tisdag 16 februari 2021

Bokslutet för Pandemiåret 2020

 Idag redovisades Regionens bokslut för 2020. Det var ett mycket speciellt år som ingen kunde förutspå. Pandemin sköljde över som en Tsunami över världen och inget har varit sig likt. Inte ens de återkommande underskotten har varit bestående utan förra året visade Regionen på ett nettoöverskott för första gången på många år. 

Eller rättare sagt så visade alla verksamheter ett nettoöverskott, regionen har tack var ökade värde i pensionsfonden klarat positiva resultat andra år också men det ska man vara försiktig i att räkna med.

Men årets ekonomi räddades inte av ordning och reda i ekonomin utan av mycket tillfälliga bidrag från staten som var 900miljoner kr mer än budgeterat. Staten har gödslat pengar över regionerna sedan pandemins start och det måste vi tillskriva lyckat lobbyarbete från oss region- och kommunpolitiker. Men frågan är om det var rätt strategi. Kostnadsmedvetenheten sjunker i samma takt som pengarna rullar in från staten. Nu kan sossarna i regionen luta sig tillbaks och säga att allt är under kontroll.

Det man missar är att de miljarder regionerna och kommunerna har fått är lånade pengar och ska betalas tillbaks någon gång av oss skattebetalare. Vi vet också att vi har ställt in mycket av den planerade sjukvården och personer söker inte vård i den utsträckning som de borde. Detta innebär att vi inte bara bygger upp en ekonomisk skuld utan även en vårdskuld som måste betala tillbaks 

Men åter till bokslutet.

När man analyserar siffrorna så ser man att det är just riktade statsbidrag som är högre än budget. Kostnaderna fortsätter att vara högre än planerat vilket inte är bra. Budgetavvikelsen för sjukvården är ungefär lika stor som innan pandemin. 

Kollektivtrafiken har haft det tufft under förra året men vi även hållbarhetsnämnden lyckas med ett litet överskott, men även där är det staten som räddar oss med extra riktade statsbidrag. Det är många som följer riktlinjer och undviker kollektivtrafiken så antalet passagerare minskar och då framförallt de som betalar för sig. Det går fortfarande inte att köpa eller visera biljetter på våra bussar. Detta beroende på att X-trafik inte vill öppna upp framdörrarna och se till att man kan sälja och kontrollera biljetter som vanligt. 

Pandemiåret 2020 blev inte så djup ekonomisk kris i regionen som vi befarade men de underliggande problemen kvarstår. Vi får nu kavla upp armarna och tag i dessa, men frågan är om majoriteten orkar göra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar