torsdag 2 maj 2019

Tillsätt en kriskommission i Region Gävleborg

Idag på regionstyrelsen fick vi en kort föredragning om delårsrapport 1 d.v.s. utfallet från januari till mars med en prognos för helåret. Vi kunde läsa under förra veckan om detta och hur majoriteten ser på läget.

Läget är mycket bekymmersamt och vi har under många förutspått att denna dag kommer och nu kan vi konstatera att den är här. Prognosen för helåret är att kostnaderna för hälso- och sjukvårdsnämnden är över 500miljoner, över en halv miljard!

Därför hade jag förväntat mig en genomgående föredragning och analys av vart dessa underskott uppstår och vad vi kan göra åt det. Det är inte längre en fråga bara för hälso- och sjukvårdsnämnden utan angår hela regionen eftersom man nu riskerar all verksamhet.

Vi ställde därför frågor om detta men ingen från majoriteten eller tjänstemännen ville, eller det kändes som att de inte heller kunde svara på våra frågor. Man vill från majoriteten avvakta vad nämnden säger på kommande sammanträden och att det där tas fram förslag på åtgärder. Men att få fram åtgärder som ger effekt på kostnadsminskning som motsvarar helårseffekt på 400miljoner är inte realistiskt.

Vi måste därför nu jobba lite annorlunda. Det kommer handla om att hitta kortsiktiga åtgärder men framförallt hitta en långsiktig hållbar strategi, men det vill inte majoriteten.

Vi i oppositionen sträcker därför ut en hand till majoriteten där vi vill att man tillsätter en kriskommission som kan jobba med detta. Hur den ska se ut och exakta uppdraget kan man diskutera men vi ser att man jobbar med tre delar.

  • Vart uppstår avvikelse mot budget och vad är orsakerna
  • Vad kan man göra kortsiktigt för att få en ekonomi i balans
  • Vad kan man göra långsiktigt för att säkra en god ekonomi på sikt


Detta tyckte majoriteten inte behövdes utan de väljer att istället lägga ett förslag på att nämnden får återkomma, någon gång, om hur de ska komma tillrätta med underskotten.

Men nu är läget så allvarligt så vi kan inte sitta och vänta utan behöver jobba på ett annat sätt. Jag har tidigare suttit i kommunen och haft samtal mellan kommunledning och förvaltningar om hur man kan komma till rätta med underskotten. Det handlar oftast inte om att vi kommer med svaren men genom att vi ställer frågor och för ett resonemang så hjälper vi våra verksamheter att hitta rätt. De ser också att vi inom politiken ser ytterst allvarligt på detta och har fullt fokus.

Men som sagt nu blev det inte så. Vi i oppositionen kommer däremot inte sitta med armarna i kors utan jobba vidare med detta med de verktyg vi har. Ett första steg blir att kalla in ansvariga tjänstemän som får komma till oss och berätta om sina underskott och vi kan ställa våra frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar