torsdag 7 juli 2022

Almedalen 2022

 Då år Almedalsveckan slut för detta år. Det var några år sedan som den genomfördes p.g.a. pandemin men nu var det dags igen. En vecka som blev annorlunda än tidigare. En komprimerad vecka på några färre dagar med färre aktörer och deltagare på plats. 

Men det som kommer kommas ihåg är såklart det fruktansvärda mord som begicks mitt inne i Visby där en medarbetare från SKR blev kallblodigt mördad när hon var på väg mellan två seminarium. Detta visar hur skört allt är och hur sårbar vår demokrati är. Trots detta fruktansvärda som hänt så får det inte begränsa oss i våra möjligheter att genomföra Almedalsveckor de kommande åren. Det är en unik och fantastisk arena där man som politiker, lobbyist eller bara samhällsengagerad medborgare kan samtala med politiker från alla partier och alla nivåer. Detta är något vi måste värna och hålla i.

Själv har jag under dessa dagar träffat många olika människor och organisationer. Att återigen få träffas här i Visby öga mot öga och samtala om vården, regionens och Sveriges utmaningar ger mycket. 

Detta år blev det inte fullt så många seminarier som man gick på utan det blev mer samtal på tu man hand med olika samhällsaktörer. Flertalet av de samtalen kretsade kring arbetet i Gävleborg med våran egen digitala vårdapp. Man har väckt stort intresse från Regionen runt om i landet och man vill veta hur det nu fungerar, och om det fungerar. Intressant att samtala kring just vilka utmaningar den digitala vården gör men samtidigt hur kan man utveckla det ytterligare.

Sedan har man såklart träffat många politikerkollegor man inte sett på ganska länge vilket också är viktigt att höra hur läget är runt om i landet och vad vi kan lära oss av varandra.

Nu blir det några lugnare veckor med lite ledighet. Valrörelsen är planerad och den 1:e augusti kör vi igång igen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar