torsdag 18 december 2014

Landstinget Gävleborg startar egen TV-kanal med inspiration från Nordkorea.

Man kan alltid ha olika åsikter om medias rapportering ger en sann bild av verkligheten eller inte. Jag tror att alla politiker som följer media anser att de inte återberättar just mitt sätt att se på verkligheten och det som händer. Detta gäller även landstingsledningen som flertalet gånger vart väldigt upprörda över det som media har rapporterat om, det har alltid rört sig om nyheter som kan uppfattas som negativt för ledningen.

För att komma tillrätta med det så har landstinget sedan tidigare valt att ge ut en egen tidning. Vi kunde alla läsa de tre numren som getts under året. Man har där gett sin bild av det som händer i landstinget och länet ur sitt eget positiva perspektiv. Det har alltså inte handlat om personalflykt eller problemen med överbeläggningar eller andra saker som kan uppfattas som kritik mot ledningen.

Nu har ledningen påbörjat ett nytt projekt. Man ska starta en egen TV-kanal, TV-Gävleborg. Man ska via webb-TV ge den ”sanna” bilden om landstinget och länet. Denna TV-kanal kommer såklart endast ge en förskönad bild av landstinget. När man ser på upplägget så får man en känsla av Nordkoreas sätt att rapportera nyheter.

Nu är det visserligen endast fyra pilotprogram man har spelat in och sänt för att sedan utvärdera detta. Jag hoppas att man själv inser det absurda i att fortsätta med projektet på detta sätt.

Att göra webbsändningar är i sig inte fel men man måste vara väldigt försiktig med hur man gör det och vad syftet är. För att vara trovärdig mot vår personal och allmänheten måste man rapportera både positiva och negativa nyheter, det går inte bara att berätta positiva vinklingar som gynnar ledningen då kommer det bli en blek kopia av Nordkoeras egen TV kanal.

Ni kan själva följa den nya TV kanalen: TV Gävleborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar