söndag 19 maj 2019

Debatten om sprututbyte fortsätter

Frågan om sprututbyte och lågtröskemottagning pågår för fullt på tidningarnas insändarsidor. Detta eftersom regionen nu har beslutat att vi ska införa en sådan verksamhet. 
Vad är det man vill göra?

Man vill starta en mottagning (man pratar visserligen om två enheter men med tanke på budget så är det nog en man tänker sig) på Gävle sjukhus där missbrukare ska kunna söka sig till för att få nya rena sprutor. 
Tanken är att missbrukarna ska söka sig dit från hela länet och där kunna lämna in använda sprutor och få nya i utbyte. I och med att man får detta så ska man minska smittspridningen för denna grupp och man ska ha motiverande samtal för att få dem att sluta med sitt missbruk.

Vad tycker moderaterna?

Vi Moderater i Region Gävleborg är kritiska till denna verksamhet. Däremot finns det moderater i andra regioner och i nationellt som är för. Denna fråga splittrar alla partier och den är mycket infekterad. Men vi moderater i Region Gävleborg är alltså emot att detta startas, vi vill att man ska prioritera andra insatser.

Men vad säger forskningen?

Det här är ett av problemen finns. Forskningen är inte entydigt i vilka effekter detta får. Vad vi kan få fram så har man inte heller tittat på vilka konsekvenser detta får. Det vi har frågat efter är hur ser smittspridningen ut efter man infört detta, hur ser det ut på andra håll i landet? Hur många missbrukare lyckas man få bort från missbruket? Inget av detta har vi sett någon studie på.

Men myndigheterna rekommenderar detta

Vi har efterfrågat just dessa rekommendationer från smittskyddsläkaren i Regionen och vi kan konstatera att det inte finns några direkta riktlinjer. Bl.a. så finns det inga nationella riktlinjer från socialstyrelsen, vilket vissa har påstått. Det finns däremot en vägledning från Folkhälsomyndigheten där lågtröskelmottagning är en av tre metoder de beskriver. Vi förordar en annan av dessa tre metoder de beskriver d.v.s. en uppsökande verksamhet. Vi skulle gärna se att detta görs tillsammans med kommunen som har ett stort ansvar när det gäller denna grupp.Hur många missbrukare rör det sig om?

I Gävleborg finns ca 200 missbrukare i denna grupp. Nationellt pratar man om att ca 30 personer smittas av sprutor och av dessa bör det då röra sig om ca 1person i Gävleborg. Man vill nu lägga 4miljoner kronor till att börja med, vilket motsvarar 20 000kr per missbrukare, för att en person inte ska smittas. Hur många som söker sig till en mottagning i Gävle för att byta sprutor kan man fråga sig, jag tror inte alla 200 kommer göra det och vad blir träffsäkerheten då? Tänker man sig på fullaste allvar att missbrukare ska ta tåget från ex. Ljusdal till Gävle för att där byta sprutor och sedan åka hem igen?

Sedan ska man veta att smittspridningen sker inte endast via sprutor utan annan utrustning man använder vid missbruk, blandkoppar och trasor och dylikt.

Vad säger andra?

Det finns en del som förespråkar detta och de är väldigt högljudda, de är inte heller intresserade att föra en dialog kring detta utan är väldigt aggressiva. Frågan man däremot f.d. missbrukare eller anhöriga till missbrukare så är de emot. Det är dessa personer som ser missbrukets fruktansvärda konsekvenser.  Enligt tidigare missbrukare så bryr sig inte en missbrukare som är inne i sitt missbruk om att sprutorna är rena eller inte.

Vad blir nästa steg?

Ser vi på omvärlden så är detta ett första steg. Nästa steg är att införa s.k. fixrum d.v.s. man inrättar en klinisk ren miljö på sjukhuset dit missbrukare kan söka sig och i en ordnad miljö injicera sina droger. Steget där efter är väl att tillhanda håller droger på en gång, vilket vi visserligen redan gör idag men det är en annan fråga.

Detta var en del sammanställning om vart vi står och hur jag ser på detta. Jag är mycket bekymrad över utvecklingen i samhället. Drogliberalerna blir allt fler och nu börjar de dessutom ta sig in i de traditionella politiska partierna. Debatten kommer garanterat fortsätta och jag kommer inte låta mig tystas av högljudda drogliberaler.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar