tisdag 16 april 2013

Förskönat resultat av årets patientenkät

Idag presenterar landstinget resultatet från nationella patientenkäten. Som vanligt väljer man att ge en bild som inte stämmer överens med det resultat som jag kan utläsa på SKLs hemsida. Man påstår helt enkelt att vi i Landstinget Gävleborg har fått ett bra resultat när det gäller bemötande på akutmottagningarna och det som en konsekvens av att man har prioriterat detta arbete. Dessutom skriver man i sitt pressmeddelande att man har minskat andelen som väntar längre än fyra timmar på akuten. Stämmer då denna bild som man vill ge?

Vi kan se att man har försämrat betyget något för bemötande och förtroende sedan 2010 medan man uppfattar tillgängligheten som något bättre. Man hävdar också att 75% av patienterna nu får vård inom 4h medan det 2010 var 65%. Den förbättringen stämmer hyffsat för akuten i Hudiksvall(2010 61% och 2012 74%) medan läget är like illa som tidigare på Gävle sjukhus(2010 66% 2012 67%). Det är alltid svårt att ge en helt korrekt bild i ett pressmeddelande och man behöver nog återigen fundera på hur man presenterar statistik i Landstinget Gävleborg. Som regelbunden läsare av dessa pressmeddelande har jag lärt mig att alltid gå till källan och själv gå igenom statistiken och bilda mig en uppfattning av resultatet.

Länk till SKL patientenkät:  http://npe.skl.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar