söndag 21 februari 2021

Digitalt fullmäktige

 I veckan var det dags för det andra digitala fullmäktige i regionen. Planen var att först genomföra ett övningsfullmäktige som inte webbsändes, vilket var bra. Då kan alla prova tekniken och vi kan se att allt fungerar. Även mötesordföranden får öva på att hålla i mötet vilket skiljer sig åt ett fysiskt möte.

Tyvärr kan man konstatera att det blev kaos igen. Denna gång strulade tekniken rejält och ingen kan förklara vad som hände. Man såg inte den som talade, ibland hördes det inte. Voteringssystemet fungerade inte där man inte kunde se vem som röstade vad. Till slut försvann uppkopplingen mot presidiet så man var tvungen att dra nya kablar.

När vi sedan skulle köra igång ett digitalt fullmäktige med reducerat antal ledamöter så insåg ordföranden att det inte skulle fungera och ställde in mötet. Ett klokt beslut, ingen ville uppleva det som vi gjorde sist.

Frågan man ställer sig, vems var felet att det blev som det blev?

Där kommer nog alla ha sina syndabockar. Jag tror det var en kombination av dem alla. Microsoft teams verkar inte fungera så bra hos oss. Vår egen hårdvara tror jag har det tufft med Teams. Flera blev utkastade och kunde inte ta sig in. Supporten gick inte få tag på o.s.v. Det nya voteringssystemet fungerar inte tillfredställande där man inte kunde se hur man röstade. 

Sedan har säkert vissa ledamöter problem med sin uppkoppling. Jag tror dock att det var mycket mindre sådant strul än sist. Jag själv satt på regionens ledningskontor och hade stora problem. 

Men det yttersta ansvaret har fullmäktiges ordförande. Han gjorde nog så gott han kunde men det räcker inte. Är man ytterst ansvarig måste man också ta det ansvaret. Vissa vill skylla på tjänstemännen men det kan man absolut inte göra. Ordföranden ser till att han de tjänstemän han behöver för att genomföra mötet. Sedan tror jag att man inte styr tjänstemännen på ett tillfredställande sätt, men det är en annan fråga.

Vad har jag för personlig ansvar? Vissa skyller på att det är jag och vi moderater som saboterar allt. Det ligger såklart i sossarnas strategi att skylla ifrån sig och då gärna på moderater, det görs överallt och även hos oss.

I detta fall har vi verkligen försökt hjälpt till. Vi har försökt få till en dialog och kommit med förslag på hur man kan göra. Det har man inte tagit till sig över huvud taget. Man har inte ens bemött våra mail i denna fråga vilket är anmärkningsvärt. Istället har man valt att kommunicera via regionrådet Lahenkorvas blogg vilket visar på den arrogans och ignorans som majoriteten har. Vill man lösa detta med digitala möten så låt oss sätta oss ned så löser vi det. Man kan inte lösa det genom att bara stå och se på hur demokratin förfaller. 

Vi har en skyldig att göra det vi kan för att upprätthålla demokratin i kristider. Det är vi skyldiga våra väljare. För det måste vara ordning och reda även på ett regionfullmäktige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar