onsdag 6 april 2022

Granskning av landets 21 regioner

 Nu pågår en granskning av SVTs Uppdrag Granskning av alla regioner och det arbete som regionerna bedriver. I tre avsnitt ska man granska oss utifrån den otillgängliga vården och pandemihanteringen och sist hur vi jobbar politiskt.

Det är bra att man granskar regionerna och medialt ställer oss styrande till svars. Man kommer även ställa oss i oppositionen mot väggen i det sista programmet vilket blir spännande att se.

Dagens avsnitt handlade om hur regionerna hanterade pandemin utifrån dödlighet på IVA och att testningen kom igång sent. Deras slutsats är att det skulle vara bättre med färre regioner än de 21 vi har idag. Jag är tveksam om den slutsatsen är korrekt.

Det skiljer sig hur stor andel av de patienter som vårdades på IVA med covid som avled. Där utser man de bästa regionerna, med lägst dödlighet, och de sämsta, de med högst dödlighet. Man visar på att man haft olika rutiner och jobbat lite annorlunda. Det kan mycket väl vara så att hur vi har arbetat skiljer sig åt och därmed blir utfallet också annorlunda. 

Det är just detta som är paradoxen med regioner. Vi tillåter inte skillnader men samtidigt vill vi ha en vård av hög kvalité. Hur ska man kunna se vad som är hög kvalité om alla gör på samma sätt och får samma resultat. Genom att man gör olika så kan man hitta best practice och därmed sprida de goda exemplen. Men då skiljer sig vården åt vilket inte är acceptabelt.

Skillnaden finns inte bara mellan regioner utan även inom regionerna vilket beror på att det är olika människor som jobbar på olika ställen och det är olika läkare som har det medicinska ansvaret. Detta kommer inte bli annorlunda om vi hade färre eller inga regioner. Sedan skiljer sig också utfallet beroende på vilka typer av patienter man har, vilket man inte riktigt vill prata om i programmet. 

När det kommer till testningen tycker jag att regionerna får oförtjänt kritik. Vi i Gävleborg kom igång sent med testning och vi moderater var snabba på bollen och tjatade om testning. Då när vi tjatade om detta blev det tydligt att staten och Folkhälsomyndigheten kom med otydliga besked som dessutom ändrades över tid. Ingen kan säga att det varit tydligt med vilka som ska vaccineras och när, samma sak var det med testningen. Alla vet att testning och smittspårning är det som fungerar bäst på smittsamma sjukdomar. Att det är regionerna och de regionala smittskyddsmyndigheterna som ansvarar för detta är det ingen som ifrågasätter. Men varför började då FHM och regeringen att peta i detta? Den frågan är det ingen som ställer utan man skyller allt på regionerna.  

Jag tror inte heller att någon region avstod från testning för att man inte hade fått ersättning eller att det finns en motsättning mellan moderaterna i regionerna och regeringen som man påstår i programmet. För även de regioner där sossar styr så kom testningen igång sent och de regionern med god ekonomi hade också problem.  

Men logiken är ju så att man vill hitta konflikt och syndabockar, men det får man kanske räkna med när UG gör sina inslag. Nästa vecka är det oss politiker som ska granskas. Jag har själv suttit i 1,5 timmes intervju och blivit grillad. Blir intressant vilka 30s de klippt ihop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar