torsdag 4 april 2013

Överbeläggningar på sjukhusen är värst i Gävleborg

Sedan ett par år sedan mäter alla landsting överbeläggningarna på våra sjukhus på samma sätt. Man mäter helt enkelt hur många patienter som ligger på en överbeläggningsplats.

Tidigare har Landstinget Gälveborg mätt antal patienter i förhållande till antalet vårdplatser. Det traditionella Gävleborgsätten att mäta blir väldigt missvisande, vilket jag har påpekat under flera år. Om en patient ligger i korridoren på en avdelning så hjälps inte patienten av att det finns en ledig plats på en annan avdelning eller på ett annat sjukhus i länet. Detta har vi som sagt påpekat under flera år och nu har SKL (Sveriges kommuner och landsting) tvingat fram alla landsting att mäta faktiskt antal överbeläggningar.

Detta nya sätt att mäta kommer förmodligen spegla läget på sjukhuset på ett mer rättvisande sätt. Vi har under en längre tid hört från personal och patienter om alla patienter i korridorerna och hur detta påverkar vården och patientsäkerheten. Arbetsmiljöverket ger landstinget Gävleborg ständiga böter för dessa brister. Från ledningen har vi då hört att vi har en jämn beläggning med en beläggningsgrad på 95%, vilket inte stämmer med de berättelser vi får höra.

Vilken bild ger då SKL över beläggningsläget i landet? På deras hemsida redovisar man resultaten för varje landsting och vi kan se att läget är som sämst i just Gävleborg. Vad är då orsaken till detta? Vi har tidigare hört hur man från landstinget skuldbelägger kommunerna som inte tar hand om sina färdigbehandlade patienter. Vi i oppositionen däremot inser allvaret och är beredd att göra konkreta saker för att komma till rätta med problemen, dessa förslag har vi tidigare redovisat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar