söndag 7 maj 2023

Inspirerande Framstegsdag

 I fredags arrangerade regionen sin årliga Framstegsdag. Det är en dag när vi samlar alla aktörer som jobbar med och som är involverade på ett eller annat sätt i det regionala utvecklingsarbetet. Där visa vi på goda exempel om det som händer i länet. Vi passar även på att bjuda in externa personer som inspirerar och föreläser för oss.

Detta år hade vi bjudit in Per Granqvist och Anna Frankzén Starrin, vilket var en riktigt bra kombination i just att inspirera oss. 

Per pratade om hur det är att agera i en komplex värld vilket var mycket bra och inspirerade saker, lockade även till en del skratt. Framförallt handlar detta om att vi ska förstå varandra och den kontext vi lever i. Exempelvis om vi vill att människor ska flytta hit så är det viktigt att vi förstår hur andra ser på oss och vad vi kan erbjuda dem. Ibland blir vi läte väl introverta och talar om allt bra som vi ser men vi kanske borde mer prata om allt bra som andra ser. När man sedan vet detta så är det lättare att också prata om saker som gör att vi skapar intresse för oss. 

På eftermiddagen så lyssnade vi på Anna som är en framtidsspanare. Men det handlar ju inte bara om att spana och gissa om framtiden utan också förstå vart vi kommer ifrån och vår historia. Några trender som hon pekade på är bl.a. 

Digitalaliseringstrenden fortsätter, det påverkar hur vi kommunicerar med varandra. AI kommer slå igenom stort vilket i sig kommer skapa nya möjligheter men också nya problem. Hur ska man veta vad som är skrivet av en människa och av en robot. AI gör än så länge analyser av allt data och hittar mönster som den sedan använder för att skapa nya verk. 

Indivudaliseringstrenden kommer också ta fart vilket innebär att vi kommer efterfråga mer tjänster som är anpassade till just mig. Det kommer inte längre finnas generella lösningar utan helt individuellt anpassade tjänster och varor.

Det kommer även finnas en del mottrender där neokollektivismen är en tydlig sådan. Vi kommer hjälpa varandra mer där man lyfter fram delningsekonomi som en tydlig mottrend.

Sakernas internet och big data är den sista delen som är en tydlig trend. Allt kommer kommunicera med allt och groteskt stora mängder data kommer att lagras för att sedan kunna användas både på bra och dåliga sätt.

Vi fick även en lägesbild av Samhällsmedicin och Lina om hur det ser ut i länet. En viktig del för att vi tillsammans ska kunna jobba framåt är att förstå hur läget är just nu.

Vi hann även med ett internt möte mellan länets kommuner och oss i regionen där vi pratade om de utmaningar som finns. 

Det var helt enkelt en bra fredag, nu är det dags att ladda upp för nästa vecka. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar