måndag 5 juli 2021

Regionens egna flygbolag

 2015 beslutade Landstingen att man tillsammans skulle starta ett eget kommunförbund som skulle driva ambulansflygverksamhet. Innan dess, och även idag, så köper vi den tjänsten av en extern aktör.  Vi i Region Gävleborg är inte någon stor kund i detta utan köper få ambulanstransporter med flyg vilket är helt naturligt med tanke på att vi ligger så när Uppsala och Stockholm. Det är oftast sekundärtransporter som innebär transport av patient mellan sjukhusen. Det är även viss organ som transporteras med flyg för att snabbt kunna genomföra en transplantation. 

Vi har även tidigare gjort gemensamma upphandlingar i detta och vi är flera regioner som är ganska små i detta och här är det bra att man samarbetar. Men att starta ett eget flygbolag med egna flygplan och allt vad det innebär är något som jag personligen varit skeptiskt till. 

Med så små volymer som ändå Sverige har så kanske det skulle vara bättre att samarbeta internationellt och hitta mer globala aktörer. 

Nu har man kommit så långt att man har upprättat förbundet och köpt in sex flygplan som kommer levereras under hösten.  Tanken var att vi endast skulle äga flygplanen, ansvara för den tekniska utrustningen och sjuksköterskebemanningen. Resten skulle upphandlas. Det har nu förändrats och man vill nu att vi ska anställa piloter, flygbaser och även ansvara för drifttillståndet. 

Det är såklart inte enkelt att hänga med i alla turer och vad som är effektivast kan man såklart diskutera. 

Det som däremot är viktigt för oss är att denna verksamhet sker med hög kvalité, bra tillgänglighet och är kostnadseffektiv. Här har det såklart hänt en del sedan 2015 när beslutet togs. 

Så sent som i veckan fick vi information om vad som händer och hur planen ser ut framåt. Jag blir allt mer skeptisk till denna interna verksamhet. Vi har nu kommit så långt att vi ska ha eget drifttillstånd, sex flygplan, tre olika flygbaser samt anställa 30 piloter. Detta till en högre kostnad än vad man tidigare sagt

Idag köper vi ca 40flygtimmar, det är så detta räknas och vi betalar. Vi betalar helt enkelt då ca 30 000kr(2020) till 40 000kr(2018) per flygtimme eller totalt 2,3mnkr(2020) till 4,2mnkr(2018) per år, beroende på hur mycket vi använder denna tjänst.

Nu har man räknat på vad det nya avtalet innebär för oss så ökar nu kostnaderna rejält. Budget för 2021 4,5mnkr för 20 flygtimmar vilket innebär 225ksek/flygtimme vilket är 5gånger dyrare än den verksamhet vi upphandlar idag. Den största delen i kostnaderna är en fast avgift och en mindre del för de 20h som vi faktiskt budgetar för att använda. Skulle vi använda 40 timmar istället så skulle kostnaderna bli 125ksek/flygtimme. Till detta kommer även kostnaderna för sjuksköterskebemanningen, såväl per flygtimme som beredskapskostnaderna

Oavsett hur man räknar kommer detta bli minst 3 gånger dyrare än idag. Frågan blir såklart om detta innebär en högre kvalité och patientsäkerhet än idag, jag har inte fått några signaler om att det idag brister i kvalité och tillgänglighet? Men samtidigt är vi mer eller mindre tvingade till detta med tanke på att om alla andra regioner går in i detta lir vi ensamma kvar att upphandla, och frågan med tanke på vårt låga antal flygningar och flygtimmar så kanske ingen är intresserad att leverera den tjänsten till oss. Vi vågar helt enkelt inte chansa, men samtidigt är frågan hur mycket ska detta få kosta innan Region Gävleborg säger ifrån.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar