onsdag 10 april 2013

Hur samarbetar landstinget med kommunerna?

I Hudiksvall centralort finns det sedan en tid tillbaka två hälsocentraler. De har olika upptagningsområden och alla har möjlighet att lista sig på just den vårdcentral som de har störst förtroende för. Tidigare drev landstinget den enda hälsocentralen som var en bland de största i landet. När en ny aktör etablerade sig så listade många sig på den nya vilket är helt naturligt. Som en konsekvens av detta fick landstinget minska ned på sin verksamhet, vilket inte är något konstigt.

Nu har man kommit på att man ska flytta in annan verksamhet i hälsocentralens byggnader. Ledningen har nu kommit på idén att man nu ska samlokalisera landstingets egna hälsocentral och ungdomsmottagningen tillsammans med beroendemottagningen. I normala fallet så är det inte kontroversiellt att samlokalisera verksamheter som har med varandra att göra. I detta fall så är det däremot skilda verksamheter som har helt olika målgrupper.

Dessutom så är just ungdomsmottagningen och beroendemottagning ett samarbete med Hudiksvalls kommun. När landstinget vill flytta en verksamhet man driver tillsammans med någon annan är det självklart att man gör detta i samförstånd. I detta fall påstår den politiska ledningen att man är överens med kommunen, men när vi pratar med våra Allianskollegor i Hudiksvall så framgår det att de i ena fallet motsätter sig alla politiker detta och det andra fallet är de inte ens är tillfrågade.

Vi i Samverkan Gävleborg motsätter oss denna nongalanta hantering. Vi vet att kommunerna misstror landstinget allt för ofta och denna hantering underlättar inte framtida samarbete. Vi har under lång tid påpekat behovet av ett lyssnande ledarskap för att skapa en bättre personalpolitik. Vi kan nu konstatera att detta krävs även för att få samarbetet med kommunerna att fungera bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar