vi har välmående företag och företagare. Därför satsar vi på att sluta med det som kommunen konkurrerar med företagen. Vi vill att kommunen blir en mer servicemyndighet mot företagen. Dessutom måste vi se till att det finns mer mark så att befintliga och nya företag kan växa.

Investeringar

Utöver detta så investerar vi kraftigt i Gävle de kommande åren. Vi lägger 6mdr i investeringar där 1,5mdr går till nya och renovering av skolor. Vi bygger äntligen nytt stadsbibliotek. Dessutom lägger vi mer medel på att asfaltera våra vägar. Därtill ska vi utreda ny lokallösning för Gymnastikföreningen och hur en 50m bassäng kan byggas på Fjärran Höjderbadet.

Detta är inte den definitiva budgeten för nästa år utan oavsett vad som händer i valet så kommer det krävas att budgeten tas igen efter valet. Därför får man se detta som planeringsramar inför nästa år med tydliga inriktning hur vi ser på framtiden.

torsdag 17 maj 2018

Praktik hos Fältgruppen i Gävle

Kvällens fältgrupp Jonas och Marie
Torsdagskvällen spenderade jag tillsammans med två av våra Fältassistenter i Gävle kommun, Jonas och Marie. Jag hade förmånen att vara med dem på ett kvällspass och möta våra ungdomar i stadsdelarna och i centrum. Vi var runt i de olika stadsdelarna för att kolla läget. Vi besökte Träffen på Sätra och såg hur det gjordes i ordning inför invigningen som är imorgon. Vi träffade även Vuxen Initiativ som kvällsvandrar varje i Sätra varje kväll. Vi var i Andersberg centrum där det var tjejkväll på Helges. Vi var även en sväng på Rapatac på Nordost och pratade med basketspelande ungdomar vid Brynässkolan.

Det som slår mig är det engagemang som finns och alla de ungdomar de känner. Själv har jag svårt att veta vad mina barns klasskamrater heter, men här kändes det som de hade koll på alla ungdomar i Gävle, vad de heter och vilka nätverk man finns i. Det märks även att man lyckats bygga en relation till ungdomarna och att det finns ett ömsesidigt förtroende.

Träff med Vuxen Initativ i Sätra
Läget kändes relativt lugnt ikväll. Det var en ganska vanlig torsdag där inte så jättemånga ungdomar som var ute, men det gav en representativ bild av en vanlig fältassistentkväll. Kul också att få se våra ungdomsgårdar i våra stadsdelar.

Jag kan konstatera att de gör ett fantastiskt jobb, och det märks att de gör skillnad. Därför kändes det lite extra bra att vara ute på fältet idag när vi i förrgår beslutade om att skjuta till ytterligare medel för två fältassistenter till så de nu är 8 som kan jobba förebyggande med våra ungdomar.

Det är ett fantastiskt jobb som de gör och det märks att de verkligen gör skillnad. Det är med en bra känsla i kroppen som jag ikväll går och lägger mig.

Det är skillnad på opposition och opposition

Jag har under ganska många år haft uppdrag som oppositionsledare i Regionen. Min devis där har varit att alltid agera ansvarsfullt och säkerställa att det finns tydliga motförslag till majoritetens. Jag har även varit med och bidragit i att göra majoritetens förslag bättre och gjort breda överenskommelser, allt för Gävleborgarna och för att demokratin ska fungera på tillfredställande och förtroendefullt sätt.

Nu har jag uppdrag som ledare för den politiska ledningen i Gävle, dock i minoritet men Alliansen leder kommunen. Då har förstanamnet hos socialdemokraterna ansvaret som oppositionsledare. Då blir det intressant att jämför hur S agerar i opposition och vi moderater.

Som kommunstyrelsens ordförande försöker jag ha en så bra dialog som möjligt och se till att alla har bra information och att vi pratar med varandra för att hitta de bästa förslagen. Men jag kan konstatera att socialdemokraterna i Gävle i opposition inte har samma ambition  som jag hade i Regionen.

När jag bjuder in för samtal, vilket vi gör inför varje kommunstyrelse, så kommer oppositionen dit i bästa fall. Där ges information om kommande ärenden och vi lyssnar av vart vi står någon stans. På dessa träffar så säger inte oppositionen något över huvud taget utan deras ingång är att ”säg vad ditt förslag är så får vi se vad vi gör.” Sedan får jag kritik för att vi inte ger information och lyssnar på oppositionen.

Detta blev extra tydligt på senaste kommunstyrelse där man i flera ärenden påstod att man inte fått information. Man ville inte känna vid våra träffar inför KS och att jag har samtal med oppositionsledaren inför trixiga frågor som exempelvis det som berör det upphävda beslutet om biträdande kommundirektör.  Man förnekar att man fått erbjudande om juristhjälp och att jag haft flera samtal med och på informationsmötet inför KS så hade man inga som helst åsikter utan ville bara ha ett förslag till beslut och ”förhålla sig till”. När man sedan fick det så var det såklart alldeles försent och fel beslut.

Nu hamnade just den frågan i mitt knä igen eftersom S,V,MP och SD valde att delegera frågan till mig. Nu har jag återigen bjudit in dem för samtal för att lyssna av hur de ser på frågan och förhoppningen är att nu denna gång vill delge mig vad de anser hur en lösning skulle kunna se ut.

Även frågan om upphandling om kost och städ tyckte man sig inte ha fått information om, trots att man fått samma info just på KS informationsmötet. Där hade man inga åsikter eller synpunkter utan allt kommer såklart på kommunstyrelsen och då är det svårt att göra justeringar så det blir en bred uppgörelse.

Men ärligt talat så börjar jag tappa hoppet om att samtalsklimatet ska bli bättre inom kommunen, men jag ger mig inte.

söndag 13 maj 2018

Vi är ett parti med tydliga värderingar

I helgen har 2400 moderater deltagit på det som hos oss kallas Sverigemötet, det är kommun, landstings och riksdagspolitiker som träffas och pratar om hur vi kan utveckla vår politik på alla nivåer. Det ger också möjlighet för vår partiledare, partisekreterare och övriga i partiledningen att berätta om våra strategier och vilka budskap som vi gå till val på.

Man presenterade nu i helgen vår nya valslogan eller det kärnfulla budskap som ska hålla ihop hela valrörelsen. Tidigare val har det bl.a. varit det Nya Arbetarpartiet, Alla behövs och framåt tillsammans. I år blev jag återigen överraskad av årets slogan, på samma sätt som vi blev med nya Arbetarpartiet. ”Lika För Alla” är årets motsvarighet. Det känns i ett första skede som ett traditionellt vänsterbegrepp, men när jag får fundera lite mer så känns det helt rätt.

Jag har under flera år efterfrågat en mer värderingsgrundad strategi och budskap, vi har under många år blivit så pragmatiska och bara pratat om enskilda sakfrågor utan att berätta varför vi vill göra vissa saker. Nu är det helt annorlunda och allt kan samlas kring begreppet, lika för alla. Kopplar vi sedan till hur vi ser på likhet och rättvisa så känns det helt rätt.

En viktigt grundvärdering jag brukar prata om är just rättvisa. Det handlar inte om den millimeterrättvisa som många andra lyfter fram att alla ska ha exakt samma sak utan att alla ska ges samma möjligheter men nu även att alla har samma rättigheter och skyldigheter. Det handlar om att vi alla är lika inför lagen, alla ska följa lagar och regler. Det är inte vem du är som ska avgöra utan vad du gör. Även när det kommer till välfärden så passar det in, alla ska inte ha samma vård men alla ska har rätt till den vård man behöver. Detta oavsett vem du är.

Det är med en bra känsla som jag kom hem igår kväll och nu börjar arbetet med att formulera vad vi menar lokalt med lika för alla.

tisdag 1 maj 2018

Då var det dags igen, 1:a maj

Då var det dags igen. En gång per år går socialisterna ut och demonstrerar mot sig själva. Det viftas med röda flaggor som påminner om de gamla öststaterna. Det hålls tal lite här och där samtidigt så sprider man ut sina demonstrationståg och tal mellan kommunerna i länet och olika kommundelar på olika tider. Detta görs för att man ska kunna vara med på så många majtåg som möjligt. Jag antar att det är ett desperat sätt att påvisa någon form av kamp som inte finns.

Det är även fascinerande att se hur mycket utrymme dessa allt mindre relevanta demonstrationståg får i nationell och lokal media. Man låter dem hålla sina tal som man sänder utan att några kritiska frågor ställs. Dessutom i år så verkade de handla allt mer om vad vi moderater vill vilket är intressant. Är det så att man börjar bli allt mer desperat inför det stundande valet.

Det stora nyheten var ändå att man på nationell nivå vill höja pensionen med 600kr. Det intressanta där är att man ännu inte uppfyllt sitt gamla vallöfte till pensionärerna. Skulle det inte vara mer smakfullt att genomföra det man lovat innan man lovar ännu mer.

Annars är det mer traditionell klasskampsretorik. Att man själva har styrt landet/regionen och kommunen i 100 år gör inte saken mer trovärdig. Vi har lyckats bryta deras långvariga maktinnehav i Gävle kommun men jag tror nog de körde samma gamla retorik även här idag.

Det är kanske dags att Alliansen inför en frihetens dag där vi lyfter fram och påminner det fantastiska som hänt i vår omvärld när allt färre länder lever under socialistiskt förtryck. Men jag tror inte det skulle ge något direkt mediautrymme, varför kan man fråga sig? 

måndag 2 april 2018

Framtidens stadsbibliotek

För ett par veckor sedan presenterade vi i Alliansen hur vi ser på stadsbibliotekets framtid och dess placering. Vi anser att det är viktigt att vi kommer framåt i frågan och föreslår därför att Gävles nya bibliotek placeras på den tomt som finns mellan Stadshuset och Förvaltningshuset. Det finns mycket positiva effekter av det.

Vi får då ett bibliotek som ligger där vi har kommunikationsknutpunkten i Gävle d.v.s. där alla stadsbussar stannar vid Rådhuset. Vi får en yta som är större än den som finns vid dagens bibliotek och under hela byggtiden kan gamla biblioteket vara kvar. Vi kan sedan välja att utveckla tomten för gamla biblioteket. Alternativet är såklart att riva det gamla och bygga nytt. Det är inte möjligt att längre lappa och trixa med befintlig byggnad. Inte nog med att ytan är större vid den nya placeringen så kan man använda de första våningarna i förvaltningshuset för bibliotekets syfte. Dessutom kan man integrera Stadshuset i denna lösning. Varför inte glasa in hela innergården vid stadshuset för en stor öppen samlingsyta. För de som bryr sig om kommunens ekonomi så kommer denna lösning vara den mest kostnadseffektiva. Tekniken finns redan i anslutning och mycket kan göras tillsammans när man ska börja renovera stadshuset. Att riva gamla biblioteket och bygga nytt kommer inte bli billigare.
Vad ska sedan det nya biblioteket innehålla? Vi har haft en grupp inom Alliansen som har tittat på detta och det finns såklart många önskemål. Att bygga ett till kulturhus känns inte aktuellt utan vi vill fokusera på framtidens bibliotek med mötesplatser för Gävleborna. 
Vi har mycket positiv feedback från Gävleborna. Tyvärr så visar delar av oppositionen sitt missnöje, vilket är tråkigt. Det kan vara så att man är besviken på att det nu händer saker i frågan, det har ju inte hänt så mycket under de senaste åren när de rödgröna har styrt. 
Bl.a. så vill man skriva som om det är en liten och trång yta mellan stadshus och förvaltnigshus.
Vi kan konstatera att ytan är just större än dagens biblioteket och vad som är möjligt att bygga där. Dagens byggyta är 1800m2 med möjlighet att totalt bygga 2500m2(om parkeringen tas i anspråk) Platsen vi föreslår har en byggyta på 2500m2 och använder man även Förvaltningshuset så ökas den med 1500m2. Ibland är en yta större än vad man kan tro.
Enligt socialdemokraternas kommunalråd Jörgen Edsvik så är finansieringen en utmaning och jag håller med och därför är vårt förslag mer kostnadseffektivt än att riva och bygga nytt på gamla platsen. 
Nu kommer vi jobba vidare med förslaget och jag hoppas att även oppositionen kommer till insikt att det är det bästa sammanvägda förslaget.

onsdag 21 mars 2018

Tack för mig som regionråd

Idag var jag på mitt sista regionstyrelsemöte och imorgon lämnar jag formellt mitt uppdrag som regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen i och med att regionfullmäktige godtar min avsägelse. Det är med blandade känslor som jag lämnar mitt regionuppdrag, jag har trivts bra men samtidigt har det varit tuffa år. Jag började 2008 som landstingsråd och då var det en tid med mycket svag majoritet, redan efter 5 månader kunde jag konstatera att jag vunnit omröstningen om den första budget jag hade varit med och tagit fram.

Sedan dess har det hänt mycket, tyvärr har vi inte lyckats ta över makten men vi har helt klart rubbat maktbalansen i landstinget/regionen. Det var ytterst nära att vi tog över 2008 och även 2014, men tyvärr så fanns inte intresse från ett av de övriga Allianspartierna. Nu har vi tyvärr en majoritet som kommer vara svår att rubba i valet i höst, men jag hoppas att den nya kraften som tar över ledartröjan efter mig gör allt de kan för att vinna val och vinna makten.

Trots att vi varit i opposition så har vi påverkat. Det brukar vara så att när vi lägger ett budgetförslag, eller en motion, så säger majoriteten att det inte är genomförbart och oseriöst. Något år sedan så har de själva tagit förslaget och arbetat in det. En annan sak jag är stolt över att få ha genomfört är att vi lyckades rädda Bollnäs sjukhus genom en upphandling. Oavsett vad andra säger så var det vi moderater som gjorde upp om detta och genomförde en upphandling med bra kravställning som möjliggjorde för Aleris att ta över.

Hälsovalet är också en annan reform som jag är stolt över att vi moderater arbetade fram. Det har skapat förutsättningar för fler aktörer såväl små som stora att etablera sig i länet.
Jag vill även lyfta fram den lyckade rekryteringen av ny regiondirektör som jag deltog i och det var just mitt förstahandsval av ny direktör som anställdes. Hade inte jag deltagit i detta arbete och ställt rätt krav så hade vi nog inte rekryterat en ny och inte fått en så bra person anställd.

Sedan finns det såklart saker som man kan vara mindre stolt över men dessa får jag lyfta fram den dagen jag slutar med att jobba politiskt.

Jag vill även passa och tacka alla duktiga medarbetare i regionen jag arbetat med och alla de människor jag träffat på när jag varit ute och askulterat och besökt våra verksamheter. Det har varit ett privilegium att få lära sig så mycket under dessa år. Att komma in landstingsvärlden med sjukhusskräck och bli svimfärdig av att känna doften av sjukhus till att vara med på operationer är en rejäl resa.

Men nu är det dags att ta nya tag och gå vidare i det politiska arbetet. Så nu går jag in med full kraft i mitt nya uppdrag som kommunstyrelsen ordförande i Gävle och jag vill önska min efterträdare i regionen all lycka till!

lördag 17 mars 2018

Felaktig rapportering från radion om Gävle kommuns bilpool

Idag var det lördagskampanj igen och vårens tema är nytt kommunalråd i Gävle. Det innebär att vi är ute och möter Gävleborna och berättar att kommunen fått ett nytt kommunalråd. Det blir såklart en del intressanta samtal med Gävleborna, allt från nationell politik till det mest lokala men det blir även en och annan fråga om regionen såklart.

Idag kom frågan om kommunen ska börja starta hyrbilsverksamhet, detta utifrån ett inslag som var på radion där rubriken är att alla Gävlebor ska få använda kommunens tjänstebilar. Med denna rubrik kan man tro att vi ska börja hyra ut eller låna ut de bilar som finns i kommunens gemensamma bilpool. Detta är såklart inte så det kommer bli.

2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att vi ska upphandla en extern bilpool. Detta kommer då bli på samma sätt som vi moderater drev igenom i Regionen för många år sedan. Det finns idag i Gävle många företag som bara syssla med att hyra ut bilar och det av dessa vi ska hyra bilar för korttidsanvändning, vilket kommer bli både billigare och bättre. Dessutom så gynnas det lokala näringslivet, vilket är viktigt. Alla blir helt enkelt vinnare på en sådan lösning.

Det är olyckligt när radion rapporterar på så sätt man ska ”upplåta kommunledningskontorets 15 tjänstebilar för allmänt bruk” Dessutom kan man tro att det ska vara kostnadsfritt eftersom det står att man ska kunna ”boka och använda bilarna” vilket såklart inte stämmer. Det är alltså kommunen som ska hyra bilar från privat företag som också hyr ut till privatpersoner, och då kan det blir så att privatpersoner kör runt i samma bil som någon kommunanställd hade dagen innan. Skulle det vara så att kommunen eller dess bolag försöker hyra ut eller låna ut kommunens bilar till privatpersoner så kommer det helt klart vara olagligt. Det ingår inte i den kommunala kompetensen, vilket är ganska hårt reglerat i kommunallagen. Det är inte heller något som för oss moderater är önskvärt.

Det är tråkigt med sådana här nyheter som vilseleder radiolyssnarna och Gävleborna. Dessutom får vi Allianspolitiker förklara att det inte stämmer istället för att prata om alla bra saker vi vill göra för Gävleborna, suck!

Länk till radioinslag http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6907012

Beslut i kommunfullmäktige 2016-05-23:

att förvaltningarnas behov av fordon för del av en dag eller en till flera dagar (korttidsuthyrning) tillgodoses genom att en extern bilpool upphandlas innehållande personbilar och lätta lastbilar

fredag 16 mars 2018

Tillsammans utvecklar vi sjukvården

Idag har jag tillbringat dagen tillsammans med det Moderat sjukvårdsnätverket, det är vi moderater som arbetar med sjukvårdspolitik som ingår i den gruppen. För min del blev det sista gången som jag träffar dem i denna konstellation eftersom jag nu kommer fokusera på de kommunpolitiken. Värt att komma ihåg är att även kommunerna bedriver viss hälso- och sjukvård, men framförallt så kan vi påverka så människor inte behöver lika mycket sjukvård framöver. T.ex. så är det kommunerna som ansvarar för skolhälsovården och där ser vi att det finns mycket att göra. Kan vi få våra barn och ungdomar att må bättre så vet vi att det kommer löna sig i längden eftersom behoven inte blir lika stora för BUP eller till slut vuxenpsykiatrin.

Även i hemmen så bedrivs sjukvård i form av hemsjukvård. Den skatteväxlade vi för några år sedan vilket innebar att kommunerna tog över ansvaret. Jag kan konstatera att den förändringen inte har fungera så bra som vi önskat. Det är alldeles för oklart vart gränsen går och det blir alldeles för ofta diskussioner om vems ansvar det är istället för hur vi på bästa sätt kan ta hand om patienten. Jag anser att vi faktiskt ska fundera om man ska gå tillbaks till att regionen får ta tillbaks ansvaret.

För det tredje så bedrivs även sjukvård på våra boenden för äldre, där kan vi i kommunen göra det bättre för våra äldre så de slipper åka fram och tillbaka till sjukhuset.

Och för det sista så är kommunen även ansvarig för de patienter som är färdigbehandlade på sjukhuset. Det innebär att vi ska se till att de så snabbt som möjligt kan komma hem efter att de är medicinskt färdigbehandlade eller att de kan komma till ett korttidsboende. Här vill vi moderater att vi tillsammans med regionen ska införa någon form av mellanvård där patienterna kan vara under en begränsad tid om det inte har möjlighet att komma hem direkt från sjukhuset.

Vi vet att sjukvården kommer återigen vara en av de viktigaste frågorna i valet, vilket de alltid brukar vara. I år så är bedömningen att den kommer vara ännu viktigare än tidigare. Av den anledningen är det bra att vi sjukvårdsmoderater samlas och byter erfarenheter och hjälps åt i dessa frågor. Jag är stolt att jag ha varit med och byggt upp detta nätverk, och jag hoppas att de kan fortsätta att utvecklas så vi kan ta makten i Sveriges regioner och landsting. Dessutom vet vi att frågor tendera att smitta av sig mellan regionerna och då är det bra att ha så mycket kunskap som möjligt om vad som händer i andra regioner och landsting.

torsdag 1 mars 2018

Första dagen som kommunstyrelsens ordförande

Första dagen på ny uppdraget
innehöll OS-hyllningar
Idag var det då den första dagen på mitt nya uppdrag som kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun. Det är inte något nytt för mig att arbeta inom kommunen. Sedan januari 2016 har jag varit ordförande i kommunfullmäktige och nu idag lämnade jag det uppdraget och tog över ordförandeposten i kommunstyrelsen. Jag kommer även inom kort lämna uppdraget som Regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen, om detta kommer jag återkomma till framöver.

Moderaterna tillsammans med våra Alliansvänner har styrt Gävle sedan 1 januari 2016. Det var då som den rödgröna ledningen valde att avgå när de inte klarade av att leda Gävle. Vi i Alliansen tvekade inte då utan valde att ta över ledningen. Det har inte varit enkelt att leda en kommun där vi inte har majoritet i nämnder eller fullmäktige. Vi har visat på att det faktiskt går.

I och med detta så kommer denna blogg ändra lite inriktning och kommer säkert handla mer om
Gävle och kommunpolitiken istället för regionpolitik. Jag kommer helt enkelt fortsätta att berätta om min vardag och reflektera över aktuella frågor.

Så idag så var det den första dagen på det nya uppdraget. Jag fick börja med att hylla våra två OS-guld medaljörer från Gävle, Sara McManus och Peppe Flemming. Starten kunde inte varit bättre. Att få ta emot dessa två fantastiska idrottare och få hylla dem för deras insatser är en stor ära.

Morgondagen kommer bl.a. innehålla besök hos polisen tillsammans med en av länets moderata riskdagsledamöter, Tomas Tobe. Det ska bli intressant att se hur de ser på utvecklingen i Gävle och vad vi kan göra för att komma tillrätta med den ökande kriminaliteten.

onsdag 14 februari 2018

Gör om gör rätt med Framtidsbygget

Idag deltog jag på ett av mina sista regionstyrelsemöten, jag tror jag ska hinna med något till innan min efterträdare tar över i mars.

Vi fick idag information om Framtidsbygget och vad som händer med det. Det var en mycket bra information där vi fick en grundlig dragning om den vårdplatsutredning som gjorts. Jag hade som vanligt en rad frågor men fick bra svar från de som gjort rapporten. Jag delar inte helt och hållet deras slutsats men det är en bra grund att stå på. Vi fick även träffa den nya programchefen och ansvarig för sjukvårdsdelarna i bygget, vilka också gav mycket bra intryck.

Jag kan helt enkelt konstatera att det kändes mycket bra. Man har nu äntligen gjort det som vi krävt i snart 10år, Man har helt enkelt börjat om från början och börjar i rätt ända med behovsanalyserna först. Hur många vårdplatser behövs, hur ser logistiken ut, hur vill man jobba med vårdteam, enkelrum till alla, flexibla vårdplatser o.s.v. Det känns som de har läst våra moderata budgetförslag, vilket inte var en dag för sent

Tyvärr kommer hela projektet bli försenat, vilket man kan förstå. Är man tvungen att göra om och göra rätt så tar det lite längre tid. Det var även första gången vi fick se en tidsplan och en uppfattning om när vi kan flytta in i de nya lokalerna.

Det är såklart väldigt mycket att göra i de olika skedena men det känns bra att man nu är på banan och att man nu ser till behov och lösningar.

Hade vi haft ett moderatlett styre i regionen så hade detta inte behövt hända, då hade vi gjort rätt från början.

tisdag 13 februari 2018

Ny tid, nytt uppdrag

I lördags hade moderaterna i Gävle sin nomineringsstämma där man valde att jag ska vara det nya toppnamnet och kommunalrådskandidat i Gävle. Jag är mycket tacksam och ödmjuk för det förtroende som våra medlemmar och ombud på stämman har visat mig, jag ska göra allt jag kan för att förvalta detta förtroende.

För mig personligen blir detta såklart en omställning. Jag har redan varit aktiv i Gävle kommun under många år, jag blev aktiv 2003 och kom in i fullmäktige 2006. Sedan 2008 har jag haft fokus på landsting/region där jag haft förmånen att ha uppdraget som regionråd och vice ordförande i landsting- och regionstyrelsen. Sedan 2016 har jag även haft uppdraget som fullmäktiges ordförande i Gävle, detta efter att de rödgröna avgick hastigt och lustigt efter att de förlorat sin budgetomröstning 2015

Från den 1 mars går jag alltså in i uppdraget som kommunalråd för moderaterna i Gävle. Jag kommer samtidigt lämna posten som fullmäktiges ordförande och även regionrådsposten. Frågan har ställts om vad som händer i regionen när jag lämnar rådsposten där. Jag kommer sitta kvar i regionfullmäktige och arbeta tillsammans med den moderata regiongruppen i att förbättra sjukvården i länet. Vi kommer i och med detta starta vår interna process för att få fram vårt nya regionråd(vi har idag två råd och det är ett av dessa som ska ersättas). Moderaterna har många bra kandidater som kan axla den rollen så moderaterna kommer där också gå in i en ny tid med nytt ledarskap.

Gävle är en fantastisk kommun och Gävleborg är också det bästa länet man kan leva och verka i. Jag flyttade till Gävle för 23 år sedan med ambitionen att stanna något år men eftersom jag har trivts så bra och känner mig hemma här så har jag blivit kvar.

Även om Gävle är en bra kommun så finns det mycket som kan bli bättre. Vi har en del utmaningar som vi delar med många andra delar av landet. Gävle växer och i den takten som kommunen växer så ökar behoven av kommunal service, här måste kommunen möta upp det som efterfrågas. Vi ser även att människor inte känner sig lika trygga längre, här finns det också mycket för oss i kommunen att göra. Men den största utmaningen vi står för är såklart den integrationsutmaning som alla pratar om, här måste Gävle göra det vi kan för att underlätta för människor som kommer till vår kommun att komma in i samhället. Lyckas vi inte med det så kommer utanförskapet växa och oron och otryggheten i samhället kommer öka.

Jag är beredd att ta på mig dessa utmaningar tillsamman med mina moderata kollegor och Alliansvänner. Det är tillsammans med Alliansen som vi kan fortsätta leda och utveckla kommunen.

fredag 9 februari 2018

Konstiga prioriteringar av Regionens sossar

Region Gävleborg håller på med många olika saker där många uppgifter är viktiga och är då framförallt kopplade till sjukvård men även kollektivtrafiken är idag ett regionalt ansvar. Därtill finns det vissa åtagande som är lite mer otydliga vad de innebär som exempelvis det regionala tillväxtuppdraget. Dessutom så håller regionen på med saker som man absolut inte ska göra, där har vi vindkraftsverken i Kalmar som ett bra exempel eller att hyr konferenslokaler som erbjuds länets kommuner/föreningar/företag.

Igår beslutade hållbarhetsnämnden att regionen nu även ska gå in och köpa vätgasbussar. På uppdrag av Sandvikens kommun så ska nu regionen satsa på att köpa vätgasbussar som Sandviken vill att vi ska köra i deras stadstrafik, detta innebär en ökad årlig kostnad på 2mnkr. Dessa miljoner måste då såklart tas från andra viktiga områden som exempelvis sjukvården.

Därför klingar det väldigt falskt när sossarna och vänstern säger att de vill satsa på välfärden. I Gävleborg är det raka motsatsen. Istället för att satsa på att korta vårdköer så satsar man miljoner på att bli bussägare.

Vissa påstår att detta ingår i det regionala tillväxtuppdraget eller kollektivtrafiksuppdraget. I detta är vi moderater oerhört tydliga. Vi ska självklart ställa krav på inga eller låga utsläpp för kollektivtrafiken, men att vi går in och pekar ut vilken teknisk lösning vi ska ha kommer att kosta! Nu kommer det komma andra krav från andra kommuner om vilka typer av bussar de vill ha, exempelvis kommer säkert Gävle kommun ställa krav på att det ska vara biogasbussar i Gävle stadstrafik vilket kommer innebära en ökad kostnad på minst 20mnkr.

Alla de medel som läggs på onödiga saker tas ifrån det som är nödvändigt, vilket är värt att påminna våra väljare om.

torsdag 8 februari 2018

Äntligen! E4an ska bli motorväg

För att Sverige och Gävleborg ska fungera krävs en väl fungerande infrastruktur. Vi måste kunna ta oss fram både med kollektivtrafiken, godstransporter och personbilar. Vi har exempelvis under många tjatat om att få dubbelspår på ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle.

Vi moderater har under många år drivit frågan om att få fyrfältsväg på E4an genom länet. Vi ser alldeles för ofta hur motorvägen stängs av p.g.a. olyckor eller så har man stängt av omkörningsfiler för att undvika olyckor under storhelger. Detta i sin tur innebär att trafiken kryper förbi genom länet.

Så nu äntligen har staten kommit till samma insikt som vi moderater i länet haft länge, vi måste få till en fyrfältsväg på E4an genom länet. Så idag fick vi veta att Trafikverket tänkt om och ska utreda frågan. Även om det kommer ta lång tid så börjar nu resan mot en hållbar lösning för E4an mellan Söderhamn och Gävle.

tisdag 16 januari 2018

Stor valfrihet inom vården men dåligt med information

Många av de samtal jag får från patienter handlar om att man inte får vård och att man tvingas vänta på insatser. För mig är dessa samtal intressanta och jag det känns bra att jag kan hjälpa dessa vårdbehövande, samtidigt som det känns frustrerande att vården inte klarar av sina åtaganden och inte heller klarar av att informera om patienternas möjligheter.

För det första har vi vårdval inom primärvård eller Hälsoval Gävleborg som det heter hos oss. Det innebär att du som patient kan välja vilken hälsocentral som du ska vara listad på. Ingen hälsocentral får säga nej till dig att bli listad. När du sedan är listad på en hälsocentral så har du även rätt att välja vilken läkare du vill vara listad hos. Sedan kan du dessutom gå till en annan hälsocentral om du vill, ingen kan neka en patient vård.

För det andra har vi något som heter det fria vårdvalet inom öppen specialistvård, detta ska inte förväxlas med primärvårdens vårdval vilket tyvärr många gör. Detta innebär att alla patienter har rätt att välja specialistvårdgivare från dag 1. Detta ska även vården informera om på ett sätt så att patienten förstår vad som gäller, det regleras tidigare i hälso- och sjukvårdslagen men numer även i Patientlagen. Man kan då helt enkelt säga till den som remitterar att jag vill att du skickar min remiss till denna specifika vårdgivaren. Man får däremot betala för resan.

Inte nog med att du kan välja vård inom Sverige så har du även rätt som patient att välja vilken vårdgivare som helst inom EU. Detta innebär att om du vill få ditt knä opererat på en Tysk vårdklinik så har du rätt att få det, bara så länge den behandling som erbjuds där är godkänd i Sverige. Exempel så har jag lyfta fram möjligheten till klimatvård som är en vårdform vi nekar våra patienter i Gävleborg(Det innebär exempelvis att reumatiker kan åka till ett varmare klimat och få rehabträning) att åka till Rehabsjukhuset Vintersol på Kanarieöarna på försäkringskassans bekostnad.

När det gäller vårdgarantin så har man rätt att få vård inom viss tid, 7dagar för icke akuta besök till läkare inom primärvården, 90dagar till första besök hos specialistvården och inom 90dagar ska man få den insats som behöver. Bedömer vården att man inte kan fullfölja vårdgarantin ska man informera patienten om detta och hjälpa till att söka vårdgivare hos någon annan vårdgivare. Häromdagen kunde vi läsa en insändare från en patient som berättade att vården påstod att om man inte tog erbjudandet om vård hos annan vårdgivare skulle man hamna sist i kön, detta är såklart helt fel. Man kan inte hamna sist i någon kö för att man inte vill åka till annan vårdgivare däremot registreras man som självvald väntande.

Det finns mycket att hålla koll på inom vården och det är inte lätt för patienter, eller någon annan, att hålla koll på detta. Därför är det extra viktigt att vården är tydlig i sin information och man är även skyldig att säkerställa att patienten har tagit till sig informationen, vilket regleras i Patientlagen(Se nedan). Jag kan bara konstatera att vi har mycket mer att göra som Region i detta.

I Patientlagen står det: 
Kap3 
§2 Patienten ska även få information om
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård,
2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,
3. vårdgarantin, och
4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz

§6 Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras.

7 § Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått 
innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller hon ber om det.