lördag 8 november 2014

Strandade förhandlingar i Gävle kommun

Nu har förhandlingarna för hur Gävle ska styras de kommande fyra åren pågått i över en månad. På slutet har förhandlingarna handlat om hur de röd-gröna och Alliansen skulle kunna samarbeta. Vi har träffats ett tiotal gånger (utöver detta många träffar inom Alliansen och partiet) och det har gått åt många dagar, kvällar och helger. Det är så familjen undrar när ska detta ta slut så jag kan vara hemma igen.

Det har vart mycket intressanta förhandlingar och vi har lärt oss mycket hur det stora maktpartiet i Gävle tänker. För det första kan man undra om de över huvud taget har förstått att man har förlorat makten i Gävle. Man framställer sig själv som om det är de som dikterar alla villkoren och vi andra partier ska göra som de säger. När detta inte händer blir de både upprörda och manipulativa.
Så igår så strandade förhandlingarna. Hur kom det sig? När man läser tidningarna kan man få en bild som inte är helt korrekt.

Vi har från början försökt få till ett blocköverskridande samarbete mellan Alliansen och något av de röd-gröna partierna. Detta har avvisats från S och känslan man märker att de även har fått MP och V med sig. De första träffarna vi hade med V och Mp separat var mycket bra och givande.

När vi träffade S så frågade de vad Alliansens skulle ha för att stödja dem i minoritet. Vi förklarade då att vi ville ha halva makten. Vi frågade även vad de ville ha för att stödja Alliansen i minoritet, men detta är var och är inte aktuellt för S(om inte de förlorar budgetomröstningen)

Efter det har vi diskuterat hur Alliansen ska kunna stödja S,V,Mp i minoritet. Vi har vidhållit vårt krav att vi då vill dela makten och få reellt inflytande i politiken. Inflytande får man bl.a. genom att ha  ordförandeposter, det är de som sätter dagordningen. Först var de andra väldigt främmande för det men så för någon vecka sedan så accepterade de vårt krav.

För att komma överens så har det även krävts någon form av politisk uppgörelse, vilka politiska frågor är viktiga för respektive block. För oss i Alliansen är det viktigt att säkerställa fortsatt valfrihet inom skola, vård och omsorgen. Vi kräver alltså inte att det ska bli fler privata utförare utan att vi vidhåller och vårdar de valfrihetssystem som nu finns, detta har man från S haft svårt att acceptera.
Så igår fick vi det andra slutbudet från S och detta kunde vi anta eller förkasta. Budet var väldigt långt ifrån det vi kunde tänka oss att kompromissa om så då var det bara att avbryta förhandlingen.

Vad var de då erbjöd oss? 

Kommunfullmäktiges ordförande Rödgröna
Kommunstyrelsens ordförande Rödgröna
Utbildningsnämnden          Rödgröna
Samhällsbyggnad                 Rödgröna 
(under en tid så behålls dagens två nämnder där Alliansen skulle tillsätta ordförande i Byggnadsnämnden)
Kultur & Fritidsnämnden Rödgröna
Omvårdnadsnämnde Rödgröna
Socialnämnden Alliansen
Arbetsmarknad ochnäringsliv Alliansen

Totalt 2 av 8 tunga nämndsordförandeposter

De kommunala bolagen var lite mer generöst

Gävle Hamn Rödgröna
Gavlegårdarna Rödgröna
Gavlefastigheter Alliansen
Gävle energi Alliansen

Då ska man veta att de kommunala bolagen styrs till största del av ägardirektivsom fullmäktige beslutar om. Här hade vi redan kompromissat oss fram till en fördelning.

Så vår ingång i detta var hälften av makten, vilket i vår värld innebär bl.a. hälften av ordförandeposterna d.v.s. 6 av 12, det längsta de kunde sträcka sig till var två bolag och de två minst politiska nämnderna. Vi vill även ha någon av de tyngre nämnderna antingen utbildning eller omvårdnad, för att kunna säkerställa fortsatt valfrihet för våra Gävleborna., men det kunde de inte acceptera.

Vad händer nu?

Det nya styret behöver inte vara klart förrän i december så det finns fortfarande tid kvar. Vi i Alliansen stänger inga dörrar för fortsatta förhandlingar med något eller några av de rödgröna partierna. Vi är övertygade om att de kommer tillbaks till förhandlingsbordet så ska vi kunna hitta bra överenskommelse som alla kan känna sig nöjda med.

Annars så finns det stor risk att det är Sverigedemokraterna som kommer fälla avgörande om vem som ska styra Gävle de kommande fyra åren. Hur de ställer sig till det vet vi inte förrän sista rösten är räknad på fullmäktige den 15:e december.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar