fredag 14 juni 2013

Bra beslut att ställa in jubileumsgalan.

Nu har det tagit ny vändning när det gäller landstinget 150 års jubileumsgala. Efter alla protester och skriverier så har nu landstingsledningen nu valt att ställa in festen, vilket är ett klokt beslut. Jag har vid flera tillfällen fått frågan om vi i oppositionen stod bakom beslutet att arrangera en miljonfest.

I landstinget fungerar det så att styrelsens och fullmäktiges presidier träffas regelbundet och går igenom frågor som är på gång inom landstinget. Det kan handla om såväl arbetsformerna för politiken som enskilda större politiska frågor. Det är bra att vi hittar en samsyn hur politiken ska arbeta och även ser i vilka stora frågor som vi kan komma överens politiskt. Presidiemötena är inte protokollförda och det förs inga minnesanteckningar, i alla fall inte som jag har fått se.

När det gäller de jubileumsaktiviteter som planeras så har vi i presidiet fått information och vi har även diskuterat vad som är lämpligt och inte. Från första mötet har jag lyft frågan om vilka kostnader man beräknas ha för dessa aktiviteter. Vi fick då veta att det kommer kosta totalt 8miljoner. Jag påpekade redan då att det är alldeles för mycket resurser vi lägger på ett jubileum. Sedan dess har jag vid varje tillfälle lyft frågeställning om de beräknade kostnaderna utan att få något gehör för detta. Att festen skulle kosta 1miljon fick vi veta väldigt sent och även då påpekade vi att det var för dyrt.

Igår hade vi ett extrainsatt presidietelefonmöte där vi diskuterade denna jubileumsfest igen och vi kom fram till att det bästa är om vi ställer in. Inte heller detta möte är protokollfört med beslut utan det får ses som information och vi alla var överens om att det är det rätta att ställa in festen.

Hur ska vi då fira landstingets 150års jubileum? Det är klart att vi ska uppmärksamma att landstinget Gävleborg fyller 150år (även om det kanske inte är så mycket att fira.) Detta kan göras på lite olika sätt och de andra landstingen som fyller har lite olika sätt att göra detta på. Vi har under våra fullmäktigesammanträden uppmärksammat detta vid flera tillfällen, vilket känns helt okej. Att visa våra verksamheter för allmänheten gör vi annars också, men då går det att lyfta firandet. Att under personalfesten, som sedan tidigare planeras vartannat år, lyfta jubileet kan också vara okej. Vill man fira tillsammans med några andra externa aktörer så kan det göras i mindre omfattning i samband med någon annan aktivitet. I Uppsala t.ex. har man ett jubileumsmingel i samband med att man inviger en utställning på museet om landstingets 150åriga historia. Denna bjudning kostar 70tusen kronor vilket är mer på en rimlig nivå. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar