torsdag 8 juli 2010

Extra resurser till kommuner och landsting från Alliansregeringen

Idag har alliansregeringen meddelat att man skjuter till ytterligare extra resurser till kommuner och landsting för 2011. Det ekonomiska läget är ansträngt för vissa av våra kommuner och landsting. De flesta av de som har ekonomiska bekymmer är röd-gröna landsting. För andra finns inte behov av dessa extra resurser för att bibehålla den verksamhet man har idag. Lösningen för landstinget Gävleborg är inte extra resurser utan vi måste använda de resurser vi har på ett bättre sätt och få kontroll på kostnadsutvecklingen. De senaste åren har vi klarat positiva resultat men dessa är endast tack vare extra resurser från regeringen och högre skatteintäkter än planerat. Det finns ingen koppling mellan ekonomiska resurser och hög kvalité inom sjukvården, vi har idag Sveriges högsta landstingskatt men vi ligger tyvärr sist i kvalitetsjämförelser mellan landstingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar