lördag 6 mars 2021

Gör alla dessa restriktioner skillnad?

Vi befinner oss nu mitt i den tredje vågen av pandemin och läget i landet är värst i Gävleborg och då i de södra delarna Gävle och Sandviken. Vad kan det bero på att Gävleborg återigen har mycket högre smittspridning än andra delar av landet? Svaret på den frågan är nog inte så enkel att svara på. Är vi sämst på att följa restriktioner, smittar vi mer, har vi mer av den brittiska varianten eller har vi för lätta restriktioner?

När det gäller restriktioner så har det kommit många bud under året som gått. Det är inte enkelt att veta vilka som gäller, vad är tvingande och vad är rekommendationer. I början på pandemin var folkhälsomyndigheten noga med att restriktioner som gäller ska hålla över tid d.v.s. vi kommer få leva med dem länge och de ska ha bevisad effekt. Efter det har man infört allt fler restriktioner. Man har även gått över till regionala restriktioner vilket kan vara logiskt, förhållandet i centrala Stockholm ser annorlunda ut än i Lingbo i Ockelbo. Samtidigt som rekommendationerna blir regionala och lokala så blir det svårare att hålla koll på, det som är tillåtet i Skutskär är inte det i Furuvik o.s.v. Som om viruset visste vart länsgränsen går.  

Med detta så vill jag belysa hur svårt det är med alla varianter och förändringar i restriktioner. Inte ens vi som jobbar med detta dagligen kan hålla koll på vilka restriktioner och rekommendationer som gäller.

Men om vi nu väljer den vägen att utifrån vetenskaplig grund ta fram restriktioner och rekommendationer om hur vi minska smittspridningen (Det handlar aldrig om att bli av med viruset, för det är omöjligt) så väcks en del frågor och slutsatser.

Dessa restriktioner måste vara logiska och begripliga för människor som ska följa dem. Det räcker inte med att det är bestämt på ett visst sätt för då kommer man antingen strunta i dem eller göra allt för att komma runt dem(inte ens statsministern eller hans statsråden följer dem). De måste alltså vara relevanta och begripliga. 

Där har man misslyckats totalt den senaste tiden. När experterna säger att smittspridningen sker framförallt i hemmet och på arbetet. Vad gör man då, man stänger krogen kl 22 först och sedan ändrade man till 20. Vart tar dessa festande umgängen vägen? Jo hem såklart.

Har du en servering i en galleria så får man bara sitta en vid varje bord men om du har en egen entré så är det okej med 4 i varje sällskap, var är logiken för det. Vart finns det vetenskapliga grunden för det? 

Munskyddets vara eller icke vara är något som har diskuterats mycket. Först skulle man inte ha munskydd och sedan skulle man ha munskydd under rusningstrafik och till slut ändrade man till att ha skydd hela tiden. Men det skiljer sig nog på tunnelbanan vid T-centralen i Stockholm och x-tåget i Lingbo. Det blir ganska obegripligt om du är ensam på bussen att ha munskydd, men trängs du på en full tunnelbana i Stockholm är det mer logiskt.

Vi stänger gränsen mot vissa länder men det gäller bara vissa personer och åker man dessutom via ett annat land som inte har stängd gräns så är du välkommen.

Nu ska man öppna upp museer men inte tillåta publik på idrotsevenemang. Elitidrotten får träna och spela match men inte de som är på lägre nivå. Vet viruset vilken nivå man spelar fotboll på?

Detta kan man fortsätta med länge och man kan vara raljant men våra restriktioner är inte alltid begripliga och relevanta och då följer man dem inte helt enkelt eller så gör man allt för gå runt dem.

Varför gör man då detta?

Den snabba analysen handlar nog om att visa på handlingskraft. Regeringen måste visa att man gör något för att slippa kritik, bättre att göra något än inget för då kan ingen kritisera att man inte gjort något, om det sedan har betydelse blir då underordnat. Att det sedan får konsekvenser för människors liv och företagare bryr man sig inte om. 

När man sedan inför en restriktion så har man ingen plan när man ska släppa på dem. Detta beror på att det inte finns någon tydlig fakta som avgör vad som har betydelse och när. Är det detta ledarskap som behövs i en kris?

Men andra länder har infört restriktioner och fått ned smittspridningen?

Det visar sig när man ser på allt som alla gör är att det inte verkar finnas någon direkt koppling mellan restriktioner och smittspridning. Många länder som har haft det mycket hårdare restriktioner än Sverige har haft mycket värre smittläge samtidigt som vissa länder som har haft tuffare regler har haft mindre smittspridning. Det finns än så länge ingen koppling mellan åtgärd och smittspridning, men det kanske kommande utvärdering av pandemihanteringen kommer fram till.

Men det som ändå fungerar, vad jag har förstått, är att hålla avstånd, tvätta händerna och hålla sig hemma vid symptom. Lägg sedan till bred testning med effektiv smittspårning för att hitta de som är smittade och till slut vaccinering så ska vi hålla nere smittspridningen och till slut kunna bli av med smittan. Men flera av dessa delar har man misslyckats medd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar