torsdag 7 juli 2011

Statligt knark är också knark

Idag har vi besökt KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället) och deras seminarium om hur vi kan minska drogmissbruket i samhället. En viktig del handlar om att vi ska vara väldigt restrektiva med att använda subutex- och metadonbehandlingar inom sjukvården. Vi fick även väldigt bra information hur dessa före detta missbrukare ser på vad som kan göras och vad framförallt vad som inte ska göras. Den viktigaste åtgärden enligt dem är att strypa tillgången på narkotika och där läckage från sjukvårdens subutexprogram är en väldigt bidragande orsak till att det idag är så lätt att få tag på droger. Så mycket som 70% av de droger som finns är just subutext från sjukvården.

Det hade vart bra ifall fler från landstinget gävleborg hade vart med och lyssnat på dessa människor, så istället får vi bjuda in dem till oss så fler får ta del av deras berättelser.

11 kommentarer:

 1. Skrämmande naivt av en politiker inom hälso- och sjukvården. Självfallet är det viktigt att lyssna till människor med erfarenheter från beroende och upplevelser av metoder som används.
  Men av en politiker på den nivån måste man väl ändå kunna förvänta sig att man förhåller sig kritisk till sk rapporter både då de kommer från den vetenskapliga världen men också från "brukarna" själva.

  1. Hur vet Stenvard att siffran 70% läckage från sjukvården stämmer?
  2. Är Stenvard av samma uppfattning att betänkandet från missbruksutredningen ska slängas i papperskorgen?
  3. Vem/vilka anser Stenvard är representativa sk brukare?
  4. Hur ser Stenvard på förhållandet vetenskaplig forskning och berättelser från fd beroende?

  Rapporten från KRIS är en pamflett med 5 intervjuer från sitt eget medlemsled. Detta menar Stenvard ger honom en fast grund att stå på. Och eftersom Stenvard nu är en upplyst man så anser han att alla andra i Landstinget Gävleborg också ska vara det. En sak som Stenvard inte har tänkt på är att en del av de - alla andra -kanske har läst betänkandet från missbruksutredningen och det vetenskapliga material som det bygger på. Börja där Stenvard- läs och återkom gärna. Framförallt så bjud in fler aktörer som finns i debatten så den blir demokratisk och öppen för alla. Jag kommer gärna!

  Jimmy Blondin

  SvaraRadera
 2. Finner det anmärkningsvärt och även lite ironiskt om man ser till tidigare blogginlägg rörande orsak till att läkare slutar i Gävleborg pga bristande ledarskap. Tycker här du tyvärr snarare visar var bristen finns... inkompetensen hos landstingsråden.

  Som blivande läkare är det alltmer tydligt hur den politiska styrningen över landstingen skapar en bristfällig, byråkratisk och kostsam vård. För hur ska man annars tolka ditt sätt att inhämta fakta och kunskap som rör just vården? Instämmer med föregående kommentator och tycker även jag att du ska öppna missbruksutredningen och utgå från den, inte från en lobbygrupp vars egenintresse starkt kan ifrågasättas...
  Zach

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Som politiker ska man vara lyhörd och lyssna till olika uppfattningar för att kunna ta ställning. Vi har bl.a., på moderaternas initiativ, haft seminarie om just hur vi behandlar missbruk, där profesionen fick ge sin syn på detta. Jag har även gjort studiebesök och träffat de som arbetar i programmen. Det finns även olika uppfattningar inom proffesionen hur detta görs på bästa sätt.

  Jag anser att man ska vara väldigt restriktiv med dessa behandlingar. Att en ung människa ska ersätta sitt drogmissbruk med ett livslångt statligt bruk av narkotika kan inte vara okej.

  Att det läcker från sjukvårdens program har jag hört under flera år från flera olika håll, även från sjukvårdens egen personal. Såväl polis som tull stödjer detta påstående. Sedan om det är 40,50,60 eller 70% är inte det viktigaste utan det är att det läcker som ett såll.

  Om vi nu ska använda denna metod så får det inte läcka något från programmen, det måste vi inom sjukvården kunna hantera.

  Som sagt denna fråga är inte enkel, men bara för att den är komplex fråga så får vi politiker inte ducka i denna fråga.

  Att sedan läkare flyr landstinget Gävleborg beror inte på att vi politiker är med och för dialog om sjukvården, utan det är tvärtom. Idag har vi ett politiskt ledarskap (sossestyrt) som är frånvarande och helt har släppt styrningen till den högsta tjänstemannaledningen.

  SvaraRadera
 5. Ang läckaget som inte får finnas: Jaha. Så då vill du alltså stänga ner all smärtbehandling med mediciner och all ångestbehandling med benso etc. Märkligt politiskt ställningstagande.

  Vilka andra behandlingar som är livslånga vill du slopa? Diabetes? Bromsmediciner för Hiv-positiva? Eller är det bara vissa narkomaners behandlingar som du inte anser är okej? Förklara gärna!

  Du har ett inlägg riktat till dig på min blogg också.

  SvaraRadera
 6. ”Så mycket som 70% av de droger som finns är just subutext från sjukvården”

  Detta skrev du mycket tydligt efter att ha mött KRIS och det kan väl inte påstås vara skrivet som en lite parentes i sammanhanget. I Stenvards matematiska värld är det plötsligt inte viktigt hur det läcker i % räknat. Däremot konstateras helt frankt att det läcker som ett "såll". Hur mycket är ett såll Stenvard?

  Man får verkligen hoppas att budgeten i Landstinget Gävleborg inte hanteras på samma sätt som i ovanstående flexibla räknemodell.
  Nu lägger dock Stenvard till att de, moderaterna, faktiskt har haft ett seminarium och därmed nu utrett hela saken. Fantastiskt så duktiga ni är! Det som däremot är positivt är att praktikerna fått göra sin röst hörd. Det är bra! Men fortfarande återstår svar på ett antal frågor:

  1. Vad definierar ett "såll"?
  2. Menar du verkligen att detta läckage enbart kommer från sjukvården?
  3. Menar du också att 0 % läckage är ett realistiskt mål?
  4. Menar du att om man inte når 0 % läckage då har metoden inget existensberättigande?
  4. Vet du något om hur behandlingsresultaten ser ut i övrigt?
  5. Vet du något om statistiken för de som skrivs ut från läkemedelsbehandling och konsekvenserna av detta?
  5. Är det inte indirekt att stigmatisera unga människor än mer genom att kalla dem för narkomaner då de får en behandlingsmetod med stort vetenskapligt stöd?
  6. Vad tror du om att ta initiativ till att utvärdera den 30 åriga repressiva narkotikapolitik vi har för att se om den verkligen är så effektiv som det påstås?

  Den sista punkten är anledningen till att det kommer att benämnas som bla ”statligt knark” och den politiken som gör att detta blir så kontroversiellt. Det finns med andra ord en inbyggd stigmatisering av beroende människor vilket i sin tur är en stor barriär till socialt inkluderande. Här finns en politisk utmaning för att undanröja dessa hinder på flera nivåer:

  1. Institutionell stigmatisering - politik, kultur och sättet att arbeta som hindrar social inkludering

  2. Språket som används i den offentliga debatten som reducerar en person till "missbrukaren"

  3. Vägen till inflytande och delaktighet, gemenskap i samhället försvåras av ovanstående stigmatisering

  Detta gäller alla människor med ett beroende oavsett om det är ett aktivt eller behandlat beroende. Men förmodligen än mer för de människor som finns i ett läkemedels program.

  Ta den utmaningen Stenvard, nämligen att undanröja de hinder som finns för att människor med ett beroende ska inkluderas bättre i det svenska samhället.

  Jimmy Blondin

  SvaraRadera
 7. Tillägg till ovanstående kommentar:
  "Ni får inte vara här ni tillhör metadonprogrammet"
  http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/4578

  Jimmy Blondin

  SvaraRadera
 8. Jag vill mer än gärna ha en seriös dialog om detta, men du Jimmy och Magnus verkar tyvärr vara mer inriktade på konfrontation än dialog.

  Det är väldigt viktigt att man är lyhörd och lyssnar till såväl proffesionen som f.d. missbrukare, patienter, polis och övriga personer som arbetar kring dessa program.

  När det gäller läckage så anser jag att vi ska ha nolltollerans. Sjukvården bör kunna utforma programmen så att dessa prepparat inte kan läcka ut. Eller anser ni, Jimmy och Magnus, att det är okej att det läcker eller förnekar ni det?

  SvaraRadera
 9. Som jag skrev förr när jag fann detta inlägg (varför försvann det förresten? Hade några frågor som jag ville få besvarade), hur tänkte KRIS egentligen kring detta?

  "Så mycket som 70% av de droger som finns är just subutext från sjukvården."

  Med dem hundratals ton av enskild annan narkotika som smugglas in i detta land i kvartalet, hur får då KRIS att dem x-antal tusen doser som delas ut kommer i närheten av dem tusen och åter tusentals doser som kommer in på "marknaden" pga smuggling?

  SvaraRadera
 10. Hur kan du kalla Jimmy och Magnus inlägg för konfrontation? Mer saklig argumentation får man leta efter. Vi andra som läser fick alltså inte mer information om vad du svarar på deras frågor än att det är "konfrontation", vilket du sedan följer upp med att ställa en egen fråga. Din fasad av kunskap läcker uppenbarligen som ett "såll". Jag är själv inte insatt i det här ämnet men av det jag läser förstår jag att du inte heller är det Patrik.

  SvaraRadera
 11. Att säga att jag söker konfrontation är inte mycket att bli upprörd över. Det är ett argument som ofta tas till då man vill ha kontroll och makt över innehåll och form för debatten.

  Att du Patrik någonstans kan läsa in att jag möjligen förnekar läckage är obegripligt. Det stämmer inte. Läckage är ett problem likväl som de läkemedel som finns i landet illegalt. Precis den situation som gäller tex bensodiazepiner där vi svårligen kan kontrollera den icke missbrukande kvinnan/mannen med ångestproblematik/smärta som ger bort eller säljer mindre mängder av sin medicin till sina vänner. Det är en del av läckaget. Ett annat problem är läkarnas förskrivning av narkotikaklassade medel till sig själva eller den överförskrivning av olika preparat som i somras uppmärksammades av Socialstyrelsen.

  Så att detta har varit och är ett problem får väl anses som ett känt område. Men när det gäller människor med ett beroende som ska ges ett läkemedel som i sig är narkotika då får det inte existera något som helst läckage. 0% gräns - eller inga LAB program alls enligt Stenvard. Hur kommer det sig? Vad råder då för människosyn? Där behöver man börja för att förstå varför debatten blir som den blir då det gäller missbrukare. Stigmatisering och diskriminering tillhör vardagen här och den skapar en stor barriär till en god vård med professionellt bemötande.
  Med andra ord är låg politisk prioritet, eller ointresse om man så vill, den främsta bristen.
  Det i sig cementerar fördomar och tillåter tyckande att gälla i en vård som istället borde bygga på vetenskap.

  Jag rekommenderar dig Patrik att läsa statsvetaren Björn Johnsons blogg i frågan om läckage och vetenskaplighet. Här är en som skrevs i anslutning om KRIS i Almedalen: http://stardustsblogg.blogspot.com/2011/07/overdrivna-slutsatser-skadar-kris.html

  Du finner där också andra artiklar som tar upp just läckaget.

  Jimmy Blondin

  SvaraRadera