tisdag 2 september 2014

Kan du lova mer personal på Gävle sjukhus?

Länets tidningar har satsat inför valet med en ny hemsida där väljarna ges möjlighet att ställa frågor till oss politiker. Intresset är mycket stort och många frågor strömmar in. Det som tidningarna nog inte räknade med var att även frågor som inte kommunerna hanterar skulle dyka upp.

Jag har noterat att det är ganska mycket frågor om länets sjukvård och kollektivtrafik, och dessa frågor hanteras av landstinget och inte kommunerna. Jag försöker svara på alla dessa frågor så gott det bara går. Nu har även tidningarna gjort artiklar om hur vi har svarat. Och det är mycket intressant att läsa övriga partiers svar.

En fråga som dyker upp är om vi kan lova att det blir mer vårdpersonal på Gävle sjukhus. Jag noterar att i stort sett alla partier svarar ja på den frågan. Om nu alla partier i majoriteten tycker att det behövs mer personal hur kommer det sig då att det är personalbrist och att man har minskat på personalen under de senaste åren.

Socialdemokraterna kör nu även fram deras nationella förslag om traineeplatser inom vården. De föreslår att man ska inrätta traineeplatser i Landstinget Gävleborg. Varför finns inte dessa platser redan i Landstinget Gävleborg, här har sossarna styrt i 100 år? Man hävdar också att man ligger bra till bemanningsmässigt. Frågan man ställer sig då är om de över huvudtaget har besökt vården.

Vi moderater tycker att vi ska se över bemanningen, vi får många signaler om att det ofta fattas personal. Det är inte bara antalet personer som jobbar som är viktigt utan det är viktigt att man har rätt kompetens på rätt plats. Detta är något som blir väldigt tydligt när man träffar personalen. Vi kan därför lova att vi kommer göra någonting åt bemanningsproblematiken.

2 kommentarer:

 1. Hej Patrik!
  Jag arbetar med barn och ungdomar inom sjukvården inom Landstinget i Gävle.

  Utöver uppenbara problem som att ledningen inte tillvaratar vår kompetens och kunskap när olika beslut ska fattas samt att vi är underbemannade inom de flesta yrkeskategorier så har jag funderat på varför ingen har gjort något åt all administration som tar så mycket av vår tid från våra huvudpersoner i sammanhanget - barnen, ungdomarna och deras anhöriga.

  Vi ska skriva journaler i Melior, boka och registrera (innan och efter besök) i Elvis, avvikelserapportera i Platina, boka utrustning/lokaler i Outlook, beställa hjälpmedel i Websesam, registrera KVÅ osv.

  Varför inte göra en översyn över hur stor del av våra arbetsdagar detta tar? Högt upp på min önskelista står smartare it-system som är användarvänliga. Varför kan inte de olika systemen vara ihopkopplade eller tom finnas i samma program? Det vore en önskedröm. Som det är nu så måste man in i alla dessa femtielva program och som ett exempel kan jag nämna att man måste hålla reda på hur patientens personnummer ska skrivas in i de olika systemen för att det ska fungera (med/utan århundrade, med/utan bidestreck, med/utan möjlighet att leta rätt på pat utan att fylla i de sista fyra siffrorna).

  Det är frustrerade att behöva spendera så mycket tid framför datorn istället för med pat. För mig personligen har det dessutom inneburit problem med värk.

  Genom åren har det administrativa stödet minskat och "vakmästar-tjänster" har dragits in. Detta lägger också massor av nya praktiska uppgifter på oss och tar tid från patientarbetet.

  Jag tror att det finns jättemycket tid som vi kan ta från det administrativa och ge till patienterna. Visst finns det administration som är nödvändig och viktig, men jag tror att man kan miska ner på det och göra det smidigare.

  SvaraRadera
 2. Du har helt rätt. Vi måste se över vad som måste göras i den patientnära administrationen. Att man registrerar samma sak flera gånger är effektivt. Man har även tagit bort mycket av den support som har funnits till våra verksamheter.

  Man arbetar nationellt med att få ned antalet system, men det finns mycket som vi kan göra hos oss i Landstinget Gävleborg. När jag är ute och praktiserar på våra avdelningar så ser jag hur mycket tid man lägger ned på alla dessa system, det som har slagit mig är också hur mycket manuella moment det är för att få allt registrerat.

  Till detta måste vi även se över den centrala administrationen för att frigöra så mycker resurser som möjligt till sjukvården.

  SvaraRadera