tisdag 21 juni 2016

Vart är Regionen på väg?

Förra veckan hade regionen det sista fullmäktige innan sommaren. Vi hanterade bl.a. budget för 2017 och läget är mycket bekymmersamt. Debatten var lite annorlunda än vad den brukar vara, det kändes som båda sidor var mer öppna för resonemang än vanligt. Jag antar att det hade med det allvarsamma läget som vi alla kan läsa om i tidningarna. Det handlar bl.a. om problematiken med bemanning inom vården, krisen inom ambulansen, de växande underskotten och förutsättningarna för att komma till rätta med dessa problem.

Så idag hade vi det sista regionstyrelsemötet innan sommaren där vi fick redovisat om det ekonomiska utfallet t.o.m. maj månad, och redovisningen bekräftar hur allvarligt läget är. Vi i oppositionen försökte även lyfta frågan om bemanning och sommarsituationen men det ville inte majoriteten prata om över huvud taget.

På fullmäktige förra veckan pratade regionstyrelsens ordförande om att hitta breda politiska lösningar på stora viktiga frågor. Men på dagens regionstyrelse var denna önskan som bortblåst.
Det är tråkigt att det skickas så olika signaler från ena veckan till den andra, men jag delar styrelsens ordförande ambition från förra veckan.

Jag är mycket oroad över Regionens utveckling. Som divisionschefen säger i dagens  Arbetarblad "Vi behöver göra något nu – annars blir det värre”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar