fredag 22 mars 2019

Vem ska göra vad i vården?

De senaste veckorna har jag haft förmånen att besöka flertalet av regionens verksamheter i länet. Att sätta sig ned med våra medarbetare för att höra efter hur deras vardag ser och lära sig verksamheten är riktigt inspirerande och intressant. Dessutom är det mycket uppskattat, vi får ofta höra att vi är de enda som besökt dem.

Vår moderata målsättning i regionen är att besöka alla våra verksamheter inom de kommande åren. Det kommer innebära att jag och min rådskollega kommer göra verklighetsbesök någon dag i veckan, året runt under hela mandatperioden. Än så länge har vi besökt ca 30 olika verksamheter på tre månader.

Den här veckan har vi besökt Capio hälsocentraler i Gävle, Regionens egna hälsocentral i Hofors och idag besökte vi mobila teamet och palliativa teamet. Det kommer till att börja med vara mycket fokus på primärvård och de verksamheter som jobbar tillsammans inom det området. Vi gör detta för att få så bra information som möjligt för att kunna utveckla primärvården och gå mot en god och nära vård, (vilket är något alla pratar om men ingen kan förklara vad det innebär).

Min slutsats så här långt är att det är många olika aktörer som har liknande uppdrag och det är svårt för mig, medarbetarna och för patienter att förstå vem som gör vad. Exempelvis så har vi infört mobila team i länet, detta utifrån inspiration från andra län. Detta team gör besök i hemmet för de patienter som har behov av det, de flesta är primärvårdspatienter som skulle ha tagits hand om av någon av våra hälsocentraler. Men när det är läkarbrist och svårt med resurser så förenklar det om det finns ett gemensamt team som tar hand om den delen, vilket detta mobila team skulle kunna vara.

Däremot så gör vissa av våra hälsocentraler detta inom sitt vanliga uppdrag och då bli frågan, vem ska göra det egentligen? För sedan så kommer det till finansieringen. Det som görs av vissa hälsocentraler finansieras via vårdvalet medan det som Mobila teamet gör har en annan finansiering.
Till detta har vi även den kommunala hemsjukvården som ansvarar för sjukvård i hemmet och inte nog med det så finns även palliativt teamen som också gör besök hos vissa palliativa patienter i hemmet.

Som ni märker så blir det snurrigt, och ingen har egentligen koll på vad den andra gör. Dessutom kan man ställa sig frågan om vården vi ger är likvärdig med tanke på att det är så många aktörer och funktioner som gör samma sak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar