onsdag 19 juni 2013

Två dagar landstingsfullmäktige över

Nu är två dagars landstingsfullmäktige i soligt Bollnäs över.  Dessa dagar har bestått av budget och planeringsförutsättningar med hälsovalshandbok. Vi har även hunnit med att upphäva fullmäktiges tidigare beslut om att centralisera pacemakeinsättningar. Den andra dagen avslutades med att vi fick igenom vårt yrkande att landstinget ska ställa krav på GMO-fri mat vid nästa upphandling.

Det ekonomiska läget ser hyffsat ut inför nästa år. Tack vare alliansregeringens förändringar i skatteutjämningen så förstärks landstingets skatteintäkter med 135miljoner kronor. Trots detta så ser läget mer bekymmersamt på längre sikt. Skattetillväxten fortsätter vara lägre än kostnadsökningarna. Debatten handlade mycket om ledarskap och personalpolitik eller avsaknad av en bra personalpolitik. Vi i Samverkan Gävleborg driver frågan att minska behoven av dyra hyrläkarlösningar där ett nytt lyssnande ledarskap är en av de viktigaste åtgärderna för att få till en förändring. Utgången i budgetomröstningen var väntad. Eftersom oppositionen består en vänsteropposition, en borgerligopposition och en främlingsfientlig så finns det inte ett samlat alternativ.

September 2010 beslutade majoriteten att centralisera all pacemakerinsättning till Gävle. Vi i Samverkan såg mycket stora problem med detta då där risken var stor att hela kardiologivården i Hälsingland skulle haverera. Då var motivet att man gjorde detta för att kunna ge en likvärdig och patientsäker vård för alla länsinvånare. Landstingsrådet sa då "att patienten måste resa för att få en likvärdig vård" När det nya fullmäktige tillträdde efter valet 200 motionerade fem ledamöter om att det skulle göras en ny utredning och pacemakervården i länet. Efter att motionen gömts undan i ett par år så tvingade vi i oppositionen tillsammans med en ur majoriteten att denna utredning skulle genomföras och idag så fick landstingsfullmäktige upp ärendet där tjänstemännens utredning visade på att allt vi sa 2010 var sant. Det finns inga påvisbara skillnader i kvalité på vården i länet och att det finns uppenbara risken att vi kommer förlora duktiga kardiologer och få svårt att rekrytera. Dessutom påpekar man att det inte finns några ekonomiska vinster med en centralisering heller.

Jag hoppas att detta ärende gör majoriteten lite mer eftertänksamma och lär sig att lyssna till oss i oppositionen. Jag är mycket bekymrad att man då släppte fram ett ärende som var så dåligt berett. Hur ofta har det hänt i andra ärenden?

Idag avslutades dagen med att två folkpartister fick bifall på sin motion om att landstinget ska servera GMO(genmodifierad)-fri mat på våra sjukhus. Först ville landstingsmajoritet med miljöpartisterna i spetsen på att endast besvara motionen. Tack vare att vi förändrade lite i implementeringen av motionen och bra stöd ifrån övriga oppositionen så vände majoriteten och instämde i vårt bifallsyrkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar