söndag 29 september 2019

Arbete pågår med vår strategi för länets utveckling

Just nu pågår arbetet med att mejsla fram strategi för länets utvecklingen. Det görs av olika samhällsaktörer så som regionen, kommunerna, våra företag och civilsamhället.

För mig och oss moderater handlar detta mycket om att skapa tillväxt. Det kan låta typiskt oss moderater att prata om det men det är den krassa verkligheten. Vi måste skapa förutsättningar för en ekonomisk tillväxt som gör att vi får mer pengar till länets invånare men också till våra kommuner och regioner. Dessa pengar kan i sin tur användas för att utveckla välfärden och skapa mervärde för dom som bor här. Och rent konkret handlar det om att vi måste bli fler gävleborgare och det måste arbetas fler timmar.

Därför blir jag orolig när jag hör andra politiker ha fokus på helt andra saker i denna strategi. Exempelvis var det ett resonemang för ett tag sedan som jag tog del av om att för länets utveckling vore det bra om Ovako i Hofors stängde sin produktion. Motivet var att det skulle vara bra för miljön och därmed bra för den hållbara utvecklingen i länet. Det är sådana resonemang hos beslutsfattare som gör mig mycket orolig. Jag blir dessutom riktigt upprörd när jag hör dessa och de flesta verkar hänga på. Vad vore Gävleborg utan våra fantastiska industrier så som Holmen, Sandviken, Korsnäs och Ovako bara för att nämnda några. Gävleborg var tidigare Sveriges främsta industrilän och vi har tyvärr tappat den positionen och det verkar så som vissa på vänsterkanten bejakar en sådan utveckling med motivet att de tär bra för den hållbara utvecklingen.

Sedan är vår uppgift att göra länet attraktivt att leva och bo i. Det hjälper inte att ha många företag om varken företagarna eller de som jobbar där vill bo i vårt län. Här vill vi göra det mer intressant för människor att stanna här men även att få flera att flytta hit. Därför har vi moderater föreslagit att vi ska erbjuda en medflyttarservice. Vilket är en funktion, såklart ett privat företag som sköter detta, som hjälper människor att flytta hit och etablera sig här. Det kan handla om att hjälpa dem att hitta bostad, skola till sina barn eller bara att komma in i samhället. Det måste även finnas många olika typer av jobb, så när en ingenjör flyttar hit så finns det även finnas intressanta jobb åt den medlfyttande juristen eller sjuksköterskan o.s.v.

Det kommer även krävas att vi skapar attraktiva livsmiljöer och upplevelser som skapar trygga och harmoniska länsinvånare. Det ska vara mer intressant livsmiljö att bo i vårt län än i Stockholm eller annat av de angränsande länen. Man måste även känna en stolthet över att bo här så man pratar gott om vårt län och våra kommuner till andra runt om i världen. Allt detta måste såklart också finnas med i vår strategi men det får inte göras på bekostnad av tillväxten.

Vi moderater jobbar nu med vårt remissvar och jag räknar med att allt detta är saker som vi kommer lyfta in, sedan blir det min uppgift som regionråd att kämpa för att fler ska förstå dessa sammanhang så vi får en strategi som hjälper oss utveckla länet och inte stjälpa det samma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar