tisdag 3 juli 2012

Halvtid för Almedalen och summering så här långt.

Stig Zettlin flitig besökare
på Landstingets seminarier
Det har vart två intressanta dagar i Almedalen så här långt. I måndags hade majoriteten i Landstinget Gävleborg lite olika paneldiskussioner med olika teman, allt ifrån den statliga styrning av hälso- och sjukvård till jämnställd tillväxt.

Informationen inför Allmedalsveckan har för oss i oppositionen vart väldigt knapphändig, vi fick i stort sett gå på rykten för att bilda oss en uppfattning om vad som skulle hända i det tält som landstinget hade abonnerat under hela måndagen och p.g.a. av det så hade jag inte möjlighet att närvara och lyssna på de några av paneldiskussionerna.

De som jag däremot kunde sitta med i publiken på var intressanta ur ett oppositionsperspektiv. Ett av seminarierna handlade om jämnställd tillväxt, vilket för mig låter väldigt flummigt. Panelen fick frågan om vad jämnställd tillväxt är för något och ingen kunde ge något riktigt bra svar. För mig är tillväxt oerhört viktigt för vårt län, att vi ska dessutom ha lika förutsättningar för alla människor i samhället är för mig självklart. Jag tror att vi måste utöka Gävleborgs diskussioner om jämnställdhet till att även inkludera fler olika diskrimeningsgrupper. För mig är all form av diskriminering oacceptabel oavsett om det är p.g.a. av kön, etnisk bakgrund eller ålder.

Ett annat område som diskuterades var E-hälsa och där var det intressant att höra hur våra representanter för Landstinget Gävleborg fick förklarat för sig vad egentligen E-hälsa är för något. Hos oss vill man hellre prata om våra interna IT-system än att prata om det som handlar om elektronisk interaktion med våra medbograre och patienter.

Dagen har jag tillbringat på lite olika seminarier om sjukvårdsfrågor som specialistvårdval och vilka utmaningar var har där samt även lyssnat till Aleris seminarium om alternativ drift av sjukhus. Kvällen avslutades med ett mycket bra och inspirerande tal av vår statsminister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar