tisdag 2 september 2014

Mer besök på Söderhamn sjukhus

Idag var vå återigen på besök på Söderhamns sjukhus. Vi får signaler från flera håll om att det pågår förändringar på sjukhuset som vi inte känner till. Därför valde vi idag att besöka två av våra enheter där.

Vi har hört om hur det pratas om att smärtmottagningen ska läggas ned på Söderhamns sjukhus. Vi försökte därför få till ett besök där, vilket inte var så lätt. När man söker information på landstingets interna telefonsystem så verkar det inte finnas någon som arbetar på smärtmottagningen på Söderhamns sjukhus. I vilket fall som helst så har de enligt systemet inga telefoner där. Nu visade det sig att det finns några personer som arbetar där.

Så idag så fick vi möjlighet att sätta oss ned med dem och höra hur de arbetar och hur de ser på framtiden för sjukhuset. Smärtenheten i Söderhamn har hela Hälsingland som upptagningsområde. Man har blivit av med sin läkare som tidigare kom dit och tog hand om patienter så nu ska alla läkarbesök ske i Gävle. Däremot kan man än så länga få göra sjuksköterskebesök där.

Tyvärr så har man inte resurser att ta hand om alla som har behov av deras kompetens. Allt för många av remisserna skicks tillbaks till remittenten vilket ofta är primärvården. Det påminner om situationen för rehab, där man också skickar tillbaks många remisser på grund av att man inte har resurser att ta hand om patienterna.

Det finns en oro för vad som ska hända med sjukhuset i Söderhamn. Majoriteten planerar att riva stora delar av sjukhuset och frågan vi har ställt oss är vad för verksamhet man vill ha kvar där. Det vill man inte svara på.

Vi noterade även idag att man har flyttat på ungdomsmottagningen till sjukhuset istället för att finnas på en mer central plats i Söderhamn. Detta har vi i politiken inte fått någon information om. Vi vet att motsvarande flytt i Hudiksvall är på gång och där har frågan blivit en politisk strid.

Vi i Samverkan Gävleborg vill att man tar fram en framtidsplan för Söderhamns sjukhus där det framgår vilka verksamheter som ska finnas där och hur lokalerna kan utformas på bästa möjliga sätt. Vi vill även att man ser över möjligheten för utökad mottagningsverksamhet i Söderhamn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar