torsdag 14 juli 2016

Tuff mediavecka för den rödgröna regionledningen

Den röda regionledningen har haft en tuff mediavecka. Både SVT, P4 och tidningarna har granskat problematiken med att vår personal flyr och vi blir tvungna att ta in hyrpersonal. Nu lyfter man även fram hur detta påverkar patientsäkerheten och tryggheten för våra patienter. Även de nationella TV-nyheterna har uppmärksammat detta i ett par dagar och allt som ofta så är det just Region Gävleborg lyfts fram som där problemen är som störst. Ingen från den politiska ledningen ställs till svars eller rättare sagt de ställer inte upp på intervjuer eftersom de har semester. När sjukvården krisar och allmänheten vill ha svar så har man som politiker inte någon semester, där är det bara att kavla upp ärmarna och ta sitt ansvar.

Redan i början på veckan blev jag kontaktad av Sveriges radio P4 Gävleborg och de önskade att jag tillsammans med någon från majoriteten skulle vara med och diskutera problematiken med att barnmorskor säger upp sig i Gävleborg och man tvingas ta in hyrbarnmorskor. Det slutade med att jag ensam idag deltog i radion eftersom ingen av majoritens 7 regionråd hade tid att på något sätt vara med i radio, vart finns det regionala ledarskapet och ansvaret?

Vi har under flera år påpekat problemen med personalflykten, det började med läkarna som drog sedan var det akutens personal som försvann därefter slutade 40 av ambulansen 200 medarbetare och nu har personalflykten nått kvinnokliniken. Redan när läkarna sa upp sig i protest ville vi i oppositionen att ledningen skulle ta tag i problemet. Istället för att jobba med frågan förnekade man då som nu att det inte finns några problem och skyller på att det är ett nationellt problem.

Varje medarbetare som slutar i protest är ett misslyckande för Regionen. Vi måste ta hand om våra medarbetare och få dem att trivas. Detta gör man genom att lyssna på deras synpunkter och oro och skapar en bra arbetsplats där man trivs med sina kollegor, arbetsmiljön och ledningen, andra har lyckats med detta varför kan inte Region Gävleborg göra det. Tyvärr så ser ledningen sina medarbetare som en resurs man lätt kan byta ut och då känner medarbetarna sig bara som en schemarad i bemanningsschemat. Dessutom har ledningen inställningen att passar det inte så är det bara att sluta. Och sedan när de väl gör det får de som är kvar jobba ännu hårdare och ledningen ser inte sambandet.

Det som socialdemokraterna nu säkert kommer föreslå är att förbjuda hyrläkare, då har man inte förstått någonting över huvud taget. På vilket sätt blir Region Gävleborg en bättre arbetsgivare när man stoppar användandet av bemanningsföretag. Personalen slutar för att man inte trivs och man väljer andra arbetsgivare istället. Man väljer inte främst bemanningsföretagen utan helt andra arbetsgivare eller andra yrken för den delen.

Jag är mycket oroad över framtiden för Regionen, ser de inte problemen så kommer de inte heller göra någonting åt det. Vi i oppositionen har tröttnat på majoritetens passivitet och kommer ta tag i detta utifrån vår roll som opposition. Vi kan alltså inte besluta om en ny inriktning men vi kan påvisa problemen och lägga fram konkreta förslag på vad man kan göra åt det. Tyvärr så brukar majoriteten inte bry sig, men skam den som ger sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar