torsdag 25 februari 2010

Vi moderater fortsätter att förnya vår politik. Jag tillsammans med 300 andra moderater har vart och besökt över 5000 medarbetare som arbetar inom den så viktiga välfärdsektorn. Jag har idag gjort ett återbesök för att träffa personalen på Triaden i Sandviken, det är en daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Jag var där i november 2008 för att lyssna och samla in synpunkter från dessa medarbetare som vi moderater har använt för att utveckla vår politik. Idag samtalade vi om de synpunkter som vi fick höra under våra besök 2008. Personalen instämmer i det som har sagts under de andra besöken. Bl.a. anser många att lönen är dålig, "Att arbeta med stål på Sandvik ger bra betalt men arbetar man med människor får man dåligt betalt." Detta är så klart inte rimligt. Vi moderater arbetar därför för att höja lönerna inom välfärden, vilket Fredrik Reinfeldt och Per Schlingman skriver om på DN debatt Man påtalar fortfarande problemet att brukarna ska få möjlighet att komma ut på praktik på företag. Det krävs åtgärder för att stimulera företagarna att ta emot dessa människor så att de finns i ett större sammanhang. Lokalt finns det mycket vi politiker kan tag i, men känner att den kommunala byråkratin sätter käppar i hjulen. Allt från stelbenta inköpsavtal till lågt självbestämmande gör arbetet svårare. Samtidigt är det slående när man sitter och lyssnar på personalen vilken glädje det finns över att arbeta med dessa brukare. Fler kommunpolitiker borde vara ute i dessa verksamheter och höra och känna vilken arbetsglädje det finns. Det är med ett leende man åker tillbaka till Gävle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar