lördag 31 juli 2021

Rasism inom vården

 Jag har tidigare lyft fram att det finns värderingar och rasism inom vården som inte är okej. Det finns på alla nivåer inom vår och andra organisationer. Att det finns rasism i samhället är nog inte obekant för någon och då är det konstigt om det inte fanns inom sjukvården, både bland personal och patienter. Konstigt vore det annars. All rasism, diskremering av grupper och individer och kränkande behandling är helt oacceptabelt oavsett vem som gör det eller vart.  

I media har man tidigare skrivit om vårdpersonal som ger utryck för detta vilket inte kan komma som en nyhet. Nu har man även rapporterat om patienters önskemål om att få en etnisk svensk läkare accepteras av vården. Detta avslöjades när media ur ett journalistiskt perspektiv ringde och frågade om man kunde få lista sig hos en etnisk svensk läkare. Vissa vårdgivare accepterade detta och andra sa ifrån.

Inom vården har du en laglig rätt att välja vårdgivare och även välja läkare. Är du inte nöjd kan du byta eller när du väljer vårdgivare så kan det vara olika parametrar som avgör ditt val. Jag har förståelse för att man väljer vårdpersonal som man kan förstå och förklara sina problem för. Om en patient inte kan svenska eller engelska tillräckligt bra för att kunna utrycka sin sjukdomsbesvär och förstå läkarens analys så förstår jag att man kanske efterfrågar en läkare som kan ditt språk. På samma sätt kan det vara om du bara kan svenska och får träffa en vårdpersonal som inte kan utrycka sig så du förstår och då önska någon som kan kommunicera bättre. Är detta rasism?

Du kanske som kvinna känner en större trygghet att undersökas av en kvinnlig gynekolog än en manlig. Är detta rasism? Du som man som ska träffa vårdpersonal för att hantera dina aggressioner i en nära relation kanske funkar bättre att samtala med en man, kanske en man som du delar språk med dessutom. Är detta rasism eller vård utifrån dina unika behov?

Detta är inte en enkel fråga men behöver diskuteras. Det löses inte genom symbolpolitik utan målmedvetet arbete med värdegrund, bemötande och framförallt ledarskap. Det som jag nu blir orolig över är vänsterpolitikers ingång i detta och att de skyller detta problem på din valfrihet att välja vårdgivare. Och deras lösning kommer då såklart vara att inskränka vår nuvarande lagliga rätt att välja vårdgivare, vilket för mig är helt oacceptabelt. De kommer inte föreslå detta för att det lösa problemet med rasism utan för att de ogillar individens frihet och valfrihet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar