söndag 7 augusti 2022

Medarbetarlöfte

 I veckan presenterade vi ett av våra löften inför valet. Det handlade om vad vi lovar att vi ska göra för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Vi har problem med att medarbetare väljer att säga upp sig i regionen. Många av dessa gör det för att de inte trivs och vill söka sig till en annan arbetsgivare(Sedan finns det såklart de som slutar av andra anledningar såklart). Det brukar vara så att det kommer i omgångar på olika avdelningar. Sist hörde vi om 1177 där medarbetare väjer att sluta. Förra året var det BB som drabbades och innan där har vi bl.a. hört om ambulansen och akuten som haft problem.

Vi gör många besök i våra verksamheter och träffar våra vårdenhetschefer och medarbetare där vi har gjort hundratals besök de senaste åren. En fråga som vi ställer när vi är ute är vad det är som gör att man slutar och varför vi har svårt att rekrytera. Ett av svaren vi får är att det brister i arbetsmiljön och då blir såklart följdfrågan, vad som präglar en bra arbetsmiljö.

Utifrån detta har vi nu presenterat några löften som vi går till val på. En del är såklart inte nya, utan har vi tjatat om länge och andra är nya för detta val.

Rättvisa löner

En viktig fråga som man lyfter är såklart lönen. Det kanske är det enklaste svaret men också en som kräver lite mer grävande. Det som framkommer då är att det inte är högre lön som är det viktigaste utan att man har en lön som är rätt jämfört med andra. Man vill att den som jobbat i flera år och är duktig ska ha mer i lön än den som är nyanställd och oerfaren. Man vill att kompetensutveckling ska lönas sig och ge mer i lön. Man tycker att den som sliter och är duktig ska tjäna mer. De som jobbar i en dygnet runt verksamhet ska kanske ha lite mer betalt än de som jobbar dagtid. Sedan vill man ha konkurrenskraftig lön jämfört med andra regioner och arbetsgivare. 

Så vi lovar att vi ska kämpa för rättvisa löner i regionen, enligt ovan.

Fler kollegor

Vi märker att man har en väldigt tight bemanning och blir därmed väldigt sårbara. Är någon sjuk eller har semester så måste de andra på avdelningen jobba extra eftersom det är svårt att hitta en vikarie som snabbt kan komma in i jobbet. Dessutom är det mer att göra ibland och mer krävande patienter och då har man inte möjlighet att förstärka bemanningen på avdelningen. Dessutom så har vi sommarsemestern som är svår att få till varje år. 

Så vi lovar därför att vi ska slåss för en högre grundbemanning

Fler vårdplatser

En orsak till dålig arbetsmiljö är att man inte känner att man räcker till. Det är ibland fler patienter än vad man har vårdplatser och bemanning för. Det innebär mer stress hos personalen och sämre vård för våra patienter när de hamnar på överbeläggningsplats eller i korridoren. I vissa fall så tvingas man skicka hem patienter som man kanske inte borde, detta för att ge platsen till en mer sjuk patient. Vi vill därför att man inrättar s.k. mellanvårdsplatser. Det är vårdplatser för de som är för sjuka att åka hem men för friska att vara kvar på sjukhuset. Dessa patienter tvingar man hem idag, vilket inte känns bra för våra medarbetare (och inte heller bra för patienterna såklart)

Så vi lovar att mellanvårdsplatser inrättas 

Ledarskap

Den fråga som kanske gett mest uppmärksamhet i media är att vi vill satsa på det lokala ledarskapet. Vi märker att det är en stor skillnad mellan olika avdelningar hur man trivs och hur många som slutar. Det kan vara en avdelning där få slutar och man har kö för att få jobba där. Medan grannavdelningen har stora problem. Det som då kan skilja är det lokala ledarskapet och vi vill därför satsa på just det lokala ledarskapet där vi ser till att vi har bra chefer som också har mandat att vara just ledare. Vi vill att man ska vara närvarande på avdelningen och att medarbetarna ska ha förtroende för sin chef. Är det sedan en avdelning där ledarskapet inte fungerar så ska man inte vara rädd att faktiskt entlediga chefen från uppdraget, vilket inte är samma sak som att få sparken.

Så vi lovar att satsa på det lokala ledarskapet

Utöver dessa fyra punkter så finns det mycket mer vi kan göra. Nytt politiskt ledarskap som präglas av lyhördhet, närvarande och engagemang. Sedan måste vi ändra kulturen inom regionen och få ett klimat där man vågar säga vad man tycker och lyfta fram det som inte fungerar. Det är endast genom att lyfta fram problem som man kan förbättra verksamheten. 

Våga plocka bort onödig administration och underlätta den nödvändiga. Idag är det alldeles för mycket tid som läggs på onödig administration. Våga säga att vissa saker ska vi inte göra längre. Och den administration som måste göras ska göras så effektivt som möjligt, allt för att öka tiden med patienterna. 

Detta medarbetarelöfte har tagits emot mycket bra av de medarbetare och fackliga företrädare som vi träffat på. Känns riktigt bra.


fredag 15 juli 2022

Svällande administration, näst mest i landet!

 Vi har tidigare i år fått rapporter om att administrationen sväller i regionerna. Där hamnar tyvärr Region Gävleborg på en andra plats på de regioner som ökat andelen administrativ personal. Den region som ökat mest är Region Stockholm. De förklarar med att antalet vårdval minskar antalet vårdanställda i regionens regi men det krävs fortfarande en administrativ överbyggnad. Jag har svårt att bedöma det men det låter kanske rimligt.

I Gävleborgs fall som är näst sämst(om man inte gillar mycket administration såklart) får vi inga förklaringar i SVDs artikel. Vi har inte infört mer privat vård utan tvärtom. Vi har återtagit ett av våra sjukhus i egen regi som tidigare drevs privat, men vi fick såklart både administration och vårdpersonal. 

Tittar man lite närmare på dessa siffror så är det intressant. Utifrån vår egen statistik som finns tillgänglig internt för alla kan vi se förändringen väldigt tydlig. Jag har bara tagit med sjukvården för att inte drunkna i all annan administrativ personal som finns på ledningsnivå och i andra förvaltningar. 

Antalet vårdpersonal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen maj respektive år.

Sjukvårdspersonal varav läkare varav sjuksköterskor
2016 4513st 740st 2146st
2019 4852st 867st 2172st
2022 5273st 941         2318st
Ökning:
2016 till2022 +17%
2019 till 2022 +9%

Antalet administrativ personal
2016 682st
2019 814st
2022 1010st
Ökning
2016 till 2022 +48%
2019 till 2022 +24%

Så vi kan enkelt se att antalet administrativ personal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ökat med nästan 50% mellan 2016 och 2022 samtidigt har antalet vårdpersonal ökat med endast 17% under samma period. 

Detta är såklart helt fel utveckling. Att antalet vårdanställda ökar är bra och nödvändigt men att administratörerna växer snabbare än vårdpersonalen är varken bra eller önskvärt. Det behöver inte heller vara såhär.

Vi behöver därför:
  • Fortsätt öka antalet vårdpersonal så vi kan öka grundbemanningen på våra avdelningar.
  • Anställningsstopp för nya administratörer, möjliggör att ersätta om någon slutar men var även restriktiv där.
  • Ta bort onödig administration, vi vet att det finns mycket som görs som faktiskt inte tillför patienten och vården någonting. 

tisdag 12 juli 2022

Vad händer med din hälsocentral efter valet?

 Jag och vi i oppositionen har under en längre tid påpekad och lyft upp de planer som majoriteten verkar ha när det gäller hälsocentralernas framtid. Det har tidigare uttalats att man vill ha färre och större enheter vilket man aldrig har stått upp för när vi lyft det. Man har ändrat i regelboken på så sätt så att man har försvårat för privata att etablera sig, det är nu i princip omöjligt. Man har tagit bort krav på öppettider och krav på läkar- och sjuksköterskekompetens. Man har pratat om att man göra om enheter till filialer och behålla patienterna hos regionen vilket skulle göra det mycket lättare att lägga ned enheter.

Nu ser vi förslagen komma fram om denna hälsocentralslakt som är på gång. Vi har fått till oss rykten/information som kommer från medarbetare och andra som är väl insatta att detta är på gång. När man sedan frågar vad som händer så backar man. Det senaste exemplet är Södertull hälsocentral där medarbetarna blev informerade om att efter sommarstängningen så ska man inte öppna igen. När jag sedan börjar ställa frågor kring detta till ansvarig chef så förnekar man att något sådant är på gång och senare samma dag kommer det ut information via media att förslaget är tillbakadraget. 

Så det fanns alltså ett sådant förslag och jag förutsätter majoriteten är informerad och involverad i detta men när det börjar hetta till några månader innan valet så drar man sig ur.

Ungefär samma sak hände Iggesund Hälsocentral. Där kom det fram information om att man inte heller skulle öppna igen efter sommarstängningen. Även där förnekade man det när vi i oppositionen börjar ställa frågor. 

Det är såklart ingen slump att två krisdrabbade hälsocentraler utsätts för samma sak. Så det finns säkert fler enheter som finns på avvecklingslistan men som ännu inte kommit till vår kännedom.

Vad händer med våra verksamheter när man gör på detta sätt. Att vi har svårt att rekrytera vet vi men det blir även så att medarbetarna söker sig ifrån en enhet som är under nedläggningshot. Rekrytering av nya blir dessutom mycket svårare för varför ska man söka sig till en enhet som de egentligen vill lägga ned. 

Därför krävs det ett maktskifte i regionen där en ny politisk ledning kan ta över och som sätter stopp för detta destruktiva arbetssätt mot våra egna enheter. Vi behöver en ledning som prioriterar den goda och nära vården på riktigt där alla våra hälsocentraler är viktiga. Personligen vill jag dessutom att vi ska ha fler hälsocentraler och inte färre och vi ska säkerställa en god tillgänglighet och en vård av högsta kvalité till alla länsinvånare. 

Så om du som väljare vill att just din hälsocentral ska vara kvar eller om du vill kunna välja på riktigt så krävs det att det sitter andra i den politiska ledningen än S,C,MP,V som styr idag.

Vallöfte:

Så ytterligare ett vallöfte från mig och moderaterna är att satsa på primärvården på riktigt där vi ska skapa trygghet och stabilitet. 


torsdag 7 juli 2022

Almedalen 2022

 Då år Almedalsveckan slut för detta år. Det var några år sedan som den genomfördes p.g.a. pandemin men nu var det dags igen. En vecka som blev annorlunda än tidigare. En komprimerad vecka på några färre dagar med färre aktörer och deltagare på plats. 

Men det som kommer kommas ihåg är såklart det fruktansvärda mord som begicks mitt inne i Visby där en medarbetare från SKR blev kallblodigt mördad när hon var på väg mellan två seminarium. Detta visar hur skört allt är och hur sårbar vår demokrati är. Trots detta fruktansvärda som hänt så får det inte begränsa oss i våra möjligheter att genomföra Almedalsveckor de kommande åren. Det är en unik och fantastisk arena där man som politiker, lobbyist eller bara samhällsengagerad medborgare kan samtala med politiker från alla partier och alla nivåer. Detta är något vi måste värna och hålla i.

Själv har jag under dessa dagar träffat många olika människor och organisationer. Att återigen få träffas här i Visby öga mot öga och samtala om vården, regionens och Sveriges utmaningar ger mycket. 

Detta år blev det inte fullt så många seminarier som man gick på utan det blev mer samtal på tu man hand med olika samhällsaktörer. Flertalet av de samtalen kretsade kring arbetet i Gävleborg med våran egen digitala vårdapp. Man har väckt stort intresse från Regionen runt om i landet och man vill veta hur det nu fungerar, och om det fungerar. Intressant att samtala kring just vilka utmaningar den digitala vården gör men samtidigt hur kan man utveckla det ytterligare.

Sedan har man såklart träffat många politikerkollegor man inte sett på ganska länge vilket också är viktigt att höra hur läget är runt om i landet och vad vi kan lära oss av varandra.

Nu blir det några lugnare veckor med lite ledighet. Valrörelsen är planerad och den 1:e augusti kör vi igång igen.


söndag 19 juni 2022

Ny har det så omtvistade sprutbytet startat i Gävle

 Idag kunde vi läsa i tidningen om att man nu har startat sprutbytesverksamheten eller lågtröskelmottagning som det numer heter.

Från början var tanken att man skulle erbjuda nya rena sprutor till våra narkomaner, man lämnar in en använd spruta och får en ren tillbaks. Detta för att minska smittspridningen av hepatit och Hiv bland våra narkomaner. Sedan har man ändrat syftet till att vara en mottagning dit man lockar narkomaner med rena sprutor men att man där ska få en sådan kontakt att man får dem att sluta missbruka.

Att vi gör det vi kan för att minska missbruket i länet är såklart bra men frågan vi ställt oss är om detta verkligen ger de effekter man påstår. Vi har under de år detta har diskuterat efterfrågat underlag som stödjer deras påstående och förhoppningar, men vi har ännu inte sett några sådana. Därför är vi moderater i Gävleborg emot att sådan verksamhet startas. Vi hade hellre sett att vi jobbar med uppsökande verksamhet och försöka hjälpa dem mer på plats där de faktiskt håller till.

Vi har idag ca 200 sprutnarkomaner i länet. Långt ifrån alla bor i Gävle så man förväntar sig att de som finns i andra delar av länet ska ta X-tåget/bussen till Gävle för där få sprutor och man ska då med hjälp av samtal komma på bättre tankar och sluta missbruka.

Jag tror det är en naiv inställning. Jag tror inte de kommer åka till Gävle, men det får utvärderingen visa. När man nu startat så är det 15 personer som har sökt sig till mottagningen och går regelbundet, enligt artikeln blir det alltså en person per dag som dyker upp där. Hade det inte varit bättre om dessa medarbetare tillsammans med kommunerna jobbat med uppsökande verksamhet. 

Jag tror inte heller att man kommer minska smittspridningen av hepatit särskilt mycket. Hur många av dessa 15 har hepatit eller HIV som man kan undvika? Detta för uppföljningen visa.

Sedan ska man få dessa 15 att sluta missbruka. Eftersom ingen har kunnat visa hur många man fått att sluta på andra håll i landet så antar jag att det inte riktigt händer. Men även detta får uppföljningen visa.

Detta har alltså drivits igenom av rent ideologiska skäl utan tydligt vetenskapligt stöd som visar att detta ger de effekter som de påstår. I vanliga fall jobbar vi med sjukvård som har vetenskapligt stöd eller beprövad erfarenhet. Men här kan man alltså inte påvisa något sådant.

Sedan är denna fråga, som jag skrivit tidigare, en fråga som splittrar alla partier. Så det finns även moderater i Gävleborg och i övriga landet som är för detta. Vi har såklart även diskussioner med dem. Men Moderaterna i Gävleborg har ändå landat in i att vi inte är för detta så länge man inte kan påvisa att det faktiskt har de effekter man vill uppnå. Ska det dessutom göras så vill vi inte att den förläggs granne med en gymnasieskola. För risken är om detta blir populär verksamhet så kan det samla missbrukare kring denna verksamhet och då bör den inte vara vid skolan. 

Vi vill att man istället ska ha uppsökande verksamhet. Sök upp dessa människor i sin miljö där de är och försök där hjälpa dem. För ingen vill att de inte ska få hjälp.

Nästa steg i detta arbete kommer vara att man ska inrätta s.k. brukarrum/fixrum. Det är en verksamhet där man ska kunna injicera sina droger på ett tryggt sätt. Vad blir steget efter det, fria droger till våra narkomaner?


torsdag 16 juni 2022

Bättre arbetsmiljö/arbetsvillkor och fler kollegor inom vården

Det finns några frågor som det pratas mycket om inom sjukvården. En är våra medarbetares villkor och arbetsmiljö. När vi har mätt detta så ser vi att det även är en viktig fråga för de som inte jobbar inom vården. 

Vi har under årens lopp sett hur många medarbetare väljer att sluta. Det kan vara en verksamhet som har det svårt under en viss tid så att medarbetarna lämnar och söker nya jobb. De slutar för att det finns ett missnöje med arbetsvillkoren eller ledarskapet. Det kan även vara så att när andra kollegor slutar så väljer man själv att söka sig vidare, det blir en nedåtgående spiral. När folk slutar så är det svårt att rekrytera. 

Så det finns några saker som vi politiker behöver ta tag i

Trivas på jobbet

För att medarbetarna ska göra ett bra jobb och vilja stanna kvar så ska man trivas på sin arbetsplats och med sin arbetsgivare. Det är klart att det alltid finns saker som kan bli bättre och då är det viktigt att ledningen är där och lyssnar och tar till sig vad som kan bli bättre. Sedan kan man inte alltid få som man vill men att bli lyssnad till och ha en bra dialog gör att man trivs. 

Fler kollegor

En orsak till att man väljer att lämna är att vi har en väldigt utsatt bemanningssituation. Vi har inte några extra medarbetare som kan hugga i när det blir tungt under en period eller om man är sjuk så finns det ingen vikarie att ta in. Konsekvensen blir att de som redan jobbar får jobba ännu mer. Man vet inte helt enkelt om man kommer hem efter sitt arbetspass eller om man måste stanna kvar. Vi kan ju inte bedriva en vård utan medarbetare. Hade det varit lite luft i systemet så hade det varit enklare när någon är bort eller är sjuk.

Minska onödig administation

De flesta som jobbar inom vården gör det för att man vill jobba med människor och hjälpa människor och ge dem bra vård. Man blir ofta frustrerad över all administration som behöver göras, det rör sig om journalföring där man skriver in samma uppgifter på fler ställen. Register och rapporter som ska göras. Man har gjort IT-systemen på så sätt att det krävs många olika inloggningar och utrustning som inte gör det snabbt och enkelt.

Det finns uppgifter som inte tillför patienten och vården av denne någonting. Ska vi verkligen göra sådana uppgifter? Det är dags att vi prövar vad som måste göras och vad vi faktiskt kan strunta i. Det kan även var uppgifter man skriver in som ingen sedan ens kollar på, ska vi verkligen göra dem då? Det som sedan ska göras måste vi se till att det görs så effektivt som möjligt

Lön

Lön kommer ofta upp som en viktig del när man pratar om arbetsvillkor. Samtidigt så när man sedan ställer en del följdfrågor så slutar det nästan alltid med att det finns andra saker som påverkar arbetsmiljön mer. Man kan kompensera en dålig arbetsmiljö kortsiktigt med högre lön men det håller aldrig i längden. Däremot ska man ha rätt lön och en bra och förutsägbar löneutveckling. Det som gör ett bra jobb ska också ha bra betalt. 

Ledarskap

Till sist så är ledarskapet en viktig parameter för att trivas på jobbet. Då rör det sig om det närmaste ledarskapet först men även ledningen högre upp påverkar detta. Har man brister i ledarskapet högst upp(då menar jag även politiken) så sipprar det ned till cheferna ute i verksamheterna. Därför måste vi jobba med just ledarskapet. Vi påbörjade en resa för flera år sedan inom regionen men min känsla, och information jag får till mig, visar tyvärr på att det har blivit sämre igen.

Så vallöfte från mig

  • Ett bättre lyssnade, engagerat och närvarande ledarskap på alla nivåer
  • Ta bort onödig administration och den som måste göras ska göras så effektivt som möjligt
  • Anställ fler kollegor som gör att det finns luft och flexibilitet i systemet. Det råder brist på nya medarbetare därför måste vi få de som jobbar att stanna kvar.

Om mindre än 100 dagar är det val. Vill du få till en förbättring när det gäller arbetsmiljö, arbetsvillkor och ledarskap så krävs en ny regionledning. Rösta för en sådan.

tisdag 14 juni 2022

Gårdsförsäljning av alkohol

 En fråga som vi borgerliga partier drivit i många år är att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Detta innebär om du är producent av exempelvis öl så får man idag bara server ölen du tillverkar men inte sälja några flaskor till besökarna att ta med sig hem. Detta strider mot det alkoholmonopol vi har.

Nu finns det förslag på att man ska möjliggöra att sälja en liten volym till dina besökare på ditt bryggeri eller Whiskeyfabrik. Detta har regeringen pressats fram att föreslå från centerpartiet och liberalerna i och med januariavtalet.

Så nu är det en remiss ute till alla regioner i landet att svara på hur detta skulle påverka just din region. Vad jag vet så svarar de flesta regioner på detta och jag blev lite förvånad när Gävleborg inte vill svara. Med tanke på att det är samma regeringsunderlag som regionledning i Gävleborg så förväntade jag att man skulle ta detta seriöst och svara, men så ville man inte. 

Därför tog vi initiativ på styrelsen senast där vi hade förberett ett svar i sann liberal positiv anda. Det borde funnits alla förutsättningar att få en majoritet för detta med tanke på att just centern drivit detta så hårt.

Men jag blev förvånad när centerns representant lämnade mötet när detta skulle hanteras. Majoriteten föreslog då att vi skulle skicka detta på ytterligare beredning där vår folkhälsoenhet skulle få ge sin syn. Eftersom den möjliga majoriteten inte fanns i styrelsen så gick vi med på det och vi fick även med att man skulle begära anstånd att svara eftersom remisstiden var på väg att gå ut.

Så nu inför dagens styrelse så kom då förlaget från majoriteten(samma partier som är regeringsunderlag). Man väljer att inte svara på remissen eftersom detta är en politisk fråga som avgörs i annan församling.

Men hallå!! Vi svarar på många remisser som sedan beslutas av riksdag och regering. Det är ju det som är själva grejen med att man skickar en remiss innan beslut, så man vet vad andra tycker och vilka konsekvenser

Sanningen är att man inte är överens inom majoriteten och sossarna tillåter inte att centern röstar enligt sin övertygelse. Centerns företrädare har haft hög svansföring i detta men när det kommer till skarpt läge i Gävleborg så viker regionens centerpartister ned sig för sossarna. Detta är något som väljarna bör känna till. 

Vill man ha riktigt borgerlig politik i regionen så finns det andra alternativ att rösta på. Jag hoppas verkligen att väljarna ser detta och man väljer något av oss andra borgerliga partier, och då så klart moderaterna i främsta hand men även L och KD fungerar bra.