torsdag 25 oktober 2012

Debatt om landstingsskatten

Idag har jag debatterat lanstingsskatt med finanslandstingsrådet i Sveriges Radio. Det har under en längre tid diskuterats huruvida landstinget behöver höja skatten eller inte. Den röd-gröna ledningen bestämde häromdagen att man åter kommer höja skatten, vilket är den tredje höjningen på fem år. Frågan är om det inte är rekord i skattehöjningar för ett landsting.


Signalen från landsledningen var tydlig idag och vi kan räkna med återkommande skattehöjningar framöver för man är inte intresserad att verkligen gå till botten med de återkommande underskotten i hälso- och sjukvården. Motivet man använder är att det krävs en ”nivåhöjning”, vilket är exakt samma argument som man har använt vid de senaste skattehöjningarna. Historien upprepar sig.

Nu pågår arbetet med att ta fram Samverkan Gävleborgs budgetalternativ och vi kommer nästa vecka presentera en budget i balans helt utan skattehöjning.

torsdag 18 oktober 2012

Skattehöjning eller inte i landstinget Gävleborg?

Idag skriver Gävle Dagblad om de röd-grönas planerade skattehöjning. Jag vill först ge miljöpartiet beröm för att de försöker stå emot denna höjning, vilket lovar gått inför framtida eventuella samarbete med oss icke socialistiska partier.

Styrelsens ordförande motiverar skattehöjningen med att man vill höja sjuksköterskelönerna, vilket måste ses som ny variant på deras retoriska frivolter. Att man höjer landstingsskatten med 157miljoner för att satsa 10miljoner på sjuksköterskor ter sig väldigt konstigt. Att det dessutom krävs en skattehöjning för denna åtgärd är lika märkligt, 10miljoner motsvarar 0,13% av landstingsets totala ekonomi så det kan inte vara avgörande om man höjer skatten eller inte.

1% engångshöjning av en sjuksköterskelön motsvara i snitt 220kr per månad, av detta försvinner 67kr i skattehöjning så då blir det 153kr kvar per månad. Att sossarna nu helt plötsligt vill ge de som arbetar mer i plånboken rimmar väldigt illa med deras nationella politik där man konsekvent säger nej till alla jobbskatteavdrag man genomfört. Jobbskatteavdragen har däremot gett samma sjuksköterska 1500kr mer varje månad.

Det är skillnad på politik och politik.

Vi i Samverkan Gävleborg arbetar nu för fullt med vårt budgetalternativ och min bedömning är att vi klarar en ekonomi i balans utan att höja skatten och att samtidigt göra långsiktiga satsningar på våra sjuksköterskor.

lördag 13 oktober 2012

Bekymmersamt resultat vid jämförelse av patientenkäten

Landstingsjämförelse patientenkät
specialiserad slutenvård
Igår presenterade SKL resultatet av patientenkäten inom den specialiserade sjukvården. Som jag skrev igår så visar landstingsledningen inte en heltäckande bild av resultatet utan man lyfter några få delar som framställer det som att allt är toppen i vårt landsting. Jag har gjort en snabb sammanställning där jag jämfört resultaten för Gävleborg med övriga landsting. När man gör detta så framkommer en inte alltför positiv bild. Vi ligger bland de sämsta landstingen i landet när det gäller patienternas uppfattningar om sjukvården. Skillnaderna är inte så väldigt stora mellan landstingen men det finns dock en skillnad som är mätbar.

Landstingsjämförelse patientenkät
specialiserad öppenvård
Vår målsättning inom Gävleborg är att tillhöra de bästa landstingen och det gäller såklart även patienternas uppfattningar om sjukvården. Inom såväl den specialiserade slutenvården som öppenvården så har vi de sämsta värdena och ligger sist. Vi har dessutom tappat i ranking i båda mätningarna. Även om det görs mycket bra saker inom vårt landsting så kan man inte vara annat än långt ifrån nöjd.

Det krävs krafttag för att komma tillrätta med dessa problem så att vi kan påbörja resan på att bli ett av de bästa landstingen inom hälso- och sjukvård.

fredag 12 oktober 2012

Återigen en förskönad bild från landstingsledningen

Patientenkät slutenvård Landstinget gävleborg
Idag presenterar SKL resultatet av patientenkäten. I år har man mätt patienternas uppfattning om den specialiserade sluten- och öppenvården. I landstingsrådens pressmeddelande säger man att man har förbättrat sig på nästan alla punkter som har mätts. Man säger även att de senaste årens hårda arbete har gett tydliga resultat. Stämmer denna
atientenkät öppenvård Landstinget Gävleborg
bild eller är det så att man presenterar en förskönad bild av landstinget?

För det första är det endast den specialiserade sluten- och öppenvården inklusive psykiatri som har mätts. Någon mätning för barnsjukvården och primärvården är inte gjord. Slutenvården mäts vartannat år så det man kan jämföra är 2010 och 2012 år mätninar. Ser vi på öppenvården så har en lite förbättring gjorts, helhetsintrycket har ökat från 75 till 76 (av max 100). Däremot slutenvården har helhetsintrycket försämrats från 76 till 73 mellan 2010 och 2012. För psykiatrin så har slutenvården samma betyg (49 av max 100) medan psykiatriska öppenvården har en liten förbättring från 59 till 60.

Att med detta säga att man ser tydliga förbättringsresultat känns lite väl magstarkt, det hade nog vart lite mer smakfullt med en nyansierad bild.

Sedan är det intressant att göra jämförelse med övriga riket, men det tar lite tid att gå igenom så det får bli kvällens arbete.

torsdag 11 oktober 2012

Mörkläggning av landstinget ekonomi

Idag skriver Arbetarbladet om landstinget sätt att mörklägga redovisningen av våra hälsocentralers ekonomi. Det är bra att man från media försöker granska hur landstinget driver sina egna vårdcentraler, men det tillåter inte landstingsledningen. Frågan man ställer sig, har verkligen Gävleborgarna något intresse över hur ekonomin ser ut för deras hälsocentral? Jag brukar inte dela ledarskribenternas åsikter i ovan nämnda tidning, men i detta fall är de helt rätt ute. Vad har landstinget att dölja?

Självklart ska vi som offentlig aktör redovisa all ekonomi offentligt, oavsett om det är något vi har monopol över eller om det är någon verksamhet vi driver i konkurens med andra. Detta ska göras av samma anledning som vi har offentlighetsprincipen, möjlighet till insyn och granskning.

Jag förstår nu att det väcks misstänksamhet mot landstinget från entreprenörer och invånare i länet. Är det samma villkor för de privata- som landstingsdrivna vårdcentraler? Jag har under flera år drivit frågan att vi ska redovisa detta öppet. Jag vet att de allra flesta av våra egna hälsocentraler går med underskott. Dessutom betalas det ut en hyreskompensation som gör att vissa vårdcentraler slipper en del av sina hyreskostnader. Till detta så betalar landstinget för vissa uppdrag som de privata aktörerna inte får bedriva, där det då finns en risk att detta används som ett sätt att skjuta till extra resurser till de landstingsdrivna som då snedvrider konkurensen.

Det är dags att landstingsledningen, men finanslandstingsrådet i spetsen, tänker om och tänker nytt. Vad har man att dölja för Gävleborgarna?

lördag 6 oktober 2012

Läkarflykten fortsätter, nu drabbas Ockelbo

En av veckans snackisar är läkarflykten och faktumet att de två fast anställda läkarna som arbetar på vår hälsocentral i Ockelbo har sagt upp sig i protest. P.g.a. av att man inte har bemannat upp den hälsocentralen med fasta läkare utan man använder sig at dyra hyrläkarlösningar och att ledningen inte lyssnar till deras åsikter.

Vi fick i veckan höra hur landstingstyrelsens ordförande lovorda hyrläkarlösningar. Alternativet istället för hyrläkare är för henne att inte ha några läkare alls. Mycket märkligt uttalande. För mig är det självklara alternativet att ha fast läkare som trivs på arbetet och som dessutom lockar till sig andra läkare. Men i detta skiljer sig min och landstingsrådets syn på hyrläkarproblematiken.

Hyrläkarna är inte bara en dyr lösning för landstinget utan det brister i kontinuitet för patienterna när de ständigt träffar nya läkare. Dessutom tas det fler provet, skickar fler remisser och man lämnar icke färdigutredda patienter till de få som ändå är andställda av landstinget. Och just detta har skapat problem i Ockelbo.

Vad ska man då göra åt detta?

Vi i Samverkan Gävleborg presenterade i våras en rapport där vi hade gjort en enkät hos de 200 läkare som har slutat hos landstinget de sista två åren och resultatet var tydligt. Landstinget är toppstyrt och man har en urusel personalpolitik. (Konsekvensen av detta är det som nu händer i Ockelbo) Vi presenterade även konkreta förslag som skulle skapa förutsättningar för fler fasta läkare i landstinget.

torsdag 4 oktober 2012

Äntligen en utvärdering av förändringar inom rehabiliteringen

I fredags fick jag tillsammans med mina politikerkollegor i landstinget ta del av NHR synpunkter på hur rehabiliteringen fungerar i vårt län. Jag har tidigare hört hur mycket sämre vår rehabilitering har blivit i länet. Majoriteten valde bl.a. för ett par år sedan att helt sluta med intensivrehab hos andra aktörer än landstinget. Jag har tidigare skrivit om just detta och vilka konsekvenser det har fått. Det innebär att man nekar behövande patienter att få den rehabilitering man har rätt till. Så i fredags fick vi ta del av en undersökning som NHR har gjort och den bekräftar den bild som jag har. Vi fick även veta att vårt eget länsrehab skickar tillbaka 1/3 av alla remisser de får, vilket är mycket anmärknignsvärt. Detta innebär att läkare och sjukgymnaster inom landstinget har bedömt att det finns behov för patienter att få intensivrehabilitireing i Sandviken, men när de väl får remissen så har de inte resurser att ta emot dem och skickar då helt enkelt tillbaks remissen. Jag vet också att det finns de som slutar skicka remisser dit, för det ”är inte längre någon idé”.


Vi har under flera år lyft frågan att vi måste se över vår rehabverksamhet, såväl inom primärvården som inom specialistvården.

Så nu igår fick vi gehör för våra krav och majoriteten verkar nu äntligen ha insett att dagens rehabilitering inte fungerar. Man föreslår nu att en utvärdering görs, vilket är mycket välkommet. Man visade några powerpointbilder och ville vi skulle fatta beslut om detta på stående fot. Att hantera vår rehabiltering på detta sätt är inte seriöst. Det bör finnas en uppdragsbeskrivning om vad som ska utredas och hur det ska presenteras. För oss är det viktigt att även primärvården ingår i detta arbete, för jag har också en bild av att uppdraget primärvården inte fungerar idag på ett tillfredställande sätt.

Så nu kommer ett riktigt ärende om utvärdering av rehab på nästa styrelse och jag hoppas att man nu verkligen är intresserad att lägga alla kort på bordet.