söndag 18 september 2022

Vi har ett resultat

 För en vecka sedan gick Gävleborgarna till valurnorna för att rösta. På valnatten, eller måndag morgon, fick vi ett preliminärt resultat som räknats i vallokalerna. I onsdags började man sedan räkna de sent inkomna rösterna och det tog ett par dagar innan det var klart. (nu återstår kontrollräkning och räkning av personkryss för regionen och kommunerna)

Så i torsdags stod det klart att vi moderater gjorde ett succéval i Gävleborg. Vi gick emot den nationella trenden och ökade i alla val, riskdag, region och kommunerna. 

Riksdag

På nationell nivå ökade vi med 1% i Gävleborg till skillnad från hela landet där man minskade något. Vi ökade väljarstödet i 9 av 10 kommuner. Detta innebar att vi behöll våra två riksdagsmandat. Glädjande så lyckades vi i Gävleborg få ytterligare två mandat(utjämningsmandat) än de 9 fasta som vi har, vilket innebar att även KD fick representant från länet. 

Allt som allt så lyckades borgerligheten så pass bra så man är nu större än de rödgröna och det kommer bli regeringsskifte med Ulf som ny statsminister.

Region

I regionvalet gjorde vi ett ännu bättre val . Vi gjorde vårt näst bästa val sedan allmänna rösträtten infördes för över 100 år sedan. Vi lyckades även få högre stöd i regionvalet i länet än vad vi har nationellt i Gävleborg, vilket inte brukar vara fallet. Jämför vi oss med andra regioner så är vi bland de regioner som ökade mest. Detta resulterade i att vi fick 14 mandat(tidigare 11) som gör att vi kommer vara 28 moderater som jobbar med regionpolitik i fullmäktige de kommande åren. Tyvärr så ökade SD mer än oss vilket gör att de nu är det näst största partiet i regionen, de var redan det i riksdagsvalet men nu även i regionen.

Tyvärr så åkte Liberalerna ur regionfullmäktige, vi visste att den risken fanns men jag var helt säker på att de skulle klara sig. Nu var de 200 röster ifrån vilket känns riktigt tråkigt. Liberalerna och dess företrädare har gjort mycket bra för regionen och vi moderater har under många år haft ett väldigt bra samarbete med dem. Däremot så var det glädjande att miljöpartiet fick lämna fullmäktige, det var något som vi hade förutspått och nu hände det.

Med allt detta sammantaget så tappade dagens majoritet (S,C,V,MP) sin majoritet och det finns nu möjlighet för oss i oppositionen att ta över. Samtalen pågår åt alla möjliga håll men min förhoppning är att vi ska kunna få detta i hamn så socialdemokraterna förpassas till oppositionsbänken. Det är något som våra väljare har väntat på och man märker nu ett stor hoppfullhet att det ska bli en ny politisk ledning. 

Kommunerna

Vi gjorde även riktigt bra val i länets kommuner. Hofors exempelvis ökade med hela 5% och där lyckades man så bra att det finns möjligheter för ett nytt styre även där. Även i Nordanstig gick moderaterna fram mycket kraftigt, +4,8%. Det finns nu möjligheter att ta över makten i fler kommuner i länet. Nu hoppas vi att man lyckas med de förhandlingar som ska till så man lyckas ta makten i fler kommuner. 

Det är en spännande tid som vi går in i, med en ny regering, möjlighet till ny regionledning och fler kommuner i länet med moderat styre.

söndag 11 september 2022

Valdag

 Nu är 6 veckor intensivt kampanjande över. Vi har i Gävleborg aldrig börjat så tidigt med valrörelse eller kampanjat så hårt. Att bedriva valrörelse med alla härliga partivänner är höjdpunkten för mandatperioden. Då mobiliserar vi allt vi har och möter väljarna i alla kommuner. Intresset för politik är stort så det blir många, många samtal. De allra flesta lever inte med politiken så nära som vi som jobbar med det varje dag men man märker att intresset är stort när det väl gäller

Jag har haft förmånen att få vara i hela länet och hjälpa till där vi har stått vid valstugor, knackat dörr , mött väljarna utanför sjukhuset o.s.v. 

Det som slår mig denna gång är att vi aldrig har knackat så mycket dörr och så intensivt. Tillsammans har vi i Gävleborg 12500 dörrar med 8000 samtal. De flesta av dem har vi knackat de senaste veckorna och vi har aldrig haft så högt tempo och energi som denna gång.

Det finns många fina minnen från denna valrörelse som man tar med sig. Bl.a. när man knackar på i Torsåker och så råkar det vara en av våra medarbetare som öppnar och den bekräftelse man får på det jobb vi gör är otroligt kul att höra. Eller den lärare som vi pratade med igår i Andersberg som hade många bra tips och frågor kring skolan. När de öppnar dörren så vet man aldrig vem man möter men det är alltid ett trevligt möte(finns såklart något enstaka undantag)

Vi har rest mycket tillsammans i partiet och sett stora delar av länet. Vi från regionen har även denna gång varit i våra mindre tätorter. Exempelvis har vi varit i både Ljusne och Iggesund, gamla traditionella sossefästen. Men även där har man blivit överraskad vilket bra mottagande och stöd det funnits.

Nu återstår att möte de sista väljarna utanför min vallokal, kanske är det där som den avgörande rösten ges. 

Det är otroligt jämnt och opinionsmätningarna har duggat tätt. Det vi vet är att ingen vet hur det kommer gå. Jag tror och hoppas att vi kommer ta hem detta och att det kommer avgöras på onsdag när de sent inkomna poströsterna och utlandsrösterna räknas.

Återigen Tack alla kampanjande moderater i länet. Vi har tillsammans gjort avtryck på riktigt och det pratas i och utanför länet om vilken fantastisk kampanjmaksin vi är. 

tisdag 6 september 2022

Ingen Hälsocentral ska stängas i Gävleborg

 Idag har vi presenterat moderaternas Hälsocentrallöfte. 

Under Många år har vi diskuterat utvecklingen av vår primärvård. Man har ändrat regelverket från att ha varit Sveriges bästa vårdval till ett som inte längre är det. Man har tagit bort krav på allmänläkare och distriktsköterskor, tagit bort krav på öppettider och gjort det i princip omöjligt att starta nya hälsocentraler.

Detta har man gjort för att man har svårt att få tag på allmänläkare och man vill försvåra för privata att öppna nya centraler. Vi har såklart motsatt oss dessa försämringar men inte blivit lyssnade på.

Vi har även hört hur man från majoriteten vill avlöva våra enheter. Detta genom att begränsa öppettider och göra om enheter till s.k. filialer(enheter som har mycket begränsat utbud) Man har även uttalat att vi har för ,många hälsocentraler och att man vill ha färre men större enheter.

Vi moderater vill göra tvärtom. Vi vill ha fler hälsocentraler som finns nära där man bor. Vi tror även att mindre enheter är mera attraktiva att jobba på för många. Dessutom är det lättare för medarbetarna att lära känna sina patienter och kunna vara just navet i vården som vi alla vill.

Man har även försökt stänga enheter. Detta har vi fått veta eftersom personalen har fått information som de har tolkat som att de ska byta arbetsplats och verksamheten stängas igen. Vi har även sett hur man inte öppnar upp igen med full verksamhet  efter sommarstängning utan skyller på personalbrist.

Därför presenterar vi moderater idag vårt Hälsocentrallöfte.

Stopp för stängning av Hälsocentraler

Vi lovar att vi inte kommer stänga någon hälsocentral. Tvärtom, vi vill göra det möjligt att öppna nya.

Återställ krav på allmänläkare och distriktsköterska

Vi ska återställa kraven i Hälsovalshandboken med krav på att allmänläkare och distriktsköterska ska finnas på plats under öppettiderna. Vi ska även ställa krav på öppettider, men såklart göra det möjligt att ha längre öppettider om behov finns.  Vi vill återställa handbokens möjligheter för att kunna öppna nya centraler och även föra dialog med aktörer hur det kan ske.

Starta närakuter

Vi vill se över det primärvårdsakuta uppdraget där vi vill utveckla våra primrävsjourer till närakukter istället. Det skulle innebära att fler kan söka sig till dessa närakuter i länet istället för att åka till Gävle eller Hudiksvalls sjukhus akutmottagningar. Exakta innehållet får man titta på men den modell vi har i Ljusdal och Bollnäs ser vi gärna som förebilder.

Medarbetardriva enheter

Vi vill ge större makt till enhetscheferna och medarbetarna på respektive enhet. Varför kan man inte ha medarbetardrivna enheter. Vi har tidigare sagt att vi vill se över om det går att göra samma som med folktandvården d.v.s. driva detta i regionägt bolag. 

Sedan har vi flera förslag vi kommer jobba med efter valet:

  • Förtydliga uppdraget att samordna vården för sina patienter
  • Förenkla att öppna fler HC
  • Se över Primärvårdsuppdraget, vad ska det innehålla.
  • Få våra specialister att åka ut och träffa patienterna på HC
  • et tidigare Medarbetarlöftet ska även gälla primärvården(rättvis lön, fler kollegor, vårdplatser, ledarskap)
  • Extra ekonomiska satsningar på primärrvården. 


lördag 20 augusti 2022

Brister inom psykiatrin Gävle sjukhus

 Vi har kunnat läsa under fler år om många tragiska patientfall som påvisar brister inom psykiatrin i Gävle. Det är klart att media inte alltid ger en heltäckande bild men de patientberättelser som vi kan läsa om räcker för att se att det inte fungerar som det ska. Även medarbetare hör av sig och bekräftar de bilder som ges.

Vi har såklart lyft dessa frågor i de politiska forum vi finns i men möts alltid av att vi som politiker inte ska lägga oss i. Det kan handla om möjligheten för en ung patient att söka sig till annan vårdgivare eller vad som verkligen har hänt i ett uppmärksammat fall. Som vanligt så möts vi mest av tystnad från ledningen vilket är oroande. 

Vi ser även att köerna växer och fler väntar på att få den hjälp som de verkligen behöver. Där kan såklart pandemin påverka men det kan inte vara hela förklaringen och den värsta fasen av pandemin är över så man har haft möjlighet att jobba ikapp kön.

Vad kan vi då göra?

För det första så behöver vi gå till botten med de problem som finns inom verksamheterna. Varför slutar medarbetare och hur kommer det sig att vi har de brister och tillgänglighet vi har. Nu görs en genomlysning av regionen själva, vilket man kan ifrågasätta. Med tanke på den tystnadskultur som finns och rädsla att få sparken så krävs att en utredning görs av extern part som är helt oberoende av lojalitetsband mot ledningen.

Arbetsmiljön brister, som jag påpekat tidigare, inom stora delar av regionen och även inom psykiatrin. Det gör att medarbetare slutar och det är svårt att rekrytera och då blir pressen större på de som är kvar och det blir svårt att hinna med, där kommer vårt medarbetarlöfte göra skillnad. 

För att bryta de eventuella kulturer och brister som finns så får man inte vara rädd för att göra en organisationsförändring om så krävs så vi kan fokusera på denna viktiga verksamhet. 

Vi får inte heller dra oss ifrån att ta in externa aktörer som hjälper oss. Jag vet att det finns sådana som är beredda att hjälpa till men av ideologiska skäl så vägrar ledningen att göra det vilket är mycket tråkigt.

Det kommer säkert krävas mer resurser men samtidig löser inte mer resurser till en dysfunktionell verksamhet.

Sedan behöver vi politiker fundera på vilken roll vi ska ha i detta. Hur ska patientnämnden jobba med dessa ärenden, vilken roll ska hälso- och sjukvårdsnämnden ha. Det är klart att politiker inte ska gå in i enskilda fall, men hur kan vi fånga upp dessa berättelser och ta vårt politiska ansvar.

Det finns helt klart mycket som behöver tas tag i regionen när vi tar över makten efter valet. Där får den nya politiska ledningen inte backa. Tillsammans med våra medarbetare ska vi se till att psykiatrivården fungerar som den ska. Det är vi skyldiga våra länsinvånare.

Några klipp från en av länets tidningar

https://www.gd.se/2022-03-07/efter-pandemin--fler-far-vanta-pa-hjalp-hos-pressad-psykiatri

https://www.gd.se/2022-01-20/skylten-som-saknas-hos-psykiatrin-i-region-gavleborg

https://www.gd.se/2022-08-17/sjukskoterskans-kritik-mot-psykiatrin-i-gavle-saknas-grundlaggande-kunskaper

https://www.gd.se/2022-08-14/tvangsvardades-pa-slutenvardsavdelning--anda-kunde-johanna-skara-sig-sjalv

https://www.gd.se/2022-06-27/det-ar-otroligt-slitsamt--men-cheferna-tar-inte-till-sig

https://www.gd.se/2022-06-27/vardforbundet-det-ar-helt-oacceptabelt


söndag 7 augusti 2022

Medarbetarlöfte

 I veckan presenterade vi ett av våra löften inför valet. Det handlade om vad vi lovar att vi ska göra för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Vi har problem med att medarbetare väljer att säga upp sig i regionen. Många av dessa gör det för att de inte trivs och vill söka sig till en annan arbetsgivare(Sedan finns det såklart de som slutar av andra anledningar såklart). Det brukar vara så att det kommer i omgångar på olika avdelningar. Sist hörde vi om 1177 där medarbetare väjer att sluta. Förra året var det BB som drabbades och innan där har vi bl.a. hört om ambulansen och akuten som haft problem.

Vi gör många besök i våra verksamheter och träffar våra vårdenhetschefer och medarbetare där vi har gjort hundratals besök de senaste åren. En fråga som vi ställer när vi är ute är vad det är som gör att man slutar och varför vi har svårt att rekrytera. Ett av svaren vi får är att det brister i arbetsmiljön och då blir såklart följdfrågan, vad som präglar en bra arbetsmiljö.

Utifrån detta har vi nu presenterat några löften som vi går till val på. En del är såklart inte nya, utan har vi tjatat om länge och andra är nya för detta val.

Rättvisa löner

En viktig fråga som man lyfter är såklart lönen. Det kanske är det enklaste svaret men också en som kräver lite mer grävande. Det som framkommer då är att det inte är högre lön som är det viktigaste utan att man har en lön som är rätt jämfört med andra. Man vill att den som jobbat i flera år och är duktig ska ha mer i lön än den som är nyanställd och oerfaren. Man vill att kompetensutveckling ska lönas sig och ge mer i lön. Man tycker att den som sliter och är duktig ska tjäna mer. De som jobbar i en dygnet runt verksamhet ska kanske ha lite mer betalt än de som jobbar dagtid. Sedan vill man ha konkurrenskraftig lön jämfört med andra regioner och arbetsgivare. 

Så vi lovar att vi ska kämpa för rättvisa löner i regionen, enligt ovan.

Fler kollegor

Vi märker att man har en väldigt tight bemanning och blir därmed väldigt sårbara. Är någon sjuk eller har semester så måste de andra på avdelningen jobba extra eftersom det är svårt att hitta en vikarie som snabbt kan komma in i jobbet. Dessutom är det mer att göra ibland och mer krävande patienter och då har man inte möjlighet att förstärka bemanningen på avdelningen. Dessutom så har vi sommarsemestern som är svår att få till varje år. 

Så vi lovar därför att vi ska slåss för en högre grundbemanning

Fler vårdplatser

En orsak till dålig arbetsmiljö är att man inte känner att man räcker till. Det är ibland fler patienter än vad man har vårdplatser och bemanning för. Det innebär mer stress hos personalen och sämre vård för våra patienter när de hamnar på överbeläggningsplats eller i korridoren. I vissa fall så tvingas man skicka hem patienter som man kanske inte borde, detta för att ge platsen till en mer sjuk patient. Vi vill därför att man inrättar s.k. mellanvårdsplatser. Det är vårdplatser för de som är för sjuka att åka hem men för friska att vara kvar på sjukhuset. Dessa patienter tvingar man hem idag, vilket inte känns bra för våra medarbetare (och inte heller bra för patienterna såklart)

Så vi lovar att mellanvårdsplatser inrättas 

Ledarskap

Den fråga som kanske gett mest uppmärksamhet i media är att vi vill satsa på det lokala ledarskapet. Vi märker att det är en stor skillnad mellan olika avdelningar hur man trivs och hur många som slutar. Det kan vara en avdelning där få slutar och man har kö för att få jobba där. Medan grannavdelningen har stora problem. Det som då kan skilja är det lokala ledarskapet och vi vill därför satsa på just det lokala ledarskapet där vi ser till att vi har bra chefer som också har mandat att vara just ledare. Vi vill att man ska vara närvarande på avdelningen och att medarbetarna ska ha förtroende för sin chef. Är det sedan en avdelning där ledarskapet inte fungerar så ska man inte vara rädd att faktiskt entlediga chefen från uppdraget, vilket inte är samma sak som att få sparken.

Så vi lovar att satsa på det lokala ledarskapet

Utöver dessa fyra punkter så finns det mycket mer vi kan göra. Nytt politiskt ledarskap som präglas av lyhördhet, närvarande och engagemang. Sedan måste vi ändra kulturen inom regionen och få ett klimat där man vågar säga vad man tycker och lyfta fram det som inte fungerar. Det är endast genom att lyfta fram problem som man kan förbättra verksamheten. 

Våga plocka bort onödig administration och underlätta den nödvändiga. Idag är det alldeles för mycket tid som läggs på onödig administration. Våga säga att vissa saker ska vi inte göra längre. Och den administration som måste göras ska göras så effektivt som möjligt, allt för att öka tiden med patienterna. 

Detta medarbetarelöfte har tagits emot mycket bra av de medarbetare och fackliga företrädare som vi träffat på. Känns riktigt bra.


fredag 15 juli 2022

Svällande administration, näst mest i landet!

 Vi har tidigare i år fått rapporter om att administrationen sväller i regionerna. Där hamnar tyvärr Region Gävleborg på en andra plats på de regioner som ökat andelen administrativ personal. Den region som ökat mest är Region Stockholm. De förklarar med att antalet vårdval minskar antalet vårdanställda i regionens regi men det krävs fortfarande en administrativ överbyggnad. Jag har svårt att bedöma det men det låter kanske rimligt.

I Gävleborgs fall som är näst sämst(om man inte gillar mycket administration såklart) får vi inga förklaringar i SVDs artikel. Vi har inte infört mer privat vård utan tvärtom. Vi har återtagit ett av våra sjukhus i egen regi som tidigare drevs privat, men vi fick såklart både administration och vårdpersonal. 

Tittar man lite närmare på dessa siffror så är det intressant. Utifrån vår egen statistik som finns tillgänglig internt för alla kan vi se förändringen väldigt tydlig. Jag har bara tagit med sjukvården för att inte drunkna i all annan administrativ personal som finns på ledningsnivå och i andra förvaltningar. 

Antalet vårdpersonal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen maj respektive år.

Sjukvårdspersonal varav läkare varav sjuksköterskor
2016 4513st 740st 2146st
2019 4852st 867st 2172st
2022 5273st 941         2318st
Ökning:
2016 till2022 +17%
2019 till 2022 +9%

Antalet administrativ personal
2016 682st
2019 814st
2022 1010st
Ökning
2016 till 2022 +48%
2019 till 2022 +24%

Så vi kan enkelt se att antalet administrativ personal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ökat med nästan 50% mellan 2016 och 2022 samtidigt har antalet vårdpersonal ökat med endast 17% under samma period. 

Detta är såklart helt fel utveckling. Att antalet vårdanställda ökar är bra och nödvändigt men att administratörerna växer snabbare än vårdpersonalen är varken bra eller önskvärt. Det behöver inte heller vara såhär.

Vi behöver därför:
  • Fortsätt öka antalet vårdpersonal så vi kan öka grundbemanningen på våra avdelningar.
  • Anställningsstopp för nya administratörer, möjliggör att ersätta om någon slutar men var även restriktiv där.
  • Ta bort onödig administration, vi vet att det finns mycket som görs som faktiskt inte tillför patienten och vården någonting. 

tisdag 12 juli 2022

Vad händer med din hälsocentral efter valet?

 Jag och vi i oppositionen har under en längre tid påpekad och lyft upp de planer som majoriteten verkar ha när det gäller hälsocentralernas framtid. Det har tidigare uttalats att man vill ha färre och större enheter vilket man aldrig har stått upp för när vi lyft det. Man har ändrat i regelboken på så sätt så att man har försvårat för privata att etablera sig, det är nu i princip omöjligt. Man har tagit bort krav på öppettider och krav på läkar- och sjuksköterskekompetens. Man har pratat om att man göra om enheter till filialer och behålla patienterna hos regionen vilket skulle göra det mycket lättare att lägga ned enheter.

Nu ser vi förslagen komma fram om denna hälsocentralslakt som är på gång. Vi har fått till oss rykten/information som kommer från medarbetare och andra som är väl insatta att detta är på gång. När man sedan frågar vad som händer så backar man. Det senaste exemplet är Södertull hälsocentral där medarbetarna blev informerade om att efter sommarstängningen så ska man inte öppna igen. När jag sedan börjar ställa frågor kring detta till ansvarig chef så förnekar man att något sådant är på gång och senare samma dag kommer det ut information via media att förslaget är tillbakadraget. 

Så det fanns alltså ett sådant förslag och jag förutsätter majoriteten är informerad och involverad i detta men när det börjar hetta till några månader innan valet så drar man sig ur.

Ungefär samma sak hände Iggesund Hälsocentral. Där kom det fram information om att man inte heller skulle öppna igen efter sommarstängningen. Även där förnekade man det när vi i oppositionen börjar ställa frågor. 

Det är såklart ingen slump att två krisdrabbade hälsocentraler utsätts för samma sak. Så det finns säkert fler enheter som finns på avvecklingslistan men som ännu inte kommit till vår kännedom.

Vad händer med våra verksamheter när man gör på detta sätt. Att vi har svårt att rekrytera vet vi men det blir även så att medarbetarna söker sig ifrån en enhet som är under nedläggningshot. Rekrytering av nya blir dessutom mycket svårare för varför ska man söka sig till en enhet som de egentligen vill lägga ned. 

Därför krävs det ett maktskifte i regionen där en ny politisk ledning kan ta över och som sätter stopp för detta destruktiva arbetssätt mot våra egna enheter. Vi behöver en ledning som prioriterar den goda och nära vården på riktigt där alla våra hälsocentraler är viktiga. Personligen vill jag dessutom att vi ska ha fler hälsocentraler och inte färre och vi ska säkerställa en god tillgänglighet och en vård av högsta kvalité till alla länsinvånare. 

Så om du som väljare vill att just din hälsocentral ska vara kvar eller om du vill kunna välja på riktigt så krävs det att det sitter andra i den politiska ledningen än S,C,MP,V som styr idag.

Vallöfte:

Så ytterligare ett vallöfte från mig och moderaterna är att satsa på primärvården på riktigt där vi ska skapa trygghet och stabilitet.