måndag 12 juli 2010

En mer nyanserad bild av sosse-center styret i landstinget vore bra

Idag skriver GD om den nya majoriteten i landstinget. Det vore bra ifall en lite mer nyanserad bild kom fram av hur den nyagamla majoriteten fungerar. Vårdvalet vill man ge sken av att det är en konsekvens av den nya majoriteten, vilket inte stämmer. Det är riksdagen som har beslutat om ett obligatoriskt vårdval. Vi lyckades få till en bred överenskommelse om hur vårt vårdvalsystem skulle se ut i Gävleborg, där vi i Samverkan Gävleborg var en pådrivande part. Tyvärr kan vi nu se hur majoriteten väljer att bryta denna viktiga uppgörelse genom att förbjuda entreprenörer att etablera s.k. filialer. Detta är bara början om de röd-gröna får makten. Vi vet att utan etableringsfrihet så hade aldrig vårdcentraler i Alfta, Hofors, Söderhamn och Sandviken startats. Man vill endast tillåta privata entreprenörer där man inte konkurerar med landstingets egna hälsocentraler. Centern lyfter gärna fram att den nya majoriteten upphandlar Bollnäs sjukhus. Den upphandlingen beslutades under förra majoriteten, alltså innan centern valde att byta sida. Man har fortsatt att ha ett positivt ekonomisktresultat, vilket är positivt, men detta resultat beror endast på att landstingen har fått extra stadsbidrag från regeringen och att skatteintäkterna är högre än väntat. Fortfarande går hälso- sjukvården med stora underskott trots kraftiga uppräkningar flera år i rad. Om man jämför vårdresultat så är öppna jämförelser från SKL och socialstyrelsen det verktyg vi använder. I dessa jämförelser ligger vi numera sist i ranking, vi har dessutom tappat några placeringar mellan 2008 och 2009. Att personalen är frustrerade och flyr landstinget är något som inte berörs, vilket är allvarligt. Kort och gott så är det inte mycket nytt med den nya majoriteten.

1 kommentar:

  1. Patrik, du har helt rätt! En borgerlig väljare som inte vill ha fortsatt s-styre i vårt län gör klokast i att rösta på Nya Moderaterna.

    SvaraRadera