lördag 12 oktober 2019

Viktigt besök på BUP gävle

I veckan besökte vi Barn och Ungdomspsykiatrin i Gävle, den s.k. Gula villan. Vi pratar ofta om den ökande psykiska ohälsan hos våra barn och ungdomar men ytterst få pratar om vad vi kan göra åt det. Vi hade bra samtal med de ansvariga där vi fick höra hur de arbetar med sina patienter. Vi kunde även prata om hur de ser på utmaningarna och vad som kan göras mer för att få våra ungdomar att må bättre. Vi pratade även om hur slutenvården fungerar och behoven av vårdplatser för deras patienter. Det har även skrivits i tidningen om kommunernas köp av HVB-hem vilket ökar.

Det har även varit diskussioner den senaste tiden om att ta bort möjligheten att söka BUP utan remiss och möjligheten att söka sig till privat vårdgivare, vilket vi såklart ville få deras syn på. Frågan är ännu inte avgjord utan kommer upp på regionstyrelsen på onsdag nästa vecka och sedan på regionfullmäktige.

Vi fick med oss tre råd från de ansvariga på BUP

1. Inga fler vårdplatser
Barnen/ungdomar ska inte vårdas på vårdavdelningar, de blir lätt institutionaliserade där. Då är det bättre man tar hand om dem på typ HVB hem eller annat anpassat boende eller i öppenvården.

2. Fixa lokaler
De har undermåliga lokaler, deras gruppsamtal sker i källaren och i anslutning till personalens lokaler. Det är trångt och för exempelvis att kunna göra drogtester så måste man använda väntrummets toalett, vilket är den ända där man kan vara två samtidigt. Lokalerna är helt enkelt inte byggd för denna verksamhet men ändå har man varit i Gula villan under många år. Det krävs helt nya lokaler för denna verksamhet där man kan samla deras andra verksamheter. I och med Framtidsbygget var tanken att de skulle flytta in i gamla LOV:ens lokaler på området, men det verkar inte ha blivit så. Det ryktas även om att man ska bygga nytt på Södertull åt dem, vilket varken vi eller de gillar.

3. Mer pengar till verksamheten
Det krävs mer resurser om de ska lyckas med sitt uppdrag att bryta utvecklingen. Det går inte möta den ökande ohälsan med mindre resurser.

Till detta har vi moderater en rad förslag på åtgärder bl.a. vill vi att man satsar mer på de tidiga insatserna. Regionen bör ta ett större ansvar för elevhälsan. Mycket av de problem som finns beror på att just elevhälsan och skolan inte fungerar.

Görs inget NU så kommer vi få tillbaks större problem i form av stora grupper som befinner sig i utanförskap. Vi får aldrig ge upp kampen utan varje unge ska få samma möjligheter att utvecklas, detta oavsett vart man bor eller vart man kommer ifrån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar