tisdag 31 augusti 2010

Är sjukvård välfärd för vänsterpartierna?

Idag presenterar de röd-gröna sin valplattform. På dessa 18 sidor berörs sjukvården på en halv sida. Man påstår att man satsar på välfärden, men med tanke på att sjukvården endast är en liten del av dokumentet (3%) kan man fråga sig om sjukvården verkligen ingår i välfärdsbegreppet för dem. Det som framgår är att man vill satsa på fler närakuter och hemläkarbilar, dessa förslag verkar endast vara anpassade för stockholmarna. Hur många fler närakuter vill man ha i Gävleborg och hur ska dessa hemläkarbilar kunna täcka hela Gävleborg? Utöver detta upprepar man kravet på att avskaffa den fria etableringsrätten, vilket är en grundpelare i vårdvalsreformen. Sossarna vill göra en rad återställare där politikerna ska välja åt dig istället för att du själv får välja din hälsocentral. Utan etableringsfriheten hade vi aldrig fått nya hälsocentraler i Hofors, Alfta, Sandviken, Harmånger, Hudiksvall eller Gävle. Man hade kanske ersatt någon landstingsdriven central med en privat. För att kunna välja måste det finnas något att välja i mellan, men det har vänsterpartierna inte förstått. För oss moderater är sjukvård en viktig del av välfärdens kärna, utan en bra sjukvård som är tillgänglig för alla med hög kvalité kan vi aldrig bygga ett tryggt samhälle. Efter dagens valmanifest från vänsterpartierna går det en tydlig skillnad i synen på hälso- och sjukvård också.

Endast ett arbetarparti fixar jobbet i landstinget Gävleborg

Landstingets ekonomi är väldigt ansträngd, majoriteten har inte kontroll på kostnadsutvecklingen och sjukvården går med ständiga underskott. Utöver detta har Gävleborg en stor utmaning att få in mer skatteintäkter. Man kan antingen göra som den röd-gröna majoriteten och regelbundet höja skatten eller så kan man göra som alliansen, skapa förutsättningar för att fler kommer i arbete. Vi har högst arbetslöshet i landet så det krävs krafttag mot utanförskapet. Detta kan bara ett arbetarparti klara av, och detta krävs på såväl i riksdagen som i landstinget och i kommunerna. Vi har idag på diskuterat detta på landstingstyrelsens budgetberedning, och skillnaden mellan bidrag(s)partiet och arbetarpartiet blir allt tydligare. Genom att fler kommer i arbete i Gävleborg och vår befolkning ökar i länet kommer skatteintäkter växa och vi får mer resurser till hälso- och sjukvården

lördag 28 augusti 2010

Vård och kultur i Nordanstig

Igår var jag och gjorde studiebesök på hälsocentralerna i Bergsjö och Harmånger i Nordanstigs kommun. Mycket intressanta samtal med personalen om hur de ser på vårdval och förutsättningarna att bedriva bra vård i Nordanstig. 

Under lunchen fick vi höra ett föredrag om Stocka filmfestival som är mellan 1-5 september. Intressant att lyssna på hur denna festival startades och nu har vuxit till något riktigt stort och unikt. Innan vi åkte hem passade vi även på att gå på förhandsvisning på en akvarell utställning Stocka.

torsdag 26 augusti 2010

Majoriteten gör som vanligt, man mörkar landstingets redovisning

Igår valde majoriteten att presentera delar av delårsbokslutet för landstinget. Man valde så klart att presentera det som är positivt, resultatet under första halvåret är bättre än budgeterat. (170mnkr istället för 126) Man valde att inte förklara orsaken, det är genom regeringens lyckade jobblinje där fler kommer i arbete och skatteintäkterna nu är högre än budgeterat som gör att vi har ett positivt resultat. Man berättar inte heller att hälso- och sjukvårdens kostnader fortsätter att vara högre än budgeterat, 95miljoner. Prognosen för helåret 2010 är underskott på -136miljoner.  

Man påstår även att man har kontroll på kostnadsutvecklingen, men den redovisning som vi fick igår på landstingstyrelsen visar inte på någon särskild god kontroll. Det krävs att vi politiker tar tag i landstingets dåligt skötta ekonomi och får kontroll på kostnaderna.

onsdag 25 augusti 2010

Nu ska landstinget börja leka hotell igen

Den röd-gröna majoriteten i landstinget har idag skickat ut ett pressmeddelande där man informerar att man vill bygga ett patienthotell vid Gävle sjukhus. Vi fick även information om detta patienthotell på dagens landstingstyrelse. Man har även planer på att göra viss ombyggnation av akutmottagningen.

Vi i Samverkan presenterade förra veckan en utvecklingsplan för Gävle sjukhus som bl.a. innehöll ett nytt patienthotell och en ny akutmottagning. Vi i Samverkan Gävleborg väljer att ge tydliga besked om våra visioner och planer medan majoriteten fortsätter med sina sporadiska byggprojekt. Man saknar helt en framtidsplan för sjukvården i länet, vilket detta är ett tydligt bevis på. Dessutom presenterades ett förslag om ett vårdhotell i Hudiksvall, det verkar inte finnas någon som helst samordning inom fastighetssidan på landstinget. Vad är skillnad mellan vårdhotell och patienthotell?

När det gäller patienthotellet i Gävle vill man bygga och driva hotellet i landstinget regi. Man hade väldigt många olika tankar om hur detta skulle fungera och ibland kunde man tro att det skulle bli en helt ny vårdavdelning. Vi i Samverkan vill däremot att någon annan aktör bygger och driver detta hotell som även kan användas för andra syften. Jag anser inte att landstinget ska leka hotell utan låt någon som kan hotellbranschen göra det istället och landstinget ska fokusera på sjukvård och inget annat.

tisdag 24 augusti 2010

Hälsocentralen i Bomhus nedläggningshotad

Vi har idag fått ett ärende på landstingstyrelsens bord där tjänstemännen föreslår att landstinget ska lägga ned sin hälsocentral i Bomhus, detta skrivs det även om i Arbetarbladet. Carema har tidigare meddelat att man har för avsikt att etablera en ny hälsocentral där, vilket är mycket positivt. Tanken med det fria vårdvalet är att fler entreprenörer och aktörer ska etablera fler hälsocentraler i länet, och människorna ska få fler valmöjligheter. Hittills har nya aktörer etablerat sig i Alfta, Harmånger och Hofors och Sandviken är på gång. På dessa ställen väljer landstinget att behålla sina centraler.

Nu när en aktör ska etablera sig i Bomhus väljer tyvärr majoriteten att lägga ned landstingets hälsocentral i Bomhus p.g.a. att det kommer en ny dit. Detta är ett väldigt konstigt sätt att agera. Det bor 11000 människor i Bomhus så det finns tillräcklig volym för minst två hälsocentraler. 

Självklart ska landstinget fortsätta att bedriva verksamhet i Bomhus men i mindre omfattning eftersom antalet patienter kommer minska. Det är tack vare olika aktörer som patienterna ges möjlighet att välja. Genom att varje hälsocentral blir mer självständiga och ges makt och befogenheter att utveckla sin verksamhet så kan landstingets hälsocentraler bli mer konkurrenskraftiga och tillsammans skapar vi en bättre hälso- och sjukvård. Dessutom måste vi ändra landstingets urusla personalpolitik, idag skrämmer man iväg personalen. Det krävs ett nytt ledarskap som är beredd att ta tag i dessa frågor och göra landstinget till en attraktiv arbetsgivare som kan vara med och locka läkare till Gävleborg.

söndag 22 augusti 2010

Humöret på topp med dagens Sifo undersökning

Jag har som regel att aldrig kommenterar väljarundersökningar som görs titt som tätt. Osäkerheten i dessa mätningar är alltid väldigt stor och de varierar väldigt mellan de olika instituten. Däremot så är jag intresserad av att läsa dessa och det är med stor vånda man slår upp tidningarna för att se rubrikerna, vem gör ett ras eller vem drar ifrån. Dagshumöret påverkas också såklart, så idag är humöret på topp efter att ha läst dagens Sifo undersökning. Den enda undersökning som däremot betyder något och som är viktig är den som slutförs den 19:e september, det är då makten fördelas.

30miljoner sossevalfläsk till Landstinget Gävleborg

Sossarna har på nationell nivå gjort ett utspel om att satsa 1mijlard på sjukvården, det ska finansiera hemläkarbilar, fler närakuter, kväll och helgöppet på hälsocentraler och fler platser på läkarutbildningen. Denna miljard blir ca 30miljoner till Gävleborg, om man förutsätter fördelning utifrån antal invånare. Man kan då fråga sig hur dessa 30miljoner ska räcka till allt man föreslår. (Det räcker inte ens till en ny akutmottagning) Vart ska denna extra närakut finnas i Gävleborg, vi vet att sossarna här redan vill försämra tillgängligheten för akuten i Bollnäs och Ljusdal. Hur många hemläkarbilar ska finnas och vart, det är ett stort län. Är de inte bättre om man satsar på och utvecklar det som redan finns i länet än att starta nya akutmottagningar. Med Sveriges högsta landstingsskatt så finns det resurser. 

Vi vet att kömiljarden har vart en väldigt lyckad satsning, genom att betala ut ersättning till de landsting som uppfyller vårdgarantin har man lyckats med begränsade resurser göra stor skillnad när det gäller hur länge man får vänta innan man får träffa en specialist eller får en åtgärd utförd. Sossarna har en annan taktik, man betalar generella bidrag utan att kräva någon motprestation. 

Denna miljardsatsning från sossarna är en i raden av alla dessa desperata utspel som inte förpliktar. Väljarna är så pass kloka att de genomskådar detta valfläsk. Den största skillnaden för sjukvården i Gävleborg är att rösta fram en ny ledning som faktiskt ser problemen och som är beredd att göra någonting åt dem.

fredag 20 augusti 2010

Vi väntar på besked från sossarna om deras planer för Hudiksvalls sjukhus

Moderater och Samverkan Gävleborg möter väljare i Hudiksvall. 

Vi i samverkan Gävleborg är tydliga med vår politik och vi väntar på besked från sossarna om vilka planer de har för Hudiksvalls sjukhus. Vi tillsammans med väljarna kräver besked före valet.

Inga svar om framtiden från sossarnas nya första namn i landstinget

I dagens GD är det ett reportage om Ewa, sossarnas förstanamn i landstinget. Jag har tidigare inte träffat henne trots att hon idag är ersättare i landstingstyrelsen. Det är intressant att läsa om hennes funderingar om landstinget. Vi har tidigare försökt få fram vad sossarna går till val på i landstinget och jag läser med stor spänning om det nu äntligen kommer presenteras några idéer om framtiden. Tyvärr så lyser svaren fortfarande med sin frånvaro. 

Däremot ger hon ett tydligt svar som inte dagens styrelseordförande har lyckats med och det gäller vårdvalet. Jag har tidigare frågat vad som kommer hända om sossarna vinner valet i riksdagen och förbjuder den fria etableringsrätten (Vilket innebär att nya hälsocentraler kan startas utan politiska pekpinnar) Kommer man även ta bort den möjligheten lokalt i Gävleborg, vilket nu Ewa svarar tydligt ja på. Det är tack vare denna möjlighet för entreprenörer som gör att vi idag har fått flera nya hälsocentraler i länet så som i Alfta, Hofors, Sandviken, Harmånger och nu även snart Hudiksvall och Gävle. Hade länets sossar getts möjligheten hade man stoppat dessa nya hälsocentraler. Vi moderater däremot välkomnar nya entreprenörer som är beredda att satsa på Gävleborg och etablera sig här. Tack vare detta blir det nu fler fasta läkare inom primärvården, allt detta säger sossarna nej till. 

I sossarnas Gävleborg får man välja bara man väljer det som politikerna har bestämt. Som Henry Ford sa, ”Du får välja vilken färg som helst, så länge det är svart.” 

Hon nämner heller inget om den viktigaste resursen vi har inom landstinget, personalen. Tillsammans med andra uttalanden får vi anta att hon är nöjd med dagens personalpolitik där många väljer att lämna landstinget och vi har otroligt svårt att rekrytera nya människor. 

Det är tur att det finns alternativ inom politiken, det är dags för Samverkan Gävleborg att ta över rodret.

torsdag 19 augusti 2010

Avvecklingspolitik eller utveckling av sjukvården i Gävleborg

När man planerar en valrörelse utgår man ifrån vissa scenarion samtidigt som man vet att saker kommer hända och det som var stort politiskt i våras kanske inte är det nu i augusti och senare i september. Snabbt kan en ny fråga dyka upp eller en viktig fråga som var stor under våren inte alls längre vara aktuell. 

Än så länge har inte läget förändrats inom landstingspolitiken. Valet står fortfarande mellan ett trött sossealternativ utan visioner och med ett gammalt ledarskap och mot detta står Samverkan Gävleborg som har visioner och framtidsplaner med ett nytt lyssnande ledarskap.

Sossarnas avvecklingspolitik står mot Samverkans utvecklingsalternativ. Vi får se om det dyker någon ny fråga de kommande veckorna.

tisdag 17 augusti 2010

Samverkan Gävleborg planerar för framtidens sjukhus

Idag har vi oppositionslandstingsråd i Samverkan Gävleborg presenterat en utvecklingsplan för Gävle sjukhus. Dagens majoritet är inte beredd att ta fram en långsiktig investeringsplan och landstingets investeringar görs idag sporadiskt utan att det finns en långsiktig plan. Detta vill vi ändar på, därför presenterar vi våra tankar och idéer idag.

-         Vi vill att det byggs ett nytt patienthotell för patienter och besökare.

-         Ett Hospice byggs i anslutning till sjukhuset mot Valls Hage.

-         Bro byggs mellan sjukhusområdet och Valls Hage

-         Nytt parkeringsdäck på dagens besöksparkering

-         Akuten får nya ändamålsenliga lokaler, förslagsvis i bottenplanet på nya operationshuset

-         Helikopterangöringen flyttas till sjukhusets ta i anslutning till akut och operation

-         En logistikutredning görs där patientflöden på hela sjukhuset gås igenom och planeras.

Detta är ett första steg i utvecklingen av sjukhusen i länet, efter detta kommer liknande planer tas fram för de andra sjukhusen. Vi i Samverkan är beredd att utveckla länets sjukvård till skillnad från majoriteten som verkar vilja avveckla den.

Landstinget smyghöjer gränsen för gastrisk bypassoperationer

Idag hör vi på lokalnyheterna om att landstingets smyghöjer gränsen för gastrisk bypass operation(fettmanoperation). Jag blev intervjuad förra veckan om detta, men fick då inte veta att landstinget Gävleborg återigen utmärker sig att inte tillhandahålla likvärdig sjukvård jämfört med resten av landet. Detta är mycket allvarligt, måste Gävleborgarna flytta för att få samma vård som i övriga landet. Läkaren som intervjuas spekulerar att detta är ett sätt att göra besparingar inom landstinget. Detta har inte hanterats politiskt och när jag kolla detta med landstinget tjänstemän förra veckan visste de inget om detta.

Vi moderater anser såklart att bedömning om vem som ska få detta och inte ska få det ska hanteras i mötet mellan professionen och patienten. Finns det nationella rekomendationer ska dessa såklart följas även hos oss. Att det inte finns resurser kan inte stämma, med Sveriges högsta landstingskatt finns det såklart resurser även till detta.

måndag 16 augusti 2010

Nytt exempel på Landstingets ”tysta kultur”

Jag har fått ett anonymt brev från en anställd (antar jag). Denna anonyma person lyfter fram brister i hur landstinget sköts och att information om bemanningstal vi får är felaktiga. Det skrivs även ”vårt landsting präglas av skrämda medarbetare som inte törs säga nåt…”

Jag är tacksam för de berättelser jag får höra från anställda, det är synd att man inte vågar berätta vem man är. Detta är ytterliga ett exempel i raden på den tysta kulturen som råder inom landstinget. Eller som några läkare sa i en artikel ”det ligger som en våt filt över landstinget” 

söndag 15 augusti 2010

Landstinget ställer ut tomma löften.

Landstingsdirektören lovar nu kortare väntetider. Målsättningen för verksamheterna ska vara att få träffa specialistläkare inom 60dagar. Det är bra att man förkortar väntetiderna, men denna målsättning förpliktar inget. Vi moderater föreslår 30dagars riktig vårdgaranti. Detta innebär att man har rätt att söka annan vårdgivare om våra verksamheter inte klarar av att ge vård inom den tidsramen, detta är riktig vårdgaranti. Direktörens egna målsättningar ger inte rätten att söka annan vårdgivare ifall man inte klarar av 60dagar. Det är dessutom intressant att det är direktören som presenterar en ny målsättning för landstinget och inte den politiska majoriteten, men de håller sig bort som vanligt. 

lördag 14 augusti 2010

Reinfeldt sommartal

Nu talar Fredrik Reinfeldt i Stockholm. Bra tal med tydliga prioriteringar. Jobblinjen, välfärd och skattesänkning till arbetare och pensionärer. Nu kör vi. (Niclas Bornegrim gillar det)

Samtalsakuten hotad igen

Idag är det både nyhetsartikel och debattartikel om samtalsakuten som återigen är hotad i länet. Sist när denna fråga var uppe fick vi i oppositionen tillslut med oss landstingsmajoriteten att fortsätta stödet till samtalsakuten, i alla fall tillfälligt. Man vågade inte lägga ned denna verksamhet ett valår. Nu är denna verksamhet hotad igen, man vet inte om man får fortsatt stöd nästa år. Dessutom vill inte sossarna i länet ge besked innan valet, vilket börjar bli en vana för dem. Det är viktigt att alla krafter hjälps åt för att komma till rätta med den psykiska ohälsan. Kan landstinget tillsammans med andra aktörer tidigt ge stöd och hjälp så minskar trycket på våra hälsocentraler och sjukhus. Detta är en enkel ekvation som även sossepolitiker borde kunna räkna ut. Frågan ställs hur vi andra partier ställer oss i denna fråga, och svaret är lika tydligt som sist. Denna verksamhet är viktigt och det finns inte något motsvarande i landstinget regi, så vi kommer fortsätta kämpa för samtalsakuten.

fredag 13 augusti 2010

Studiebesök på IVA och HIA på Bollnäs sjukhus

Idag har jag gjort studiebesök på Bollnäs sjukhus och besökt verksamheten på IVA och HIA. Det var mycket intressant att se verksamheten och träffa personalen. Idag var det ganska lugnt men jag fick möjlighet att se statistiken på överbeläggningarna under sommaren, och läget är allvarligt. Lokalerna är inte anpassade för denna stora mängd överbeläggningar och personalen berättade hur det kan se ut när man har många patienter liggande i korridorerna. Det är dags att ledningen tar tag i denna korridorvård. Det är något vi kommer ta tag i så fort Samverkan Gävleborg får möjlighet att ta över ledningen av landstinget.

torsdag 12 augusti 2010

Det finns ett tydligt borgerligt alternativ i landstingsvalet

Idag kan vi höra på Svergies radio besvikna centerröster som är bekymrade över centerns samarbete med sossarna i de flesta av länets kommuner och i landstinget. Från centerns ordförande kan vi höra hur hon försvarar detta med att man får större inflytande på detta sätt. I landstinget kan vi bara konstatera att vi inte har sett något av detta inflytande. Det är samma gamla trötta politik med stora ekonomiska problem och landstingspersonal som flyr. Det är tur för dessa väljare att det finns ett tydligt borgerligt alternativ i Samverkan Gävleborg där vi moderater ingår tillsammans med folkpartiet, kristdemokraterna och sjukvårdspartiet.

Politisk ledarskap handlar om att lyssna

Jag får ofta frågan hur jag ser på ledarskap och vilka förändringar som krävs inom landstinget. Det politiska ledarskapet i landstinget handlar om att ta det yttersta ansvaret för sjukvården. Men att ta ansvar innebär inte att man måste vara med och fatta alla beslut. Man måste skilja på vad som är politik och vad som är verksamhetsfrågor. Vad denna gräns går bestämmer politiken, och denna gräns flyttar på sig hela tiden. En viktig egenskap hos en bra ledare är att vara lyhörd och ha tillit. Mycket av tiden går åt till att lyssna på vad andra människor har att säga, det kan vara personer som har väldigt stor sakkunskap men det kan också handla om att lyssna på människor som är intresserade och ser på saker och ting från ett annat håll. Inom landstinget innebär det att jag som politiker ska lägga mycket tid på att lyssna på personalen och ta till mig deras synpunkter och kunskaper, men det handlar också om att lyssna på patienter och anhöriga. Allt som ofta får jag höra hur patienter och anhöriga blir ifrågasatta hur de har upplevt en händelse. För mig kan aldrig en upplevelse vara fel utan den som har upplevt något har alltid rätt. En politiker ska även våga lita på andra människor. Man ska inte ha kontroll på allting, men man ska vara så pass insatt att man förstår det andra gör och kan vara delaktig i det som händer. För mig är det viktigt att låta personalen styra mer av verksamheterna och vi politiker ska sätta tydliga mål och följa upp att man uppnår det som vi har kommit överens om. Detta är en del av ledarskapet, jag kommer blogga mer om detta framöver och då även hur jag ser på det interna ledarskapet inom landstinget.

onsdag 11 augusti 2010

Positiv information från Arbetsförmedlingen

Idag har jag vart på Ericssons framtidscentra och lyssnat på Arbetsförmedlingen tillsammans med andra uppsagda Ericssonanställda. Jag blev glad när jag fick höra hur positiv man var inför framtiden. Vi fick veta att allt fler får arbete och många företag kommer anställa i framtiden. Man hade märkt hur allting vände i våras och man pratar nu om brist på arbetskraft. Man pratade däremot inget om hur man söker olika bidrag utan man fullföljer regeringens arbetslinje.

tisdag 10 augusti 2010

40dagar kvar!

Nu börjar valplaneringen ta form. Kalendern börjar bli fulltecknad med massor av aktiviteter och kampanjer. Det ska bli roligt att få köra igång. Idag har jag tillsammans med Gävlemoderater pratat med väljare i södra Bomhus. Vackert väder och många intressanta samtal, kan det bli bättre? Nu är det 40dagar kvar.......

Vi moderater vill ha en sjukvård finansierad via skatten och ges efter behov.

Idag svarar jag på en insändare som har vart i ett par av länets tidningar. Insändarskribenten beskriver en oro för vad som kommer hända med sjukvården i Sverige. Hon jämför med hur vården fungera i USA och i Sverige och är beredd att betala skatt för en bra sjukvård. Idag svara jag henne. Inget parti vill ha ett sjukvårdsystem som i USA. Vi moderater är överens med övriga partier i Sverige att vi ska ha en sjukvård finansierad via skatten och den ska ges efter behov. Däremot kan man fråga sig varför Gävleborg har den högsta landstingskatten men vi ligger sist i de jämförelser som görs mellan landstingen. Vi har dessutom tappat flera placeringar de senaste åren. Det enkla svaret finns i den politiska majoriteten som har styrt detta landsting under alla år. De ser inte problemen och när vi belyser detta är de helt oförstående. Ser man inte problemen kan man heller inte göra något åt dem. Därför krävs det en ny politisk ledning som ser allvaret i detta och är beredd att långsiktigt arbeta för att Gävleborgarna ska få den bästa sjukvården som finns tillgänglig.

lördag 7 augusti 2010

Moderat valupptakt inför den historiska valrörelsen.

Idag har vi moderater i länet haft vår valupptakt. Vi är alla laddade att ge järnet inför denna historiska valrörelse när Gävleborg äntligen ska bli borgerligt. Vi fick mycket bra idéer och inspiration från olika håll. De viktigaste frågorna i årets valrörelse är jobben och sjukvården. När det gäller jobben står det mellan jobblinjen och bidragslinjen. När det gäller sjukvården i vårt län står valet mellan att utveckla sjukvården mot att avveckla den, som majoriteten håller på med.

fredag 6 augusti 2010

Fortsatt tjat från TRU nämndens ordförande

Nu har Kenneth Nilshem återigen skrivit en debattartikel om Samverkan och moderaternas budget och planeringsförutsättningar. Han fortsätter sitt tjat om 10miljoner i besparingar inom TRU området som vi föreslog i vår budget och planeringsförutsättningar. Det är allvarligt när ordförande i landstingets TRU nämnd inte förstår hur budgetprocessen fungerar. När man ger ramar för nämnden så är det nämndens uppgift att återkomma till fullmäktige med hur man ska realisera dessa krav. Kenneth kanske inte är så van vid budgetarbete där det krävs åtgärder, utan är mest van att bara hänga med vad sossarna dikterar för villkor. Jag har tidigare försökt få till en diskussion med TRU förvaltningens tjänstemän om hur verksamheten kan utvecklas och vilka förändringar man kan göra, men beskedet från ansvarig förvaltningschef är att de endast kan diskutera detta om det finns uppdrag från nämnden. Så länge Kenneth är ordförande kommer denna diskussion aldrig att göras. Utan detta får vänta till efter valet, för när vi i Samverkan Gävleborg tar över makten kommer vi se över alla verksamheter inom landstinget och få ordning på den uruselt skötta ekonomin och då är inte TRU nämnden fredad. Vi moderater är inte rädda för en bred kulturdebatt. Centern verkar däremot fortsätta att fokusera på enskilda besparingsförslag och inte innehållet. När ska Kenneth ge sin syn på vad som är kultur?

Moderaterna och Samverkan Gävleborg är tydlig med våra ambitioner för Hudiksvalls sjukhus.

Idag har vi oppositionsråd i Samverkan Gävleborg i HT svarat på Christel och Pias insändare där de ställer frågan till oss politiker vad vi vill med sjukhuset i Hudiksvall och då framförallt BB. Vi vet att den strategiska planen fortfarande lever i majoritetens budgetarbete. Det var av den anledningen vi har ställt en rad frågor till socialdemokraterna i landstinget. Vi är väldigt oroliga för vad som kan hända med sjukhuset i Hudiksvall i fall sossarna får fortsätta att styre landstinget efter den 19:e september. Vi i Samverkan Gävleborg är tydliga med vilken politik vi kommer bedriva. Vi tror på en framtid för Hudiksvalls sjukhus som ett fullvärdigt akutsjukhus där det skapas möjligheter att utveckla verksamheten, där även BB är en viktig del. Vi tror inte på sossarnas centraliseringspolitik där allt ska samlas i Gävle. Vi har alla läst och hört om majoritetens mantra ”ofta-nära och sällan-samlat”. Vi vill gärna veta vad som ska ingå i sällan och samlat begreppet. Självklart ska vi ha en sjukvård med hög kvalité där kvalité och resultat prioriteras högst. Däremot tror vi inte att bara man samlar en verksamhet till ett ställe så blir det hög kvalité utan det är många faktorer som spelar in.

tisdag 3 augusti 2010

Efter ett par veckors ledighet dags för den sista valplaneringen

Valet närmar sig med stormsteg. Efter ett par veckor med ledighet är det nu dags att köra igång och göra de sista förberedelserna innan valrörelsen kör igång på allvar. Det kommer bli fullspäckade veckor innan valet, med mycket kampanjande i hela länet. Det ska bli otroligt roligt att få vara en del av en historisk valrörelse i länet.

måndag 2 augusti 2010

Sjukvården viktigaste valfrågan enligt Gävleborgarna

Idag presenterar TV4 en lokal undersökning om vad den viktigaste valfrågan är. 65% av Gävleborgarna anser att sjukvården är den viktigaste valfrågan. Detta skiljer sig från övriga landet, där är arbetslösheten den viktigaste frågan. Jag är inte förvånad att Gävleborgarna anser att sjukvården är viktigaste. Vi har idag landets högsta landstingskatt men ligger tyvärr sist i SKL’s öppna jämförelser. Det finns ett stort missnöje på tillgänglighet och man har lägst förtroende för sjukvården i landet. Jag kommer imorgon på TV4 nyheterna ge mina kommentarer till detta. Denna undersökning visar på att det krävs en förändring. Sossarna har styrt vårt landsting alldeles för länge, det är dags för en ickesocialistisk majoritet den 19:e september.