måndag 10 april 2023

100 dagar med ny regionledning

 Idag har det gått 100 dagar sedan vi tillsammans med våra vänner tog över makten i regionen. 100 dagar är väldigt kort tid för att förändra något som pågått i 100år. Vi vet att förväntningarna har varit stora och ska vara så. Vill man vrida på retoriken kan man ju säga att vi har haft 100år på oss att förbereda det vi vill göra.

Vad har då hänt, märker man någon skillnad?

Ute i våra verksamheter har man nog inte märkt så stor skillnad, förutom de enheter som vi har haft direktkontakt med. De som ändå har noterat att det är något nytt har nog inte märkt så mycket i sin vardag. Däremot de som jobbar närmare politiken har nog märkt desto mer. 

Vi började med att göra en gemensam budget, som kommer vara styrande på riktigt. Återkoppling vi har fått är att den är tydlig och bra. Vi gav bl.a. tydliga uppdrag som nu ska genomföras under 2023:

  • Den enklaste åtgärden var att från 1/1 så avskaffades avgift för spårsäkring vid våldtäkt. Vi ska även se över avgifterna för de som utsatts för brott.
  • Vi har påbörjat utredningen om att effektivisera den centrala administrationen(d.v.s. regionstyrelseförvaltningen). Den kommer presenteras nu i april. Ambitionen är att minska kostnaderna där för att kunna lägga dem på sjukvården istället.
  • Hälsovalshandboken(regelverket för våra hälsocentraler) kommer nu uppdateras där krav på allmänläkare och distriktsköterska återinförs på våra hälsocentraler. Ett större arbete inleds nu också för att göra det möjligt att driva såväl större som mindre hälsocentraler, kommer att vara i drift 1/1 2025
  • Trygghetssatsningar inom kollektivtrafiken påbörjas vilket innebär att det ska bli tryggare att jobba och resa med vår kollektivtrafik. 
  • Initierat arbetet med att införa reklam på kollektivtrafikens fordon.
  • Trygghetsarbetet inom vården är påbörjad med kartläggning och insamlande av behov som finns. 
  • Påbörja dialog med Trafikverket om fyrfältsväg på E4:an, kommer bli mycket om detta de kommande åren. 
  • Vi har sett över vårt engagemang i föreningar och internationella nätverk, där vi nu lämnar en del. Detta för att fokusera på det som ger effekt och jobba effektivare. 

Som ni märker så är det mycket som är påbörjat men i och med att vi är med och leder detta arbete så kommer vi också följa upp och säkerställa att det blir verkstad av dessa saker också. Den gamla regionledningen beslutade en del saker men ingen följdes upp och såg till att det blev genomfört, se bara hur man drar på införande av mammografi för 75+.

Sedan kommer det stora arbetet med ett nytt ledarskap. Även det är påbörjat men det kommer ta tid att ändra något som sitter i väggarna. 

https://www.gd.se/2023-04-10/100-dagar-av-forbattringar-for-region-gavleborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar