tisdag 16 december 2014

Gävleborg tappar i ranking i öppna jämförelser

Nu har SKL och socialstyrelsens öppna jämförelser släppts för 2014. Varje år sammanställer de hundratals olika jämförelsersiffror. Det handlar allt från patienternas upplevelser av sjukvården, kostnader, väntetider och kvalitetsmätningar. Man kan för varje indikator jämföra resultaten för de olika landstingen och i många fall även sjukhusen.

Jag har tidigare år sammanställt en ranking där alla dessa mätningar vägs samman för att på så sätt få någon enkel form av ranking. Under de år som SKL har gjort dessa mätningar så har Gävleborg hamnat i bottenskiktet när man gör denna ranking. Landstingsledningen har ifrågasatt att göra dessa jämförelser men nu har även SKL valt att göra detta. Till skillnad från min tidigare ranking nu olika index, Process, Resultat och struktur. Sedan har man sammanvägt dessa till ett totalindex. I det sammanvägda index så hamnar Gävleborg trea från slutet, vilket är några steg sämre än tidigare år. Ser man bara på resultatindex så hamnar Gävleborg sist i denna ranking.

Självklart ska man vara försiktig med dessa index men signalen är ändå tydlig, vi ligger i botten i jämförelser med andra landsting.

2013 års jämförelse
2012 års jämförelse
2011 års jämförelse
2010 års jämförelseInga kommentarer:

Skicka en kommentar