söndag 21 maj 2023

Är demokratin hotad?

 Nu har oppositionen både nationellt och i regionen lyft frågan om demokrati med tesen att demokratin är hotad i och med att de inte längre styr regionen eller landet Det är en märklig tes de driver och den i sig hotar allmänhetens uppfattning om demokratin i landet. 

Att man röstar bort 103 årigt s-styre i regionen är tvärtom just en demokrati som fungerar. Det är alltså i andra länder där maktdynastier sitter hundratalsår utan att man kan byta ut dem just oftast odemokratiska. 

Nu hävdar sossarna att sättet vi leder regionen hotar demokratin. Det kan röra sig om att man inte tycker sig få information och majoriteten gör inte som sossarna säger när de vill tillsätta oändliga utredningar, remisser och konsekvensanalyser. Det som gör det extra intressant är att man nu kritiserar oss trots att vi har samma processer nu som när man de själva styrde regionen i 103år. Och nu helt plötsligt så är det demokratihotande, men det var inte det när man själv styrde. 

Sedan ska man säga i all ödmjukhet att det är klart att arbetssätt förändras över tid. Vi har jobbat just med det genom att vi likriktar arbetssätt mellan nämnder och styrelsen, vi skapar mer ordning och reda och framförallt vi tar ansvar för det arbete vi leder. 

På nationell nivå låter det på samma sätt. Att det nu finns en majoritet i riksdagen som vill något annat än vad sossarna vill så är det odemokratiskt. Att regeringen nu vill utreda huruvida man ska tillåta politiska partier att driva lotteriverksamhet hotar den svenska demokratin. Detta säger såklart sossarna bara för att en för dem stor intäktskälla är hotad. Men att man inte inser att det är problem när man säljer lotteriabonnemang på kredit och lurar köparna med att inte tydligt säga att det är ett sätt att gynna ett parti, som man kanske inte ens vill rösta på.

På tisdag har vi regionstyrelse igen och jag är helt övertygad om att det kommer låta som tidigare styrelsemöten. Det finns inga underlag, konsekvensbeskrivningar och vi styr på ett odemokratiskt sätt. Man blir kränkt när vi inte tar deras återremisser rakt av och att vi driver igenom de beslut som vi har gått till val på.

Jag är helt övertygad om att de också kommer bli riktigt upprörda över att vi inte webbsänder mötet(vilket togs upp på det beredningsmöte som oppositionen har möjlighet att delta på men väljer att inte närvara på). De kommer påstå att det är ett sätt vi vill tysta oppositionen på samma sätt som vi vill utreda partilotterier på kredit. Men att vi inte sänder denna gång beror helt och hållet på hur man från oppositionen betedde sig mycket olämpligt och kränkande i direktsändning genom att hänga ut enskilda tjänstemän och känslig identitetskränkande information. 

Men avslutningsvis kan vi konstatera, alla utan sossarna i regionen kanske, att den svenska demokratin fungerar. Det är det historiska maktskiftet i regionen ett tydligt bevis på. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar