torsdag 26 februari 2015

Bygg parkeringshus på Gävle sjukhus nu

Vi har under en längre tid vetat om att Gävle sjukhus ligger på Gävles huvudvattentäkt, det innebär att över 80000 invånare i Gävle får sitt dricksvatten ifrån vattenbrunnarna på sjukhusområdet. Redan när vi byggde operationshuset fick vi veta att det inte gick att använda den traditionella metoden utan fick byta till en billigare och enklare byggmetod.

Trots att vi har vetat detta under många år så har dialogen med Gästrikevatten uteblivit. Eftersom man inte har gjort någon långsiktig plan för sjukhuset i dialog med kommunen och länsstyrelsen så får man nu bakslag när man vill ändra detaljplanen.

Tyvärr använder man nu vattentäkten som orsak till att man inte lyckas bygga på sjukhusområdet. Vi har ifrån oppositionen föreslagit för flera år sedan att vi skulle ha byggt fler parkeringsplatser , ny akutmottagning och patienthotell. Hade man då lyssnat på våra förslag så hade vi idag haft en ny akut, fler parkeringsplatser till patienter och personal, och därmed nöjdare patienter och personal.
Ledningen hävdar nu att man inte kan bygga fler parkeringsplatser genom att bygga parkeringshus på befintlig patientparkering, vilket är helt felaktigt. Den information som vi fått från Gästrikevatten säger inte någonting om att det skulle vara ett problem. De frågar oss istället varför vi inte redan har gjort det. Det som de kräver är att de får vara med tidigt i processen för att vi ska göra rätt avvägningar, vilket de inte har fått vara.

Som en åtgärd så vill man nu införa avgifter på våra personalparkeringar. Då blir konsekvensen att man straffbelägger personalen med dyra avgifter för att parkera bilen när man ska jobba. Vi diskuterade detta igår på Regionstyrelsen och man är helt oförstående från ledningen varför personalen väljer att ta bilen till jobbet. Det är inte så enkelt för alla att ta bussen eller cykeln till jobbet. För det första jobbar många oregelbundna tider och man får ofta stanna kvar extra på jobbet och hinner därför inte med bussen. Att åka buss är tidskrävande och kräver byten och väntetider, ska man då hämta och lämna på dagis och skola, hinna handla och skjutsa barnen till fritidsaktiviteter så räcker inte tiden till. Man tror att personalen frivilligt väljer att cirkulera runt på sjukhusområdet i en halvtimme för att hitta parkeringsplats när man ska till jobbet, men så är inte fallet.

Varför kan ledningen inte ta sitt ansvar och göra saker i god tid och på rätt sätt.

måndag 16 februari 2015

Landstingsledningen gillar inte vårdentreprenörer

Under förra året pågick diskussionerna heta om framtiden för Sandvikens sjukhus. Vi i oppositionen har under de senaste åren gjort flertalet besök där för att lyssna in verksamheterna och se vilka möjligheter som finns att utveckla sjukhuset och dess verksamheter.

Tyvärr valde majoriten att stänga dagkirurgin i somras för att utöka verksamheten på operationscentrum i Gävle. Vi motsatte oss denna nedläggning med tanke på den fantastiska verksamhet som man bedrev där och just med de fördelar som finns för en dagkirurgisk enhet att inte ligga på sjukhusområdet i Gävle. Tyvärr bortsåg majoriteten från detta och forcerade fram en flytt månaden före höstens val.

Inför valet så presenterade vi våra framtidsplaner för sjukhuset vilket innebar utökad rehabverksamhet, möjlighet till mellanvårdsplatser samt låta någon extern aktör ta över dagkirurgins gamla operationslokaler. Vi misstänkte då att majoriteten inte var så intresserad av att utveckla sjukhuset utan att man hellre vill avveckla det.

Idag kom ett besked som tyvärr stärker vår oro, man säger nej till att en extern aktör hyr de nyss lämnade operationslokalerna på sjukhuset. Man hänvisar ifrån ledningen att man inte kan utveckla lokalerna för att bedriva operationsverksamhet. Detta är ett mycket märkligt ställningstagande. För ett par år sedan var dessa lokaler de mest moderna av alla operationslokaler i Gävleborg, nu ett par år sedan är de helt uttjänta och det går tydligen inte att utnyttja dessa över huvud taget.

Jag tror detta är ett politisk ställningstagande från den socialistiska landstingetledningen, man gillar inte entreprenörer och dessutom så motarbetar dem aktivt . Vad säger regionens och Sandvikens centerpartister om detta, de brukar annars vara för mångfald och vill gärna underlätta för entreprenörer? Gäller inte detta för centerpartisterna i regionen och i Sandviken?

torsdag 5 februari 2015

Personalflykten fortsätter.

Vi har under flera år påpekat bristerna i Landstingets/Regionens personalpolitik och att man har svårt att behålla sina medarbetare. Det finns många olika verksamheter som har drabbats av att medarbetare har sagt upp sig i protest mot det toppstyrda landstinget med en politisk ledning som inte bryr sig.

Först var det läkarna som flydde landstinget sedan har vi kunna läsa och höra om hur sjuksköterskor säger upp sig på flera avdelningar och nu nås vi av information att personalen även slutar på informationsenheten. Att personal slutar är naturligt men när det sker i sådan omfattning och med ett sådant tydligt missnöje mot ledningen så är läget mycket allvarligt.

När vi lyfter dessa frågor politisk och ställer ansvarig ledning till svars så möts vi av tystnad och ointresse. När ska majoritetens företrädare vakna och se det allvarliga läget?
De senaste avhoppen inom informationsenheten ska enligt media bero på att man är besviken på Regionens nya webbTV (som även kallats NordkoreaTV). Man har tydligen vart kritisk och motsatt sig projektet och nu väljer man att sluta.

Att man fortsätter att sprida information som inte stämmer överens med den verklighet som länsinvånare och medarbetare känner igen sig i slår så klart tillbaks i att medarbetarna slutar och söker sig till andra arbetsgivare. Det går helt enkelt inte att arbeta på detta sätt, när ska den högsta lednigen inse detta?

onsdag 4 februari 2015

Lågt förtroende för oss landstingspolitiker

Det känns som det blir allt fler enkäter och undersökningar om vad människor tycker eller inte tycker. I dag kan vi läsa i DN att svarfrekvensen minskar allt mer och det är något som man inte vill berätta när man redovisar olika undersökningar. Vi politiker läser dessa undersökningar med stort intresse men frågan man kan ställa sig, hur rättvisande är de?

Idag skriver Hälsingetidningarna om just en sådan mätning, den nationella hälsoenkäten. Den har sedan sammanställts av Samhällsmedicin på regionen.

En del i denna undersökning är om Gävleborgarna har förtroende för olika politiker och intuitioner.
Det är nedslående för oss landstingspolitiker när man läser detta. Vi är den intuition som Gävleborgarna har minst förtroende för, förutom arbetsförmedlingen. Vi är inte ens i närheten av det förtroende som finns för riksdagen eller för andra myndigheter.

Jag har fått frågan, vad kan vi politiker göra för öka väljarnas förtroende för oss?

Det är inte en helt enkel fråga. Förtroende är något som tar tid att bygga upp men som kan raseras snabbt.

  • Jag tror att vi politiker måste finnas mer i människors vardag och lyfta samhällsproblem så som människor uppfattar dem. Vi ska inte sluta att göra allt vi gör idag men vi ska hela tiden värdera om det vi gör gynnar våra länsinvånare eller inte.
  • Vi ska sedan ge våra politiska svar på dessa samhällsproblem på ett sätt som är realistiskt och trovärdigt. 
  • Vi måste alltid sätta människor främst och se alla människor och just deras behov. Vi ska vara väldigt försiktiga med att gruppera människor och inte se till varje individ.
  • Sedan måste vi politiker göra det vi lovar. När det är val så är det lätt att lova allt till alla, vilket vi kunde se tydliga exempel på under förra valrörelsen, men vi måste också genomföra det vi lovat. Då är det såklart svårt att som enskilt parti lova saker om man inte har några samarbetspartier som är beredd att genomföra det tillsammans med. 
  • Vi måste samarbeta för länets och Sveriges bästa. Genom att före val tydligt deklarera vilka man tänker samarbeta med och hur politiken kommer se ut så vet människor vad det är man går och röstar på. 
Som sagt, det är enkelt att rasera förtroende med det tar tid att återfå förtroende. Detta visar den undersökning som nu presenterats.