torsdag 30 mars 2023

Fullmäktige med ett bra samtalsklimat (för en gångs skull)

I veckan har vi återigen haft regionfullmäktige. En av dagarna genomförde fullmäktige en utbildning om hur man kan stärka fullmäktiges makt. Vi pratade även en del om samtalsklimatet mellan oss politiker i regionen och hur det kan förbättras. Det var helt klart en bra utbildning där vi fick möjlighet att reflektera över våra uppdrag och vad vi kan göra för att göra så bra som möjligt med våra nya uppdrag.

Idag hade vi själva fullmäktigemötet med en ganska mager lista med ärenden på dagordning. Däremot var det en rad interpellationer och frågor som behandlades. Interpellationer och frågor är ett viktigt demokratiskt verktyg som ger oppositionen möjlighet att lyfta aktuella frågor för debatt. Ambitionen från oss i den nya majoriteten är att försöka hantera dessa frågor så seriöst vi bara kan och ge de svar vi kan ge.

Tidigare genom åren har samtalsklimatet blivit tuffare och tuffare med någon form av bottennapp på senaste fullmäktigemötet, idag var det något helt annat. Kanske är det så att vår utbildning vi genomförde gav effekt vilket får ses som positivt. Känslan när man åkte hem var bra och jag hoppas att alla i fullmäktige kände lika dant. 

En fråga som kom upp i debatten var om den nya majoritetens politiska överenskommelse. Jag förstår att man efterfrågar den och det är andra som gärna vill sätta tänderna i den också. 

Vi har från allra första början sagt i den nya majoriteten att den sakpolitiska överenskommelse som finns kommer att kommuniceras via budget. Redan när vi presenterade budget och plan för 2023-2025 så gav vi tydliga besked att vi kommer jobba lite annorlunda genom att ha ett längre perspektiv. 

Dessutom så kommer vi vara tydligare hur vi ska följa utvecklingen för att se att vi går åt rätt håll. Därtill kommer vi också lägga en del konkreta uppdrag varje år som kommer genomföras och följas upp. Detta för att få en tydligare styrning och uppföljning. Exempelvis så gav vi ett uppdrag att revidera hälsovalshandboken under 2023. Och det är klart att vi i vår politiska överenskommelse har många delar som just handlar om primärvården och hur vi vill förändra hälsovalshandboken, vilket nu kommer jobbas in i den nya handboken. Vi gör en mindre justering nu till 2024 men har för avsikt att göra ett större arbete inför 2025.

Det är klart att de som inte är vana att jobba på detta sätt kan tycka att det är lite konstigt utan gärna vill ha ett Tidöavtal som man kan nagelfara. Men jag tror att detta sätt blir mycket bättre och mer relevant. Vi kan kommunicera när de olika delarna genomförs istället för att nu redan lyfta fram det som kommer göras senare under mandatperioden. 


fredag 17 mars 2023

Två dagar med verksamhetsbesök på Gävle sjukhus

Denna vecka fick jag möjligheten att göra besök i våra verksamheter. Alltid kul att komma ut och träffa våra medarbetare och höra dem berätta om sin verksamhet.

I onsdags var det besök på Onkologen där vi fick en bra genomgång om deras viktiga arbete. Vi pratade om cancervården men också den så viktiga palliativa vården. Det känns att det är en väl fungerande enhet där medarbetarna trivs och man har ett bra klimat. Men det märks också att det är mycket för dem att göra och det är en liten speciell verksamhet med tanke på att man jobbar med många palliativa patienter och dessa anhöriga. Efter att själv ha upplevt den palliativa vården som anhörig på slutet så förstår man att det krävs det där extra för att ta hand om såväl patienten men även få tid att sitta ned och prata med de anhöriga. Intressant också att höra deras tankar kring de förslag som vi pratat mycket om, Mellanvård och Hospice. Men sedan ser man att det finns mycket att göra med våra lokaler och behovet av att Framtidsbygget blir klart. Men det känns inte bra att det drar ut så mycket på tiden för de som idag är de utslitna och gamla lokalerna som ska rivas blir ju kvar där i flera år. Det kändes som våra medarbetare börjar ge upp om att få nya lokaler, det pratas och planeras men man känner inte att det blir något. 

Så igår besökte vi en annan väl fungerande enhet på sjukhuset, Gastromottagning och Endokrinmottagningen. En liten mindre enhet där medarbetarna trivs och då blir det intressant att få inspel på vad det är som gör att man trivs på jobbet. Just att det är en mindre enhet där man får vara med och styra sitt egna arbete är en viktig faktor. Man tar hand om sina patienter som man känner väl och hjälper dem. Att ha bra kollegor som man trivs med är såklart också en grundförutsättning. Att man sedan har en bra chef visste jag redan men det märks när man kommer in. Vi fick även veta om hur man nu jobbar med Dexa-mätningar för att mäta bentäthet och benskörhet. Även diabetessköterskorna och fotvården fick möjlighet  att berätta om sitt jobb. 

Två mycket bra och inspirerande besök som ger mycket energi.

Nu har jag avslutat veckan med att i ett par dagar träffa mina förbundsordförandekollegor i landet där vi har haft bra och kreativa samtal med partiledning och riksorganisationen. Nu är det dags att ta helg.

 

fredag 24 februari 2023

Ett år sedan kriget startade

 Idag är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Ett fruktansvärt krig pågår i Europa och vi får se och höra fruktansvärda berättelser om den grymhet som krig innebär. Det finns aldrig några krig som bedrivs på ett bra sätt men just detta är exempel på hur illa det kan vara. Man respekterar inte några människor utan ger sig på allt och alla, barn, skolor, sjukhus. Ingen kommer undan rysslands fruktansvärda grymhet. 

Ryssland som många i omvärlden trodde nog att man skul
le kunna inta Ukraina ganska enkelt. Det är ändå en av världens största krigsmakter. Men det visar att det är inte alltid som antalet slår engagemang och kvalité.

När det nu idag är ett år sedan man startade kriget så är det värt att påminna oss om det som händer. Vi har från Väst gett vårt stöd och support till Ukraina och tack vare det kan man hålla i motståndet. För om man inte lyckas med det vad blir då nästa steg.


Även vi i Gävleborg påverkas av kriget. Vi kan se hur priserna ökar och inflationen nu tar fart. Vi hade knappt lämnat pandemin och påbörjat återhämtningen när detta händer. Vi har även tagit emot flyktingar från Ukraina som sökt sig hit vilket är en självklarhet. Även om det inte är en lösning på kriget så är det viktigt. 

Idag så uppmärksammar vi kriget och visar vårt stöd till Ukraina och alla Ukrainare. Allt lidande som de får utstå är värt allt stöd man kan ge. Vi hoppas nu att Ukraina håller emot och kriget snart kan avslutas. Men verkligheten gör nog att det kommer ta lång tid innan ryska krigsmakten lämnat landet och man återuppbyggt Ukraina. Men såren som finns i de människor som överlevt och kommande generationer kommer ta otroligt lång tid att läka. 


onsdag 22 februari 2023

Hur lågt kan det debattklimatet sjunka?

 Förra veckan genomförde vi återigen ett fullmäktige som går till historien som någon form av lågvattenmärke. Regionfullmäktige är den högst beslutade demokratiska församlingen i länet där de politiska topparna sitter i länet. Man kan därför förvänta sig att just denna församling föregår med gott exempel med god ton och en bra politisk debattklimat. 

Jag har suttit några år och kan konstatera att klimatet har försämrats genom åren. När jag började så reagerade jag på att det var hög debattnivå och det fanns en ömsesidig respekt mellan de olika lägren, man kunde ha hårda debatter men i pausen var man goda vänner. Men allt som tiden gått så har det försämrats och nu när sossarna förlorade makten så har det sjunkit som en sten. 

Jag hade ingången i att om vi som den nya majoriteten agerade som vi ville att den gamla majoriteten skulle ha gjort och den nuvarande oppositionen agerar som man ville att vi i den gamla skulle ha gjort så kommer det bli riktigt bra. Det känns numer som man gör precis tvärtom. 

Så på fullmäktige förra veckan kunde vi höra och se hur man använder allt mer härskartekniker, det kan röra sig om att medvetet inte vad motståndarna heter eller förminskar och osynliggör våra kvinnor som deltar i debatten. Det kan även röra sig om hur man osynliggör ordförande genom att inte tacka för ordet. Men vi har även hört genom åren hur man kallar oss för fascister, schizofrena och andra tillmälen. 

Men värst av allt är nog ändå hur man sitter i salen och öppet hånskrattar åt motståndares inlägg och i pauser ger gliringar och nedlåtande kommentarer. 

Hur ska vi få fler att vilja engagera sig i regionpolitiken när man beter sig så. Man har synpunkter på att få kanske är uppe i debatten, men hur ska man få fler att aktivt delta när man blir påhoppad och nedtryckt av motståndarsidan.

Själv försöker jag verkligen se till att skilja på sak och person. Därför använder jag hellre titel än namn, tackar för bra inlägg och initiativ som tas. Förstärker gärna det andra säger och försöker hålla mig till saken som debatteras. Men det är klart att jag inte alltid lyckas med det. Jag försöker därför kolla på fullmäktige efteråt och på det sättet se om jag utrycker mig så som jag har tänkt mig och förväntar mig att jag ska göra.

Jag brukar även ta fram en del intressanta klipp från talarstolen för att kunna påminna oss om hur det uppfattas och det finns helt klart en del att fundera över,

Men jag är hoppfull. Om vi tillsammans kan ta tag i detta så har vi framtiden i våra egna händer. Jag tror ingen vill att det ska vara som det är.


Vet inte vad motståndaren heter


Kallar andra för rasister

måndag 6 februari 2023

Sista kapitlet i Regionens vindkraftsäventyr

 Så då kom slutkapitlet på vindkraftshaveriet i Regionen. Vi anmälde regionen för några år sedan till Slöseriombudsmannen i och med att den gamla majoriteten, S,C,V,MP beslutade att köpa in två vindkraftverk i Småland. Vi visste då att det skulle bli en förlustaffär vilket det nu visat sig vara det värsta slöseriet i Sverige 2022.

Det finns många historier som är komiska men samtidigt blir man förskräckt hur politiker kan slösa med skattebetalarnas pengar. Det fanns inte då några som helst betänkligheter att sätta sprätt på 80miljoner kronor i rent politisk syfte. Haveriet har sedan dess blivit ännu värre där projektet kantats med stora problem och verken har aldrig fungerat som tänkt. Man har haft problem med fladdermöss, dålig teknik och t.o.m blivit gripen av polis när tjänstemän från regionen bröt sig in i kraftverken. 

Så nu äntligen såldes de och man fick några miljoner för dem men förlusten tar sig till historiska nivåer så man t.o.m. bli utnämnd till det värsta slöseriet under 2022. Frågan är om man inte skulle kräva skadestånd från de ansvarslösa politiker, som mot all rimlighet, tog beslut om att inköpa dessa. 

Jag hoppas verkligen att vänstergänget i regionen har lärt sig något på detta haveri. För det första att man ska lyssna på oss som kan räkna och förstå hur saker och ting fungerar. För det andra att man alltid ska vara försiktig med andras pengar. För det tredje behöver man inse att man inte ska låtas förblindas av ideologiska skygglappar utan våga ompröva sina beslut.

Jag har i alla fall lärt mig att inte ge vika för populistiska vänsterprojekt utan alltid stå upp för vad som är rätt och fel och göra allt för att stoppa liknande slöseri.


söndag 5 februari 2023

Frihet är trygghet även inom kulturen

 Just nu pågår en regionalpolitisk debatt mellan vänsterpolitiker och oss i den nya majoriteten i regionen. Vänsterns frustration kommer ifrån att vi inte har ställt oss bakom deras kulturplan och att vi inte anammar deras kulturpolitik och retorik rakt av.

Vi har i den nu beslutade kulturplanen prioriterat andra saker än de som vänstern vill lyfta fram. Vi har bl.a. lyft fram kultursektorn som en viktig del i den regionala tillväxten och tagit bort de politiska kraven på att kulturutövarna ska jobba med miljöfrågor. Vi har även tagit bort detaljstyrning som handlar om att man ville prioritera vissa delar inom slöjden och i detta fall quer- och gerillaslöjd. 

Om nu kulturen ska vara fri, vilket vi på papperet är överens om, så är det bra om man tar bort politiska pekpinnar i vår kulturplan. Det motsatte sig de tre vänsterpartierna(V,S,C) såklart.

Vi har även i vår budget sagt att vi vill se en högre intäktsfinansiering på våra kulturintuitioner. Detta för att göra kulturen mer oberoende av offentliga bidrag. Vi moderater anser att genom att göra sig oberoende av offentliga bidrag så ökar man sin frihet. Det gäller för de personer som går från bidrag till jobb med egen inkomst eller som företag som inte är beroende av offentligt stöd men det gäller även kulturen. Kan man skapa sina egna intäkter även där så blir man mer fri att skapa sin kultur som man själv vill. För oavsett vilken politisk färg en politiker har så vill man gärna styra, även kulturen.

Sedan tror vänstern att ingen är villig att betala för kulturen och att den måste vara avgiftsfri för att vara intressant. Jag tror att det är tvärtom. Genom att man tar en avgift så skapar man större intresse, vad sedan den ska ligga på kan man såklart diskutera. Detta bekräftas även när man talar med enskilda kulturutövare eller kulturarbetare på våra intuitioner. Men eftersom vänstern även vill styra retoriken inom kultursektorn så är detta inget som man öppet pratar om, man är inte fri att känna att man kan utrycka sig som man vill.

Så det är dags att vi högerpolitiker återtar initiativet i kulturfrågorna och vågar stå upp mot vänstern. Jag är helt övertygad om att den nya regionmajoriten kommer göra det och att det kommer tjäna kulturen och kulturutövarna väl.

https://www.gd.se/2023-02-04/blir-nasta-frihetsreform-hogre-avgifter

https://www.gd.se/2023-02-01/var-bild-av-kulturen-ar-inte-lika-dyster

https://www.gd.se/2023-01-27/miljopartiet-star-bakom-en-fri-kultur-for-alla-oavsett-planbok

https://www.gd.se/2023-01-23/fattiga-kulturarbetare-ar-inte-fria

https://www.gd.se/2023-01-15/vi-gor-kulturen-friare


söndag 29 januari 2023

Nu ska den centrala administrationen effektiviseras

 I veckan genomförde vi i den nya regionmajoriteten vårt första regionstyrelsemöte. För vissa var detta det första mötet och man blev chockad över den ton och politiskt klimat som finns i rummet. Jag antar att oppositionen är lite extra spänd och gärna vill synas och höras i och med att det webbsänds så det finns för allmänhetens beskådan. Jag antar att man även var lite nervös inför att för första gången vara i opposition och inte veta riktigt hur man ska göra och tänka, men det kommer nog bli bättre.

Vi beslutade bl.a. om direktiv för hur man ska genomföra genomlysningen över den centrala administrationen. Detta viktiga beslut skapar såklart en del oro i organisationen med tanke på att man ska gå igenom vad vi gör och om det går att göra saker effektivare eller kanske t.o.m. sluta med vissa delar. Oppositionen var såklart upprörd, "hur ska man kunna utreda utan att ni säger vad som ska bort och vad som ska vara kvar". Det är just det som är själva grejen med denna utredning, d.v.s. ta reda på vad vi gör och om det går att göra på annat sätt.

Våra direktiv gick kort ut på

  • Utredningen gäller bara Regionstyrelseförvaltningens verksamhet(ca 800anställa och en omsättning på 2mdr)
  • Se vad som görs och vad som vi är skyldiga att göra och inte.
  • Ta fram hur respektive verksamhet finansieras, är det via skatteanslag, internfinansiering eller via annan extern finansiering som ex. 1:1 medel eller riktade statsbidrag.
  • Ingen del av det som görs får flyttas till annan förvaltning i syfte att spara pengar på regionstyrelsen
  • Se hur andra regioner jobbar och gör en benchmarking med lämpliga regioner
  • Förslag på åtgärder ska tas fram som motsvarar 2, 5 resp. 10% av styrelsens omsättning(Exkl vårdvalet) Detta motsvarar 40, 100 resp 200mnkr.
  • Utredningen ska vara klar till arbetet med budgetförutsättningar d.v.s. maj
  • Under tiden ska det råda restriktivitet på åter och nyanställningar, läs anställningsstopp.

Detta tyckte oppositionen var otydligt, men det var ganska väntat. De ville dessutom skjuta på beslutet en månad för att kunna läsa på ärendet och komma med motförslag.

Mycket av diskussionen på veckans styrelsemöte handlade om formalia mer än politik men jag tror nog att när våra arbetsformer sätter sig så kommer vi kunna prata mer politik. Men något som både den nya oppositionen och vi i majoriteten behöver fundera på är hur vi utrycker oss och vilket klimat vi skapar.