tisdag 1 oktober 2019

Amatörmässig hantering av sjukhusets fastighetsinvesteringar

Idag läste vi om man ska utöka lungavdelningen på Gävle sjukhus på bekostnad av Strokeenheten. Det är klart att Lungan tycker det känns bra med större lokaler medan Strokeenheten blir frustrerad när de blir av med lokaler, och de är ju redan trångbodda som det är.

att man ska ta delar av Strokeenhetens lokaler och göra om dem till Lungan motiveras med att man inte får plats på sjukhuset vilket känns märkligt. Senaste fem åren har man på Gävle sjukhus minskat antalet vårdplatser från 380 till 311 d.v.s. 69 platser. Det motsvarar ungefär 3-4 vårdavdelningar. Att det då är fullt på sjukhuset känns märkligt, vad har man gjort med dessa vårdavdelningar de senaste åren.

Jag tror att det istället är ett tecken på att investeringsprocessen inte fungerar. Man har startat Framtidsbygget för några år sedan där vi ska investera 3 miljarder på Gävle sjukhus(och ytterligare 2miljarder i Hudiksvall) Detta görs utan någon direkt plan och utifrån några förväntade behov.

Regionen fastighetsfrågor sköts väldigt amatörmässigt från ledningen. Man har ingen koll på vilka behov som finns och det finns inte heller någon plan. Däremot så har man köpt konsulter för 90miljoner vars arbete fick kastas i papperskorgen. Man kör fram sporadiska investeringsbeslut utan att de kan kopplas till några framtida behov. Man sprider ut sjukhusets verksamheter över hela Gävle och det utan någon som helst tanke och effektivitet.

Man har istället valt att bygga upp en extra fastighetsavdelning som ska jobba med Framtidsbygget, denna avdelning kostar 40miljoner per år vilket motsvarar hela den avdelning som sköter resten av vårt fastighetsbestånd. Jag har dessutom fått signaler från personer som är intresserad av sådana jobb inom fastighetsbranschen att man inte söker sig till regionens Framtidsbygge p.g.a. vår amatörmässiga hantering av dessa frågor. Detta bekräftas också genom att man har svårt att få sökande till de administrativa tjänster man annonserar om.

Jag har lyft viktiga frågeställningar om våra investeringar och lagt konkreta förslag under alla år jag varit aktiv som politiker i Regionen. En del saker har vi fått gehör för men det känns som man nu tappat greppet helt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar