torsdag 4 augusti 2016

Oansvarigt beslut om vård till papperslösa

Återigen kommer det exempel på regionledningens ogenomtänkta beslut. Igår rapporterade Sveriges Radio om problemen med att genomföra beslutet om att papperslösa ska ha rätt till all hälso- och sjukvård i Gävleborg. Detta var ett beslut som det diskuterades mycket i Regionstyrelsen och sedan fullmäktige i februari.

Först är frågan om det är rätt att de som befinner sig olagligt i Sverige ska ha rätt till all form av sjukvård. Att de har rätt till akutvård eller rättare sagt vård som inte kan anstå är självklart men är det verkligen rätt att man ska har rätt till all vård exempelvis kosmetisk operation, åtgärdande av ärrbildningar, åderbrock, sjukgymnastik eller insemination. För mig är detta mycket tveksamt att en person som ska avvisa från landet men vägrar och håller sig gömd ska kunna söka all vård eller att andra EU-medborgare kan söka sig till Sverige och få fri sjukvård, för denna vård blir i praktiken helt gratis för dem.

Detta beslut är mer ideologiskt betingat från miljöpartisterna i länet. Miljöpartiet är för helt fri invandring d.v.s. att alla har rätt att söka sig till Sverige och bosätta sig här och ta del av det svenska välfärdssystemet. I en ren utopi kan jag hålla med om att alla människor på jorden ska ha rätt att bosätta sig vart man vill, men detta är inte realiserbart. Jag är övertygad om att vi måste ha en reglerad invandring som bygger på mänskliga rättigheter och att alla har rätt att söka asyl i EU/Sverige men att man också ska respektera ett avslagsbeslut och då lämna landet. Så detta beslut var en ideologisk eftergift till miljöpartiet för att man skulle få ihop en politisk majoritet i regionen.

Nu fattade fullmäktige ändå detta beslut och det får vi respektera, men då anser jag att de styrande måste ta ansvar för det och ha en plan för hur det ska implementeras. Så igår fick vi rapporterat att detta inte fungerar i praktiken, vilket även vi i oppositionen fått signaler om innan. Det fanns ingen som helst kostnadskalkyl innan beslutet och man hade inte gjort någon konsekvensanalys av beslutet, detta trots att frågan hade beretts i 1,5år. Vi efterfrågade detta under fullmäktigedebatten och hur man tänkt sig implementera beslutet, vi fick inga svar då och inga svar i radion igår.

Regionmajoriteten fattar alltså beslut utan att fundera på hur det ska implementeras och vad det eventuell kommer kosta och det finns en rad praktiska problem som måste belysas.

De praktiska problemen som vi lyfte upp består i bl.a:


  • Hur ska man veta om en person som befinner sig olagligt i Gävleborg bor här eller inte? Är man här olagligt tror jag inte man skriver sig på en adress, blir ganska lätt för polisen att verkställa utvisningsbeslutet i så fall.


  • Hur ska vården betalas. Idag har vi ett vårdvalsystem som bygger på att alla vårdgivare får ersättning för de patienter som är listade på den vårdcentralen. Finns man inte i systemet kan man inte heller lista sig och vårdcentralen kan inte få ersättning för den vård de ger.


  • Har man ingen adress så kan inte patientavgiften faktureras. Eftersom vi inte längre kan betala med kontanter utan alla avgifter faktureras så kommer dessa patienter helt slippa att betala patientavgiften. Vad händer då med likställighetsprincipen d.v.s. att alla måste behandlas lika, ska vi då avskaffa alla våra avgifter eller är det så att man vill att de som befinner sig olagligt i landet har helt gratis sjukvård medan vi andra betalar?


  • Om nu Gävleborg ger vård till dessa grupper men andra landsting inte gör det hur blir det då med den likvärdiga vården? Det enda rätt är att man på nationell beslutar detta och även där tar det ekonomiska och praktiska ansvaret.

Så detta är, som så många andra beslut från s-ledninge, helt ogenomtänkt och de tar inte några som helst ansvar för de beslut de fattar vilket blev väldigt tydligt under debatten i radion igår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar