fredag 31 mars 2023

Trafikverket pekar ut Gävle Flygplats (Rörberg) som den bästa lösningen för sjukvården i Gävleborg

 Idag kom då trafikverket med sin rapport om Beredskapsflygplats i Gävleborg. Det är inte någon kioskvältare utan kommer fram med redan kända fakta. Vi i Region Gävleborg har såklart hjälpt trafikverket med nödvändiga underlag och där har vi fört fram behovet av sjukvårdstransporter med flyg och helikopter.

Tyvärr verkar det ha gått troll i själva frågan. Många är fastlåsta i sina positioner och ingen fakta verkar lösa upp de låsningar som finns. De enda som har gjort det är moderaterna i Gävle och delar i den nya regionledningen. 

Sjukvården har behov av luftburna ambulanstransporter med flyg och helikopter. Detta för att snabbt kunna transportera akuta sjuka patienter längre avstånd. Idag har vi inte en fungerande logistisk lösning i och med att man tvingas använda bl.a. Arlanda. Detta framkom tydligt under pandemin och det var just det som fick mig att ompröva mitt ställningstagande. 

När man sedan gräver lite ytterligare i detta så ser man att detta stöds även av professionen och övriga aktörer runt om i samhället, så nu även Trafikverket. Det är bra att vi kan samlas kring sjukvårdens behov för att sedan kunna jobba fram en bra lösning.

Nu verkar det gått väldigt mycket prestige i detta från andra politiker. Såväl oppositionens regionpolitiker(som för övrigt är Söderhamnspolitiker också) så finns inget annat än Söderhamn. Man verkar inte sätta patienterna främst utan ser detta som någon lokalpolitiskt projekt, tråkigt.

I Gävle har kommunledningen bestämt att man ska göra allt för att förstöra den infrastruktur som finns. Är det inte solceller på hela rullbanan så är det en kraftledning rakt över banan istället(trots att det går att leda runt eller gräva ned)

Vi i regionen har försökt få till en dialog med Gävle kommun men de har inte visat något stort intresse, nu verkar det ändå kunna bli en träff. Söderhamn kommun vill verkligen ha sin flygplats kvar, vilket är bra. Men när man frågar om de har budgeterat för de kostnader som blir, det handlar om upp till 10miljoner per år, så får man mer svävande svar. Är det så att man verkligen vill återöppna sin flygplats så måste man nog vara tydlig med att man också tänker betala, för ingen annan kommer göra det.

Sedan är frågan om vad en beredskapsflygplats ska vara till för och vilka samhällsaktörer som den ska serva. Sjukvården råder det inga tvivel om, vilket även trafikverket och övriga lyfter fram. Sedan är det kanske brandflyget som behöver kunna utgå från en flygplats. Till viss del finns behov från kustbevakningen och polisen som behöver kunna tanka sina helikoptrar. Sedan har vi såklart försvaret och de behöver nog alla flygbaser de kan få tillgång till. Bara där borde man stoppa förstörelsen av Rörberg, vilket säkert kommer hända.

Från rapporten

Utifrån sjukvårdens behov anser emellertid Trafikverket att flygplatsen i Gävle är det bästa alternativet, i och med att det största sjukhuset finns här. Skälet till att Trafikverket bedömer att det inte finns förutsättningar för Gävle flygplats är dels att kommunen idag inte är intresserad av att driva en beredskapsflygplats på Rörberg, dels den kraftledning som planeras att dras över banan.


Även en utveckling av Söderhamns flygplats kommer att ta tid och innebära stora finansiella åtaganden, särskilt om flygplatsen ska bli en instrumentflygplats igen vilket är en förutsättning för att vara beredskapsflygplats utifrån de krav och villkor som gäller idag.

Utifrån behovsanalysen och de finansiella och praktiska utmaningar som finns vill Trafikverket lyfta frågan om det finns en annan lösning för Söderhamn än att flygplatsen ska inrättas i systemet med beredskapsflygplatser fullt ut. Trafikverket bedömer att flygplatsen kan komma att bli viktig men kanske inte övervägande utifrån att hantera de sjukvårdstransporter som typiskt sett utgör huvuddelen av de samhällsviktiga flygtransporterna till vardags. Den framtida funktionen för en beredskapsflygplats i Gävleborgs län skulle kunna ses ur ett annat perspektiv än övriga flygplatser i dagens nätverk– som en del av den viktiga infrastrukturen vid kriser och höjd beredskap i det civila försvaret. Att inrätta flygplatsen som en beredskapsflygplats kan vara ett led i att upprätthålla flygplatsen för detta ändamål, men Trafikverket vill lyfta möjligheten att titta på frågeställningen från ett annat perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar