torsdag 29 april 2010

Moderat återbesök i verkligen.

Idag var det dags att återbesöka specialistmottagningen i Sandviken. Detta är en del i de 1500 besök som moderaterna gör i offentlig sektor. Vi besök och lyssnar på personalen för att på det sättet utveckla den moderata välfärdspolitiken. Jag var på specialistmottagningen i november 2008 och nu gjorde jag ett återbesök för att återmata hur vi moderater har uppdaterat vår politik efter våra samtal. För oss i landstinget Gävleborg finns det större utmaningar. 2008 var man väldigt orolig att verksamheten skulle upphöra, eftersom den hemliga strategiska planen då var högaktuell. Nu är det lugnare eftersom det inte finns ett direkt hot mot Sandvikens sjukhus. Däremot har läget försämrats när det gäller läkarsekreterarna. När man nu har centraliserat dessa personer så tar det mycket längre tid med diktat och mycket av det arbete som de gjorde får nu göras av vårdpersonalen istället.

onsdag 28 april 2010

Landstingsledningen nöjd med att vara sämst

Idag presenteras vårdbarometern. Det är en undersökning som mäter hur invånare uppfattar hälso- sjukvården i landet. Där kan vi läsa hur man uppfattar sjukvården i de olika landstingen. På Landstingets Gävleborg hemsida finns en presskommentar om undersökningen där landstingsdirektören säger att sjukvården är ”ganska bra” Han säger även att ”vi fick lite sämre betyg” än genomsnittet på frågan­ om man fick den hjälp man förväntade sig.

Det allvarligt hur man försöker skönmåla dessa undersökningar. Sanningen är att vi är sämst på frågorna ” Har tillgång till den sjukvård jag behöver?”, ” Vilket förtroende har du för vården vid sjukhus?” och ” Fick den hjälp jag förväntat mig - alla sjukvårdsbesök ”

Vi är däremot bäst resultat på frågan ” Har läkaren/ssk tagit upp livsstilsfrågor senaste året?” Samtidigt ligger vi på snitt när det gäller om man har ändrat sin livsstil efter råden. När det gäller betyg på alla besök ligger vi på samma siffror som genomsnittet i landet

Dessa resultat kan man inte vara nöjd med, vi moderater kommer gå till val på att Landstinget Gävleborg ska ha den bästa hälso- sjukvården i landet. Vi kommer inte vara nöjda förrän vi toppar alla mätningar när det gäller vårdbarometer och öppna jämförelser.

måndag 26 april 2010

Överbeläggningar på Gävle sjukhus, det krävs åtgärder.

Idag har jag presenterat en rapport angående överbeläggningar på Gävle sjukhus. Vi har idag överbeläggningar på våra sjukhus där det är mest akut på Gävle sjukhus. Majoritetens företrädare inser inte allvaret utan anser att beläggningen är jämn över året och att vi har marginal till full beläggning, detta enligt årsredovisningen som ska diskuteras på fullmäktige imorgon. Jag förstår inte vart man hämtar sin information ifrån. När man träffar patienter och personal får jag alltid höra om dessa problem. Vi moderater har därför sammanställt en rapport som påvisar hur läget är på Gävle sjukhus. Vi föreslår även en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

fredag 23 april 2010

Valets första landstingspolitiska debatt avklarad

Idag har jag tillsammans med de andra landstingsråden haft debatt/hearing med handikappsorganisationerna i Gävleborg. Det var en bra diskussion utan politisk pajkastning. Visserligen var det några försök till det, men i det stora hela var det en just debatt. Vi fick många bra och intressanta frågor från föreningsrepresentanterna. Majoritetspolitisken försvarades av s och c medan vi andra visade på alternativen. En tydlig skiljelinje som kom fram är hur man ser på besparingar. Man frågade vart de 4miljoner som sparades på utomlänsrehabiliteringen nu används. Sossarnas svar är att alternativet var att spara på den rehabilitering som är i länet, detta menande Tommy Berger var en satsning på de egna verksamheterna. Både publiken och vi andra konstaterar snabbt att en utebliven besparing aldrig kan vara en satsning. Man ska kalla saker för vad de är och inte försöka hitta på något annat. En besparing är alltid en besparing!

torsdag 22 april 2010

Samverkan Gävleborg är beredd att ta över makten i landstinget

Nu har Samverkan Gävleborg (M,FP,SVP,KD) vart på en 2 dagars resa för att planera hur vi ska ta över makten i landstinget. Vi har gått igenom vårt valmanifest som vi tillsammans kommer gå till val på. Vi har även lagt fram strategier för hur vi ska ta över makten. Det känns väldigt bra att vi är så pass samkörda och har ett väldigt bra samarbete. Dessutom har vi väldigt trevligt tillsammans. Nu ska vi ge järnet fram till valet den 19:e september, så landstinget äntligen kan få en icke socialistisk majoritet.

onsdag 21 april 2010

Blir det en annan drift på Bollnäs sjukhus?

Upphandling av Bollnäs sjukhus pågår för fullt. Nu är förfrågningsunderlagen ute hos entreprenörerna. Jag läser med stort intresse på de frågor som de intresserade entreprenörerna ställer och de svar som landstingets tjänstemän skriver. Med så många frågor som kommer in känns det som intresset är stort bland vårdföretagarna, men samtidigt så blir jag orolig för att alla dessa frågor gör att vi inte kommer få in några anbud till slut. Många av svaren måste nu skrivas om och förtydligas. Jag hoppas att alla intressenter får tillfredställande svar på sina frågor och känner att avvägningen mellan risk och möjlighet känns lockande och skickar in anbud.

tisdag 20 april 2010

Dålig effekt under 2010 på tjänstemännens förslag

Idag har jag tillsammans med de andra landstingsråden diskuterat förslagen i öppna medicinska prioriteringar. Vi börjar närma oss den tidpunkt då vi måste ta ställning till förslagen som tjänstemännen lagt fram. Många av förslagen ger inte någon ekonomisk effekt under 2010, vilket fullmäktige har beslutat. Hur ska majoriteten hantera detta? Dessutom är det stor osäkerhet på hur stor effekt varje förslag ger. Det är fortfarande många frågetecken som måste rätas ut.

måndag 19 april 2010

Google och 3M, lyckade exempel på ett lyssnande ledarskap

I gårdagens DN är det en intressant ledare som beskriver en ledarskapskultur som präglar framgångrika företag. Detta ledarskap går ut på att man låter personalen styra mer över sin tid och hur arbetet organiseras. Man drar paralleller till hur man nu vill begränsa lärarnas frihet i att utöva sitt arbete, vilket kommer begränsa lärarnas frihet och då minska deras engagemang som sedan försämrar elevernas möjlighet att lära sig. Detta resonemang kan även användas inom sjukvården. Det är bra för oss, som förespråkar ett nytt ledarskap i Landstinget Gävleborg där verksamheterna och personalen får mer makt och vi politiker mindre, att lyfta fram andra goda exempel där detta ledarskap har vart lyckosamt. Ingen kan påstå att inte Google och 3M inte har vart framgångsrika.

lördag 17 april 2010

Snart får Kennet Lutti se Samverkan Gävleborgs valmanifest

Kenneth Lutti påstår på dagens ledare i Arbetarbladet att jag och moderaterna kommer öppna BB i Bollnäs efter valet. Kenneth borde vara väl medveten om hur det politiska arbetet fungerar. Vi moderater står för en sjukvård som ska vara till för alla i hela länet och detta innebär att vi ska ha sjukhus i Hälsingland, men att påstå att vi vill öppna akutverksamhet i Bollnäs är att dra förhastade slutsatser. Samverkan Gävleborg kommer under April månad presentera vårt gemensamma valmanifest och till detta kommer vi moderater ha ett eget sjukvårdspolitisk program. Alla partier inom Samverkan Gävleborg kommer stå bakom vårt manifest men alla kommer också ha egna landstingsprogram. Kennet får hålla sig till tåls några dagar till innan vi presenterar den politik som vi kommer driva när vi tar över makten i landstinget. Vi i Samverkan är överens om att utveckla sjukvården i hela länet och införa ett nytt lyssnande ledarksap. Det vi vet är att Socialdemokraterna vill skära hårt inom sjukvården i Hälsingland, där bl.a. BB i Hudik är starkt hotad. Vad sossarnas ledarskap innebär vet vi redan, toppstyrning och visionslöst. Vi vet vad konsekvenserna blir, personalen i Helsingland flyr landstinget, korridorvård på Gävle sjukhus, Sveriges högsta landstingskatt och vi är sämst i SKLs öppna jämförelser

fredag 16 april 2010

Finansministern har koll på läget

Har nu vart på möte med finansministern där vi har diskuterat kommunernas och landstingens ekonomiska situation. Det är bra att vi har en finansminister som är bra på att hålla i statens finanser. Även om vi inte fick extra resurser i vårpropositionen så finns det möjligheter att det kommer extra resurser i höstpropositionen om läget försämras under våren och sommaren. Nu är det dags att byta om och ta sig till middagen.

Vi moderater i länet förbered att ta över kommunerna och landstinget

Nu sitter jag på ett seminarium på den moderata kommunala rikskonferensen. Detta seminarium handlar om hur man bildar en majoritet och behåller den. Vi är många Gävleborgare som lyssnar på detta, vi är nu laddade på att ta över makten i länets kommuner och landstinget

torsdag 15 april 2010

Inga svar från sossarna i landstinget.

På dagens ledare i Helsingetidningarna läser jag socialdemokraternas svar på de frågor som vi ställde från Samverkan Gävleborg. Man förklarar att man går till val som ett eget parti, vilket innebär att väljarna inte kommer få veta vilken politik som kommer genomdrivas ifall det blir en socialistisks majoritet i landstinget. Kommer man samarbeta med kommunister, miljöpartister och eller centern, det får vi inte veta Jag konstaterar att sossarna inte vill se de problem och utmaningar som Landstinget står inför. Man hävdar att vi har låg personalomsättning, vilket stämmer. Däremot att läkarna inom BUP och psykiatrin i Hälsingland flyr landstinget berörs inte. Att kirurgerna på operationscentrum i Bollnäs slutar p.g.a. av landstingets urusla personalpolitik berörs inte. Man hävdar att man satsar på barn och ungdomar, vilket låter konstigt. Att lägga ned BUP i Söderhamn och Sandviken och hänvisa dessa barn till primärvården utan att ge hälsocentralerna förutsättningar för att klara detta är inte att satsa utan att rasera. Att påstå att man har kostnadskontroll när hälso- och sjukvården går med 53mnkr i underskott är också att vilseleda väljarna. Att vi har ett positivt resultat på sista raden beror enbart på att regeringen har gjort ett bra arbete med att minska sjukskrivningarna och gett oss extra stadsbidra.

onsdag 14 april 2010

Oseriös hantering av investeringar på Gävle sjukhus

På dagens landstingstyrelse diskuterade vi landstingets hantering av investeringar. Vi fick information om att man vill renovera två vårdavdelningar på Gävle sjukhus, vilket är absolut nödvändigt. Gävle sjukhus byggdes på 70-talet och dessa vårdavdelningar har inte renoverats sedan dess. Det som överaskar mig är att denna investering i 50 miljoner klassen inte finns med i någon investeringsbudget. Jag har tidigare efterfrågat en bättre investeringsbudget och plan som sträcker sig över en längre tid. Det kan inte komma som en överraskning att dessa avdelningar som är 35 år gamla helt plötsligt behöver renoveras. Även denna gång möts jag av en helt oförstående majoritet, och man hävdar att allt är i sin ordning. Jag får inte heller något svar på vilka planerade investeringar som man nu kommer stryka. Detta är ett oseriöst sätt att hantera de så viktiga investeringar, det är dags att förändra detta.

Kraftkällan i Hudiksvall inspirerar

Igår eftermiddag var jag och besökte Kraftkällan i Hudiksvall. Det är ett socialt företag som bl.a. bedriver skolcafé verksamhet och sköter utemiljön åt flertalet av Hudiksvalls mataffärer. Jag har tidigare besökt sociala företag och Kraftkällan är ytterligare ett lyckat exempel där man låter människor som står långt från arbetsmarknaden att växa. I detta fall driver de en ideell förening tillsammans. Det är inspirerande att höra dessa människor berätta hur Kraftkällan har hjälpt dem tillbaka till arbete, vi behöver fler sådana sociala företag i länet.

tisdag 13 april 2010

Intressant dag i Hudiksvall

Idag har jag vart och pratat på moderatlunch i Hudiksvall. Jag pratade om sjukvårdens utmaningar i framtiden och framförallt Landstinget Gävleborgs utmaningar. Vi har landets högsta landstingskatt men vi har sämst resultat när det gäller socialstyrelsens öppna jämförelser. Jag gav även min syn på framtiden för Hudiksvalls sjukhus. Det är viktigt att vi har två akutsjukhus i länet för att garantera en säker och bra vård för alla länsinvånare. När jag lyssnar på majoritetens företrädare får jag ofta höra hur man vill stänga BB/förlossning i Hudiksvall och centralisera det till Gävle, vilket man än så länge hemlighåller. Vi har dessutom allvarliga problem med vår personalpolitik, läkarna flyr från landstinget där flykten från BUP och vuxenpsykiatrin i Hälsingland är ett aktuellt exempel. På förmiddagen träffade jag en f.d. medarbetare som har valt att lämna Landstinget Gävleborg. Det är oerhört viktigt att ledningen lyssnar på dessa personer som har valt att sluta sin anställning av en eller annan orsak, men det verkar inte ledningen bry sig om. Vi har sagt det förut och det är värt att upprepa, Landstinget Gävleborg behöver ett nytt politisk ledarskap.

måndag 12 april 2010

När ska majoriteten i landstinget våga prioritera bort ickemedicinsk verksamhet?

Idag har den moderata landstingsgruppen träffats. Vi har bl.a. diskuterat de förslag som finns i öppna medicinska prioriteringar. Vi kan konstatera att det är mycket svårt för oss politiker att ta ställning till alla dessa förslag. Det rör sig allt ifrån vilka mediciner som ska användas till höjda patientavgifter och stängning av distriktssköterskemottagningar. Vi måste låta verksamheterna ta hand om de frågor som ligger närmast dem i mötet med patienterna och vi politiker ska ta hand om de frågor som hör hemma hos oss. Att landstinget går igenom en prioriteringsprocess är viktigt och vi har gett vårt stöd till att göra detta. Däremot kommer vi moderater se till att det finns ett patientperspektiv i detta, vilket idag saknas. Vi moderater vill även att det görs en prioritering av allt det landstinget håller på med, såväl sjukvård som administration och kultur. Jag tror inte att detta kommer ske med en sosse-center ledning utan de kommer fortsätta freda kulturen.

lördag 10 april 2010

Storregioner löser inte sjukvårdens problem

Jag får ofta höra från centerpartister och socialdemokrater i landstinget hur vi moderater bromsar storregioner. Man hävdar att sjukvårdens problem löses med landsting/regioner som är större än dagens. Man vill att vi i Gävleborg ska gå samman med Dalarna och Uppsala för att på så sätt lösa framtidens utmaningar inom sjukvården. Vi får däremot aldrig höra hur dessa stora regioner löser problemen med allt fler äldre och en allt mindre andel av befolkningen som arbetar. Man utgår alltid från hur vi politiker ska organisera oss och pratar aldrig om innehållet. Jag anser inte att en större region löser några problem utan det blir bara fler lokalpolitiker som kommer värna sin egen hembygd. Det som är viktigt är att vi redan nu börjar samarbeta i olika frågor där det finns vinster att hämta. T.ex. är kollektivtrafiken en sådant område där vi borde samarbeta mer. En viktig del för ett växande och framgångsrikt län handlar om att utvidga arbetsmarknadsområdet och där är pendlingsmöjligheterna viktiga. Dessutom borde vi ha olika samarbetsområden för olika frågor, arbetsmarknaden följer inte automatiskt hur vår sjukvårdstruktur ser ut. Lösningen på framtidens utmaningar är alltså inte hur vi politiker grupperar i stora regionparlament utan hur vi kan samarbeta i olika frågor, det är dags att de centern och sossarna börjar inse det.

fredag 9 april 2010

Det är dags att satsa på sjukvård för de äldre

Igår var mina moderatkollegor från riksdagens socialutskott på besök i Gävle. Vi besökte Gävle sjukhus där det Geriatriska kompetenscentret berättade om sin verksamhet. Det är kul att få visa upp och höra om en sådan bra verksamhet. Tyvärr får jag känslan av att den är hotad av dagens majoritet. Vi moderater lyfter fram denna viktiga verksamhet både lokalt och nationellt. När vi kommer till makten i landstinget kommer Geriatriken, med kompetenscentret som nav, få ökade möjligheter och resurser. Vi vet att de äldre kommer bli fler framöver och att de äldre multisjuka förbrukar största delen av sjukvårdens resurser. Kan vi förebygga och minska deras behov av vård finns det stora möjligheter till en bättre vård för de äldre som kostar mindre.

onsdag 7 april 2010

Ministerbesök i Gävle

I kväll var vi allianspolitiker inbjuda igen till stadsrådskväll på Gävle Central Konferens. I dag var det högskole- och forskningsministern Tobias Krantz (FP) som pratade om regeringens högskole- och forskningspolitik. Det är skönt att höra hur regeringen resonerar när det gäller utbildningssystemet. Vi i Sverige tappar i konkurrenskraft jämfört med andra länder. Man gör nu en förändring som fokuserar mer på kvalité istället för kvantitet, samtidigt som man rekordsatsar på forskningsresurser. För vårt län är utbildningssatsningar oerhört viktiga eftersom vi har lägst utbildningsnivå och högst arbetslöshet i landet. För att klara av utvecklingen i framtiden är det viktigt att vi långsiktigt höjer utbildningsnivån för att göra oss attraktiva för nya företag.

Landstingsekonomin är väldigt ansträngd.

Idag kommenterar jag landstingsdirektörens lön i Gefle Dagblad. Det är landstingstyrelsens presidium där jag ingår som beslutar om direktörens lön. På en direkt fråga från Gefle Dagblad svarar jag på turerna kring detta och hur jag ser på det. Min ingång i dessa diskussioner var att direktören skulle bli utan löneförhöjning för 2009, detta p.g.a. av det svåra ekonomiska läget och den stundade lönerörelsen. Majoritetens förslag var ett påslag på 3000kr/mån (2,6%).Jag gick med på detta till slut med motiveringen att påslaget är lägre än andra avtalsområden inom hälso- sjukvården och att inför 2010 lönerevision skulle det bli noll påslag. Utvärderingen av Landstingsdirektören måste göras av den styrande majoriteten. Jag anser att majoriteten har misslyckats med många av de viktiga frågorna inom landstinget, vilket vi har påpekat många gånger. Exempel på detta är den misslyckade personalpolitiken där konsekvensen är att läkarna flyr landstinget i framförallt Hälsingland och att vi har Sveriges högsta kostnader för hyrläkare. Till detta vet också hur turerna har gått kring den omtalade JO anmälan av en enskild läkare i Hälsingland. Direktören gör det som majoriteten ålägger honom och det är den politiska majoriteten som bär ansvaret för landstingets misslyckande styrning och ledning.

tisdag 6 april 2010

Sent påskgodis från regeringen

Nu är påsken över. Det har vart skönt med några dagar ledighet, även om man som politiker aldrig är ledig. Idag kommer Anders Borg presentera delar av regeringens budget. Mycket av den är redan känd, extra satsningar på pensionärer, barnfamiljer och rejäla satsningar på infrastruktur. Det kommer tyvärr inga ytterligare extra resurser till oss i kommuner och landsting, vilket hade vart välbehövligt. Budgetarbetet för oss inom landstinget kommer bli extra tufft inför nästa år. Vi ser att ökningen av skatteintäkterna inte räcker för att klara de ökade kostnader som tjänstemännen räknar med. Tack vare en bra jobbpolitik från regeringen kommer arbetslösheten inte bli så hög som man befarat tidigare, vilket kommer hjälpa oss i landstingspolitiken. Det blir ännu viktigare för oss moderater att våga prioritera sjukvården före administration och övrig verksamhet.

Ingen skattehöjning med ett moderatlett landsting.

Idag publicerar Helsingetidningarna vårt svar till ledarskribenten angående Samverkans syn på framtiden. Fredrik Jarl skriver i en kommentar att han fortfarande inte har fått svar på vår gemensamma skattepolitik. I vårt svar skriver vi tydligt att vi redan har en av landets högsta landstingskatter, vi har faktiskt den högsta. Att höja skatten ytterligare är för oss moderater inget alternativ. Vi i Samverkan kommer presentera vår gemensamma valplattform under April, och där kommer det inte finnas med någon skattehöjning. Vi kommer även lägga fram en gemensam budget där vi inte heller kommer ha med någon skattehöjning, det borde inte kunna bli tydligare än så. Däremot vet vi att dagens majoritet redan har höjt skatten två år i rad! Sedan 2000 har socialdemokraterna höjt landstingskatten 4gånger, vilket är en skattehöjning på 1,32kr vilket motsvarar 3500 för en sjuksköterska.

torsdag 1 april 2010

Moderaterna har den bästa sjukvårdspolitiken

Härom dagen fick vi veta från Sifo vilka frågor som är viktigast i valet. Sifo har mätt vilka frågor som är viktigast och vem som har den bästa politiken. Den allra viktigaste frågan är jobben och där har Moderaterna och Alliansen den bästa politiken anser väljarna. Det visar att den förda politiken har både vart lyckosam och uppskattad. Som nummer två anser väljarna att vården är viktigast, och tyvärr anser man att socialdemokraterna har den bästa politiken. Det är intressant att man har uppfattningen att de röd-gröna kan lösa sjukvårdens utmaningar på bästa sätt. Ett exempel på en lyckad borgerlig politik är satsningarna man har gjort på att korta köerna. De gamla s märkta regeringarna har satsat ofantligt många miljarder på att korta köerna i vården, man har gett mest pengar till de som har längst köer eftersom de borde ha mest behov av extra resurser. Trots att man har gjort på detta sätt har man inte lyckats få bort köerna i vården. När den borgerliga regeringen gjorde tvärt om och gav pengar till de som inte har några köer så helt plötsligt så försvinner alla köer. I stort sett alla landsting klarar nu av vårdgarantin tack vare en borgerlig politik, medan med en röd-grön politik så fanns köerna kvar. Detta är ett bra exempel på skillnaden mellan oss moderater och socialdemokraterna. På lokal nivå kan se hur den socialdemokratiska politiken har havererat i landstinget Gävleborg. Vi har Sveriges högsta landstingsskatt men vi är sämst i de jämförelser som görs nationellt (Öppna jämförelser). Det är dags för oss moderater att påvisa sanningen i den socialdemokratiska politiken i Gävleborg, detta blir en av de viktigaste uppgifterna i valet.