onsdag 5 juni 2013

Rehabiliteringsutredning klar, eller inte?

I höstas bjöd NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund) in till en träff med oss landstingspolitiker från alla politiska partier. De lyfte frågan om hur rehabiliteringen fungerar, eller rättare sagt vad som inte fungerar, i länet för deras medlemmar.  De visade bl.a. på att alla som har behov av rehabilitering inte får den hjälp de har rätt till. Landstinget slutade för några år sedan att erbjuda intensivrehabilitering som bedrivs av någon annan aktör än landstinget. Samtidigt som man slutade med detta så utökades inte resurserna till den intensivrehabverksamhet som landstinget själv bedriver i Sandviken.

När det gick upp för majoritetens företrädare att dessa patienter inte får den rehabilitering de har rätt till så gick de med på att tillsätta en utredning som skulle kartlägga behoven av rehabilitering, där man bl.a. skulle se över vilka konsekvenser beslutet om att upphöra med intensivrehab utanför landstingets regi har fått.

Så nu är slutrapporten klar och presenterad tillsammans med en handlingsplan idag på landstingsstyrelsen. Rapporten påvisar mycket av det som vi behöver komma tillrätta med men tyvärr så har man inte redovisat konsekvenserna av beslutet att sluta med rehabilitering utanför landstinget. När vi har träffat patienter såväl som vår egen personal framkommer det att det saknas resurser för att ta hand om alla patienter. Därför är det mycket märkligt att den politiska majoriteten accepterar att man inte har kartlagt just detta.

Vi i Samverkan Gävleborg har redan sett att det finns ett stort behov av ytterligare resurser. Därför anser vi att man bör ta med detta i kommande budgetarbetet och tillföra resurser. Dessutom anser vi att patienterna själva ska kunna välja vart man får sin rehabilitering. Vår personal är mycket duktig på detta men det finns även andra aktörer i länet/landet som kan hjälpa till. Varför ska inte då patienterna själva kunna välja vart man ska vända sig? För oss är det självklart att våra patienter ska ges denna möjlighet, tyvärr delar inte den rödgröna majoriteten denna uppfattning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar