lördag 11 januari 2020

Ingen hjälp från Region Gävleborg för barn med dyslexi

Idag skriver tidningarna om hur regionen nu väljer att ta bort möjligheten att få dyslexiutredning av vår region. Motivet är att man vill prioritera logopederna till andra patientgrupper och att det inte är en sjukdom som går att behandla om man har dyslexi. Dessutom tycker man att kan söka sig till andra regioner om man vill få en sådan utredning gjord. Att det dessutom ligger en ekonomisk aspekt på detta är ju också självklart.

För det första är det viktigt att påpeka att även för dessa barn gäller att skolan ska ge det stöd de behöver och det krävs inte någon diagnos, som jag skrivit om ADHD-barn tidigare. Här är det problem eftersom skolorna oftast kräver en diagnos för att man ska få hjälp. Skolorna kan också göra dessa utredningar själva men när det är svår dyslexi så är det viktigt att sjukvården finns till för dessa barn.

Att som barn ha problem med att läsa en såklart ett stort problem. Utan insatser så kommer man efter och kan få stora problem och det i sin tur kan leda till att man hamnar i direkt utanförskap och alla konsekvenser det för med sig. Det blir ju svårt att klara av studier och vi vet att man måste ha utbildning för att kunna få jobb.

De barn som har drivna föräldrar kommer såklart lösa detta, antingen så tar man hjälp av en annan region, betalar privat eller är påstridiga i skolan så de prioriterar resurser till just sina barn. Dessa barn brukar ha lättare att få stöd i hemmet när det gäller läxor och så vidare. De barn som kommer drabbas är de som inte har dessa drivande föräldrar vilket gör att utanförskapet växer och vi får ojämlika livsvillkor.

Att vi som politiker tillåter att man prioriterar bort barn som har behov av hjälp av ekonomiska skäl är för mig helt obegripligt och oacceptabelt. Att man dessutom gör det när barnkonventionen blivit lag gör det hela ännu mer absurt.

Lösningen är såklart att man ser till att det finns tillräckliga resurser för att kunna göra dessa utredningar. Om det är brist på logopeder så kan vi ta in andra kompetenser som gör dessa utredningar eller så skriver vi avtal med privata aktörer som kan göra det åt oss. Lösningar finns om man bara vill.

Jag håller på och gör olika besök inom elevhälsan för tillfället och det ska bli intressant att lyssna av vad de säger i denna fråga. Och jag kommer även fler besök inom paramedicin där logopederna är anställda, så jag kommer få höra deras ingångar också. Och självklart har jag skrivit en fråga till ansvarigt regionråd hur det kan komma sig att de tillåter detta ske.

Frågan kommer helt klart leva vidare och jag kommer inte ge mig i första taget, det är bara att jobba på. Vi har lyckats tidigare att få ledningen att backa på tokiga förslag och vi kommer även lyckas med detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar