söndag 23 april 2023

Kompetens och elförsörjning, två viktiga delar för regionens framtid.

 I veckan deltog jag i två helt olika seminarier men som berör de kanske två största utmaningarna vi har för att få regionen att växa.

Först var det ett digitalt seminarium som Handelskammaren bjöd in till kring kompetensförsörjning och hur vi ska kunna matcha de behov som finns inom industrin med det utbud vi har, eller rättare sagt inte har. Vi vet att företagen ropar efter arbetskraft samtidigt som vi har många som är arbetslösa. Frågan är dessutom om vi kommer klara oss utan att importera arbetskraft från andra delar av landet och från andra länder. 

Här har regionen ett stort ansvar att samordna arbetet. Det är inte vi som utbildar men vi kan tillsammans med utbildningsaktörerna(kommuner, högskola och till viss del folkhögskolorna) hitta sätt att få ungdomar att söka de utbildningar som ger jobb samtidigt som vi satsar på de utbildningar som verkligen behövs. Vi behöver även skapa förutsättningar för människor mitt i livet att omskola sig från jobb som kanske inte behövs i samma omfattning som tidigare till de nya jobben. Vi behöver även validera de kompetenser som finns, för alla jobb kräver inte formell kompetens.

Sedan i fredags så deltog jag på energidagen där regionen tillsammans med länsstyrelsen och Högskolan bjöd in olika aktörer för att få en gemensam bild kring energiförsörjning och hur vi ska lösa behovet av fossilfri el för att möta den gröna omställningen och industrins behov av billig fossilfri el för att kunna expandera men även få hit nya etableringar. Här handlar det om att kunna öka kapaciteten i elnätet men också få mer elproduktion, då gärna lokalt.

Klarar vi inte av dessa två utmaningar(kompetensförsörjning och billig el med hög effekt) så kommer vi inte klara att växa som län. Att ha en tillväxt är en förutsättning för att få skattepengar in till välfärden och att våra kommuner ska klara sina uppdrag. 

Vi pratar för lite om det och vissa tycker att vi ska vara nöjda med det vi har och inte sträva efter tillväxt. Men tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässigt, är otroligt viktigt och vi behöver göra det vi kan för att lyckas med det.

Ingen av oss kan lösa dessa två delar själva utan det är genom samverkan och samarbete som vi kan lösa detta. Här behöver vi i regionen ta ledartröjan, för jag har svårt att se att någon annan kan göra det. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar