tisdag 28 juni 2016

Nu är det dags att ta betalt för personalparkering, igen.

Nu har man från regionledningen kommit fram till att alla våra anställda ska betala för personalparkeringen på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. Frågan var uppe för ett tag sedan men då backade ledningen från förslaget.
Rent formellt sett så har ledningen helt rätt. Har man möjlighet att parkera fritt vid arbetet och motsvarande parkeringsplats kostar för andra i samma område så ska parkeringsmöjligheten för personalen beskattas som löneförmån. Detta har jag påpekat ända sedan diskussionen påbörjades förra året.

Hur kan regionen hantera detta? Det finns lite olika alternativ.

Alternativ 1

Regionen tar betalt för de som parkerar på samma sätt som för våra patienter. Avgiften blir då princip samma som för våra patienter.

Alternativ 2

För de medarbetare som väljer att utnyttja vår personalparkering förmånsbeskattas de för den möjligheten, förmånen ska då motsvara vad det kostar att parkera på annan parkeringsplats i området.

Alternativ 3

En annan variant är att Regionen bygger fler parkeringsplatser och på så sätt minskas avgiften för våra patienter och på samma sätt minskas den eventuella förmånen för personalen. Lyckas vi få till gratis parkering för patienterna så blir det även gratis för personalen.

Jag anser att alternativ 3 är bäst, detta skulle underlätta för vår personal och för våra patienter. Såväl patienter/anhöriga som medarbetare har ett liv utanför sjukhuset och det ska fungera smidigt för dem. Det ska vara enkelt att ta sig till/från sjukhuset både som patient och som medarbetare, detta gäller alla transportslag cykel, buss, tåg och bil.

Tyvärr så finns det ett inbyggt motstånd mot bilar, detta oavsett om det är el- eller dieselbilar, hos den styrande majoriteten. Så det kommer nog bli alternativ 1 där man dessutom lägger en extra dyr parkeringsavgift, allt för att göra sig så impopulär som möjligt hos patienter/anhöriga och våra medarbetare.

Till saken hör också att det kommer inte bara kosta för de som arbetar på sjukhuset utan det gäller i högsta grad de som arbetar på regionledningskontoret. Där kommer förmånen eller avgiften bli mycket högre än på sjukhuset vilket är helt i sin ordning. Däremot så slipper de höga tjänstemännen och politiker med tjänstebilar parkeringsavgift.

tisdag 21 juni 2016

Vart är Regionen på väg?

Förra veckan hade regionen det sista fullmäktige innan sommaren. Vi hanterade bl.a. budget för 2017 och läget är mycket bekymmersamt. Debatten var lite annorlunda än vad den brukar vara, det kändes som båda sidor var mer öppna för resonemang än vanligt. Jag antar att det hade med det allvarsamma läget som vi alla kan läsa om i tidningarna. Det handlar bl.a. om problematiken med bemanning inom vården, krisen inom ambulansen, de växande underskotten och förutsättningarna för att komma till rätta med dessa problem.

Så idag hade vi det sista regionstyrelsemötet innan sommaren där vi fick redovisat om det ekonomiska utfallet t.o.m. maj månad, och redovisningen bekräftar hur allvarligt läget är. Vi i oppositionen försökte även lyfta frågan om bemanning och sommarsituationen men det ville inte majoriteten prata om över huvud taget.

På fullmäktige förra veckan pratade regionstyrelsens ordförande om att hitta breda politiska lösningar på stora viktiga frågor. Men på dagens regionstyrelse var denna önskan som bortblåst.
Det är tråkigt att det skickas så olika signaler från ena veckan till den andra, men jag delar styrelsens ordförande ambition från förra veckan.

Jag är mycket oroad över Regionens utveckling. Som divisionschefen säger i dagens  Arbetarblad "Vi behöver göra något nu – annars blir det värre”

måndag 6 juni 2016

Ny tradition att fira Sveriges nationaldag


Jag har idag firat nationaldagen på lite nytt sätt för mig. Förmiddagen tillbringade jag i stadshuset där Gävle kommun hade en ceremoni där vi uppmärksammar de som fått Svenskt medborgarskap under förra året. Där tog jag i egenskap av kommunfullmäktiges ordförande emot dessa nya svenskar medborgare. Vi bjöd på mat, musik och alla fick ett diplom för att uppmärksamma det svenska medborgarskapet.Det var mycket glädje i Stadshusets spegelsal och det märktes att man är oerhört tacksam att få vara en del av den svenska gemenskapen. Vi glömmer ofta bort hur mycket detta betyder för människor. Jag blir riktigt stolt att vara svensk när jag får berättat för mig vad det betyder för människor. Men att vara svensk medborgare innebär även en del skyldigheter men också en del rättigheter och friheter. Det är rättigheter och friheter som vi ofta glömmer bort och som är självklara för oss. Det var med mycket positiv energi jag sedan begav mig mot Bolougnerskogen där Gävle kommuns årliga nationaldagsfirande höll på för fullt. Vi moderater valde även denna dag att vara ute och möta människor vilket var mycket uppskattat. Jag fick även förmånen att hälsa alla välkomna till själva nationaldagsceremonin där vi hissade den svenska flaggan, sjöng nationalsång och hade det riktigt trevligt.Det är bra att vi äntligen har gjort nationaldagen till helgdag och firar ordentligt, och mer kommer det att bli. Det är nyttigt för oss alla att påminna oss om vilket fantastiskt land vi bor i och att vi lever i frihet och i en öppen demokrati. Men det är många som inte vet varför vi firar just den 6 juni men formellt sett är det Gustav Wasa som blev kung denna dag som vi firar vilket var en start för det självständiga Sverige för snart 500 år sedan.Jag hoppas att jag får fortsätta vara fullmäktiges ordförande så att jag kan vara en del av detta även nästa år, nu avslutas kvällen med att se på firandet från Skansen i Stockholm.