torsdag 28 maj 2020

Pandemins påverkan på våra företag och företagare?

Idag släpps vårt nya Poddavsnitt, Företag, Staten och Kapitalet. Denna gång har vi fokus på hur Coronakrisen påverkar våra företag och företagare och vad vi i regionen kan göra för att stötta och hjälpa dem så bra som möjligt. Vi pratar även om betydelsen av företagsklimatet och den dåliga position som vi har i länet. För att göra detta har vi ett samtal med Företagarnas regionchef Eva Cooper.

Vi vet att många företag drabbas hårt av pandemin och då framförallt vissa branscher. Exempelvis så har rese- och besöksnäringen drabbats extra hårt. Att från en dag till en annan gå från 100% till 0% intäkter klarar såklart inga företag under en längre tid. Sådana marginaler kan man inte ha som företagare.

Frågan är vad vi kan göra för dessa företag/företagare. Vi kan inte göra något så besökarna kommer tillbaks nu men vi kan däremot mildra de effekter som blir kortsiktigt så man överlever denna kris men också att man går stärkt ur denna kris när den är över. Sedan vet vi inte hur länge detta kommer pågå och hur länge våra företag kan klara sig. Konkurser kommer bli den hårda konsekvensen om vi inte lyckas med detta, och än så länge har vi inte så många konkurser i vårt län.

Sedan är det en del branscher som går bra där bl.a. mataffärerna går bra och vis detaljhandel ex. byggföretagen. Men som Eva säger, vad händer när alla köpt vandringskängor och renoverat sina kök. Vi kan inte i regionen göra så mycket åt smittspridningen men vi kan hjälpa företagen att ställa om och övervintra.

Snittranking av länets kommuner
När det gäller företagsklimatet och hur vårt län ligger till så finns det mycket att jobba med för oss i kommunerna och i regionen. I Svenskt näringslivs ranking så ligger vårt lån i botten och vi har inte lyckats lyfta oss genom åren. Vissa kommuner gör det men överlag så behåller Gävleborg sin bottenplacering. En viktig parameter i dessa rankingar är politikers och tjänstemännens attityder till företagande. Jag upplever själv att detta problem finns och gör så gott jag kan för att påverka dem i deras attityder.

Så sammanfattningsvis så är läget mycket allvarligt men jag är samtidigt hoppfull, vi ska göra det vi kan för att vi ska gå stärkta ur denna kris men det kommer ta mycket kraft, energi och pengar.

Lyssna på vårt nya avsnitt:
Spotifytisdag 26 maj 2020

Direktörer kommer och går med regionen består

Igår fick vi det tråkiga beskedet att vår regiondirektör Johan har valt att säga upp sig och kommer att sluta i september. Johan blev anställd efter att vår tidigare direktör gick i pension för 4 år sedan, han hade då haft den posten under många år och var väldigt kontroversiell.

Processen vi hade när vi då skulle rekrytera en ny regiondirektör var ett exempel på hur jag tycker man ska arbeta i sådana här frågor. Majoritet och opposition gjorde detta tillsammans och vi var tillslut överens om vad vi sågs behövdes i regionen och vem som var bäst på att leva upp till det.

Det är viktigt att de högsta tjänstemännen har bra dialog med både majoritet och opposition men samtidigt får man aldrig glömma på vilket mandat de sitter och framförallt är majoritetens förlängda arm.

När Johan sedan kom in hade vi förväntningar på ett nytt ledarskap vilket jag tycker han har levt upp till.  Det har sedan tagit lång tid att förändra det klimat som finns i organisationen och det har bytts en del andra högre tjänstemän vilket har varit en del i detta. Så frågan blir nu hur vi ska bygga vidare på det som är påbörjat.

När nu Johan slutar så hamnar regionen i ett vakuum innan en ny direktör kan börja hos oss. Det kanske inte är den bästa tiden att byta men när är det egentligen. Nu kör en ny process igång och vi verkar återigen vara överens mellan majoritet och opposition att vi ska göra detta tillsammans.

onsdag 20 maj 2020

Digitalt demokrati trots tekniska hinder och politiskt motstånd

Under pandemin görs mycket för att allt ska fungera så normalt det bara går, allt för att inte sprida smitta eller utsätta våra riskgrupper för risker.

Detta görs genom att de som kan jobbar hemma, förbjuder större folksamlingar, glesar ut mellan besökarna på restauranger och uteserveringar. Man gör dessutom mycket i det privata, undviker större fester, minskar ned antalet fysiska sociala kontakter, undviker att besöka sina äldre släktingar o.s.v.
Sedan så försöker en del göra ännu mer, kanske lite för mycket….

I regionen har vi sedan tidigare haft möjlighet att delta på möten digitalt. Det har rört sig om nämndsmöten och styrelsemöten men även en del mindre formella möten. Nu finns det de som vill att även fullmäktigemöten ska kunna ske digitalt. Detta är något helt annat än att någon/några enstaka deltar på ett informellt möte eller på ett nämndsmöte.

Kommunallagen ger oss dessa möjligheter att delta på distans men det kräver mycket av oss som deltar men det kräver mycket av tekniken också. Bl.a. krävs att alla som deltar, fysiskt eller digitalt, kan delta på lika villkor och i realtid se och höra samtliga deltagare. Detta innebär att alla som deltar ska se varandra samtidigt och höra varandra. I de verktyg som finns idag så kan man se ganska många samtidigt men det är beroende av vilken teknisk utrustning du har. Deltar man via Ipad eller telefon så kanske man kan se 9 personer samtidigt, deltar du med dator kan du kanske se upp till 25 personer samtidigt.

måndag 18 maj 2020

Nya broar över Gavleån

Det finns många frågor inom politiken som engagerar. När jag började med kommunpolitik i Gävle 2003 så pratades det fortfarande mycket om Alderholmsbron och missnöjet med att man stängde av inloppet i Gavleån. Då var i stort sett all gammal industri riven på Alderholmen och bron verkade gå från södra sidan av ån till ingenstans. Den fanns där som ett monument över gamla kommunpampar som i stadshuset hade passat på at bygga en bro för att det fanns statliga pengar att få. Man tyckte det blev för dyrt att göra den öppningsbar som det fick bli en låg bro som i stort sett inga båtar kunde tas sig under.

Tänk hur Gävle hade kunnat sett ut när du kommer med tåg eller rör dig i de centrala delarna av stan.. Där kunde Briggen Gerda ha varit förtöjd (båten som byggdes av kommunen men som sjabblade bort och som nu finns i vår vänort i Finland) Eller så kunde större fartyg som var på besök förtöja där som sedan kunde ses och besökas. Vi kunde haft en gästhamn av rang mitt inne i stan.

Nu finns Alderholmsbron där den är och det är svårt att driva frågan att den ska tas bort. Vi har utvecklat Alderholmen till en riktig fin stadsdel och de sista etapperna ska snart påbörjas. Så att ta bort bron är tyvärr inte möjligt, men man skulle kunna göra den öppningsbar men det kommer kosta mycket pengar så det får nog ses som orimligt det också.

Det som nu tyvärr händer i Gävle är att man planerar i samband med byggnationer på nedre Brynäs och de sista delarna på Alderholmen att bygga ytterligare broar som stänger igen Gavleån. Det är inte heller bara en bro utan två. De ska byggas längst ut i å-mynningen som gör det helt omöjligt för båtar att ta sig in. Gävle byggde en ny fin gästhamn för några år sedan för att locka hit båt turister. Den ligger kring den gamla Alderholmsbron. Det är en fin anläggning men som såklart hade fungerat bättre och varit mer tillgänglig om den gamla bron inte fanns där. Men nu är det som det är.