måndag 19 juli 2021

Befolkningsminskning i länet, vad kan vi göra för att vända utvecklingen

 

SCB har kommit med sin befolkningsprognos för Sverige och för länets kommuner. Det är kanske inte en så munter läsning för oss i Gävleborg som förutspås minska vår befolkning de kommande åren. Vi kunde läsa tidigare uttalanden från länets kommuner när vi ökade befolkningen, då tyckte man att man var på rätt spår. Det som man då inte ville prata om var att ökningen bestod i att invandringen var hög och Gävleborg tog en stor andel av dessa som kom till Sverige. 

Nu när invandringen har minskat kraftigt så finns inte denna inflyttning längre utan nu ser vi att länets förutspås minska i antalet invånare. Vi måste nu istället förlita oss på att fler ska födas än som dör och att den inhemska inflyttningen till länet måste öka. 

Vi har nu sett under pandemin att många väljer att flytta från städerna ut på landsbygden vilket är en spännande scenförändring. Frågan är om den kommer bestå efter pandemin, jag tror vi ska vara försiktiga att räkna med det. Däremot måste vi fortsätta att jobba med vår attraktionskraft för att få fler företag att komma hit och att skapa förutsättningar för våra befintliga företag att växa just här och inte någon annan stans. Till detta måste vi skapa förutsättningar för en bra skola, sjukvård och fritidsaktiviteter för att få barnfamiljer att vilja flytta hit och stanna här. Det ska även finnas attraktiva lägen att bosätta sig på, och då måste vi ta tillvara vår fantastiska natur och inte vara rädda för att exploatera tomter i sjönära lägen. Det behöver även finnas förutsättningar för en samhällsservice som fungerar i hela länet. Även en fungerande infrastruktur behövs med bra vägar i hela länet och bra kollektivtrafik. Idag har vi landets sämsta vägar i Gävleborg vilket inte duger om vi vill att länet ska växa. Allt detta kan inte kommunerna åstadkomma själva utan där måste vi hjälpas åt, kommun, region, företag, entreprenörer och övriga civilsamhället. 

Tyvärr finns en tillväxtfientliga strömningar inom politiken i länet. Det finns partier och politiker som inte inser behovet av tillväxt och då menar jag ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt. Man försöker hitta på andra tillväxtmått för att flytta fokus men vi vet att det är just att antalet invånare måste öka och samhällsekonomin måste växa. 

Därför behövs moderaterna som är ett av få partier som jobbar för ekonomisk tillväxt. Vi måste värna våra större industrier och se till att de har de bästa förutsättningarna att växa här. Vi måste få våra mindre och medelstora företag de bästa förutsättningarna att kunna växa och våga satsa. Därtill måste vi få nya livskraftiga företag att startas. Men även företagsetableringar måste till och där ser vi att vi har lyckats en del men inte tillräckligt. Nu är Northvolt på kroken igen och jag hoppas verkligen att vi kan som län skapa de allra bästa förutsättningarna för att de ska etablera sig här och inte någon annan stans. Sist man försökte så misslyckades vi. Här krävs att hela länet samlas bakom Gävles försök denna gång. 

Det finns otroligt mycket att göra men det kräver ett lokalt och regionalt ledarskap som går hand i hand. Idag spretar det mycket i länet och det finns en tydlig inomlänskonkurens som inte gynnar oss.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar