lördag 28 september 2019

Hospicedebatten fortsätter

I veckan släppte vi vårt andra avsnitt av Podden Region Gävlebor med Stenvard & Strömberg. Vi kommer leverera ett avsnitt i månaden där ambitionen är att släppa det sista torsdagen varje månad. Denna gång blev det dock några dagar tidigare. Anledningen var att detta avsnitt handlade om den Palliativ vården och den frågan var aktuell på regionfullmäktige i onsdags.

Avsnittet hade rubriken – Tills döden skiljer oss åt. Ett ganska tufft ämne men väldigt viktigt. Jag träffade för ett par veckor sedan Lasse som berättade om sina upplevelser från den Palliativia vården i Gävle vilket man kan höra i avsnittet. Syftet var att få fram denna berättelse innan regionfullmäktige med förhoppningen att den politiska majoritet skulle lyssna på den och höra hur vården kan fungera och att det finns efterfrågan på Hospice vilket är en vårdform som våra länsinvånare inte har tillgång till.

Debatten höll på i ett par timmar och blev stundtals ganska hätsk. Problemen som vi upplevde var att man inte lyssnade på vad vi hade att säga. Majoritetens slutsats var att alla vill dö hemma och ingen i länet var intresserad av att vara på ett Hospice i Gävle. Man försökte även påskina att den palliativa vård vi har idag fungerar utmärkt och att vi ville sluta med den och bara erbjuda Hospice, vilket såklart inte stämmer.

Vi försökte förklara att detta var ett komplement och ytterligare alternativ är efterfrågat. Sedan kunde vi även påtala att det som man lovade 2014 inte var uppfyllt avseende specialiserade palliativa vårdplatser och Palliativa teamet.

Åter till podden……

I avsnittet vi hade gjort inför denna debatt handlade som sagt om Lasse och hans upplevelser. Det är en stark berättelse hur vården kan fungera eller rättare sagt inte fungera. Lasse är inte ensam om dessa upplevelser utan det finns flera sådana berättelse. Vi fick höra hur man placerar Palliativa patienter på korttidsboenden i kommunen utan adekvat hjälp under dygnets alla timmar. Det som var kanske mest provocerande var att man marknadsförde detta korttidsboende som Hospice vilket det absolut inte är.

Lyssna på avsnittet via Spotify eller SoundcloudVi kunde även i podden förklara vissa begrepp och hur ansvaret för de olika delarna ser ut.

Brytpunktsamtal
Det är vid detta samtal som man går från botande behandling till lindrande. Man planerar där tillsammans med patient och anhöriga hur vården den sista tiden ska se ut och vart den ska bedrivas. Vissa patienter lever sedan kanske bara någon dag medan andra kan leva i något år.

Allmän palliativ vård
De allra flesta kommer efter brytpunktsamtalet in i den allmänna Palliativa vården (ca 80% hamnar här) Det är framförallt kommunerna som ansvarar för detta och vården sker oftast i hemmet men kan även vara på ett särskilt boende eller ett tillfälligt boende s.k. korttidsboende.

Specialiserad palliativ vård
Om man kräver mer insatser från vården så hamnar man i den särskilda palliativa vården (ca 20% ska vårdas här) I Gävleborg är det tyvärr bara 2,5% som vårdas i denna form, enligt rapport från palliativa registrets senaste rapport. Här finns det tillgång till särskilda läkare och specialistutbildade sjuksköterskor. Det krävs att man med kort varsel kan sätta in smärtstillande och ångestdämpande läkemedel. Ansvaret för denna vård ligger hos regionen. Denna vård sker oftast på sjukhuset på vanlig vårdavdelning. Man försöker även bedriva den i hemmet och på kommunens boende men då med stöd av det Palliativa teamet. Hospice skulle även kunna vara en enhet där man bedriver specialiserad palliativ vård.

Palliativa team
Det Palliativa teamet är en särskild enhet som finns på fyra ställen i länet. Där finns särskild kompetens med läkare och sjuksköterskor som tar hand om de särskilt vårdkrävande palliativa patienterna. De jobbar mycket med konsultativt stöd till annan vård men de gör även en del hembesök. Tyvärr så jobbar de inte kvällar och helger utan då ska den vanliga vården sköta dessa patienter, hemsjukvård(sjuksköterskor) och primärvården(läkare).

Hemsjukvård
Hemsjukvården bedrivs av kommunerna och det var några år sedan som de tog över den från regionen. Den består av sjuksköterskor och undersköterskor som gör hembesök hos patienterna. De sköter även patienter på boenden om det finns behov av det. Det finns alltså ingen läkare här utan det ansvarar vårdcentralen för.

Hospice
Hospice är en vårdform som fokuserar på mer än bara sjukvård. Här ser man till helheten hos patienten och dess livssituation. Det krävs en särskild vårdinrättning för detta där det finns tillgång till läkare, sjuksköterskor och annan personal. Det är en vårdform som är relativ ovanlig i Sverige, finns totalt 15st enheter. Här ses man som gäst och inte patient och man blir inskriven här och har en plats ända fram tills man dör.

Korttidsboenden
Är en kommunal boendeform som är tillfällig. Det är som ett särskilt boende(äldreboende) där man är inskriven under en kortare tid. I Gävle fungerar det så om man är tvungen att åka till sjukhuset så blir man av med platsen efter 24h, vilket gör att man inte känner sig trygg.
Som ni märker så finns det mycket att säga om detta och vi moderater har under många år drivit frågan om att utveckla den palliativa vården där vi ser det som självklart att även våra länsinvånare ska ha tillgång till Hospice.

På nästa regionfullmäktige kommer vi diskutera denna fråga igen, då ska vi behandla en revisionsrapport som riktar skarp kritik till regionen om hur vi bedriver den palliativa vården. Vi kommer även behandla en motion från Liberalerna som förslår att man bygger ett Hospice på Gävle sjukhus i samband med Framtidsbygget.

Så frågan kommer leva vidare, och som min regionrådskollega Camilla sa på fullmäktige. VI kommer inte ge oss förrän även vi har ett(eller fler) Hospice i länet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar