tisdag 22 augusti 2017

Biogasbussar eller inte?

Regionens kollektivtrafik är idag helt fossilfri d.v.s. våra bussar drivs av förnyelsebart bränsle. Det som används är framförallt HVO men också biogas används i begränsad omfattning. Nu pågår det diskussioner om vad framtidens kollektivtrafik ska drivas av.

För mig som miljömoderat så är det utsläppen som jag vill bekämpa. Jag varken kan eller ska avgöra vad som är framtidens bränsle eller teknisk lösning. När vi gör upphandlingar av kollektivtrafik så är minskade utsläpp vi ska ställa krav på och inte specifika tekniska lösningar.

Häromdagen var jag tillsammans med företrädare från majoriteten i regionen och fick berättat för oss om Gästrike Återvinnare och Gävle energis biogassatsning. Det är alltså stora investeringar som gjorts, till största del Gävle kommun,  i en biogasanläggning i Forsbacka. Denna investering är gjord på kalkyler som innebär att regionen ska kräva att våra bussar drivs av biogas.

Vad är då problemet?

Biogas är en dyr lösning, kostnaden uppskattas vara ca 25% högre för biogasbussar än för traditionella bussar. De höga kostnaderna består inte bara i dyrare bränsle utan i högre slitage och driftskostnader för fordon. Totalt sett motsvarar detta ca 30mnkr i ökade kostnader för stadsbussarna i Gävle. Dessutom krävs stora investeringar för att klara av att tanka dessa bussar. Andra som gjort liknande satsningar drar sig nu undan dessa och vi vet att bussbranschen inte är särskilt intresserad av att använda biogas. Vissa tillverkare slutar att tillverka bussar som drivs av biogas.

Regionen ska göra en ny upphandling av stadsbussarna i Gävle med start 2020. Det är alltså dessa bussar som Gästrike Återvinnare och Gävle kommun vill att vi ska ställa krav på biogas. Det är alltid vanskligt att ställa krav på tekniska lösningar vid upphandlingar och framförallt i detta fall. Se bara vad som hänt med andra framtidsbränslen i branschen exempelvis Etanolen som var det bränsle som skulle användas för ett 10tal år sedan. Då investerade vissa kommuner i detta ”framtidsbränsle” men ångrar detta bittert idag. Knappt någon kör på etanol längre!

Vad är då framtidens bränsle?

Det korta svaret är att det vet vi inte. Branschen pratar om elbussar som framtidens lösning men problemet idag är produktionen av litiumjon-batterier (som är de bästa idag). Vissa pratar om bränsleceller som bygger på att vätgas omvandlas till el i en bränslecell som sedan driver elmotor.

Det som är intressant är att teknikutvecklingen inom batterier och bränsleceller går mycket snabbt. Det finns redan idag batterier som är billigare att tillverka och som inte har den miljöbelastning som dagens litiumjonbatterier har. Nya sätt att tillverka vätgas utvecklas och även bränsle till bränsleceller utvecklas, redan idag kan man använda vatten och salt för att producera el i en bränslecell.

Med detta vill jag bara påvisa att utvecklingen går snabbt och vi vet inte idag vad som är framtidens lösning.

Men vad kommer regionen göra?

Jag har noterat att ansvarigt regionråd redan är såld på biogas och vill ställa krav på det. Jag kan acceptera en sådan lösning under ett villkor och det är att Gävle kommun tar de extra kostnader för biogasbussarna. Jag är alltså inte beredd att stänga vårdplatser för att våra bussar ska drivas av biogas, men det verkar det socialdemokratiska regionrådet vara.

Jag anser även att vi inte bara ska ställa utsläppskrav på våra bussar utan även miljökrav för passagerarna och då framförallt krav på lågt buller, här kanske vi kan komma överens men då kan vi inte ställa krav på biogas i en upphandling.

Men det är väl som alltid med länets sossar, det är lätt att göra av med andras pengar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar